Corona Manifest

Voor een bijsturing van het beleid

Ruim zes maanden leven we met maatregelen tegen corona. Een beleid dat er aanvankelijk op gericht was een overbelasting van de zorg te voorkomen (‘flatten the curve’), maakte geleidelijk aan plaats voor het voorkomen van besmettingen als dusdanig (‘crush the curve’). Er is over deze beleidskeuze niet transparant geïnformeerd, noch is hierover een publiek debat geweest.

Met dit manifest richten we ons tot de beleidsmakers met de dringende vraag verder paniekvoetbal te vermijden, zonder hierbij de ernst van de epidemie te onderschatten.

1.

De maatregelen moeten gekaderd worden in een langetermijnbeleid en in evenwicht zijn met de reële dreiging en het breder maatschappelijk welzijn.

2.

Maatregelen moeten steeds verzoenbaar zijn met de verworvenheden van de democratische rechtsstaat en getoetst worden aan de grondwet. Ze mogen pas genomen worden na overleg en met expliciete steun door de verkozenen van het volk. Bovendien moet de overheid alle maatregelen op eenduidige en glasheldere manier communiceren aan de volledige bevolking.

3.

Maatregelen die onvoldoende gefundeerd zijn in een wetenschappelijke consensus, kunnen geen stand houden. Sommige recente maatregelen waren ook onsamenhangend, disproportioneel en/of op de lange termijn schadelijk. Om verdere mentale, sociale, culturele en economische nevenschade te vermijden en het vertrouwen van de burger te behouden is er een redelijke bijstelling en rationalisering van de maatregelen nodig.

4.

Er is nood aan een beleid van langdurige solidariteit met de zwaarst getroffen sectoren: horeca, cultuur- en evenementensector, kleinhandel, enzovoort.

5.

Er is nood aan systematische aandacht voor de specifiek problematische gevolgen voor onder meer jongeren, ouderen, kansarmen en mensen die geen toegang hebben tot private buitenruimtes. Ook het toenemende armoedecijfer, huiselijk geweld, en uitgestelde diagnoses en behandelingen verdienen extra en zorgvuldige aandacht.

6.

Het virus wordt vaak overdreven angstaanjagend voorgesteld, zonder de nodige nuances. We vragen dat minstens de officiële nieuwsmedia de feiten goed kaderen en in perspectief zetten. Ze dienen statistieken in een globaal overzicht te plaatsen en te stoppen met sensatieberichtgeving. Te vaak worden uitzonderingen opgevoerd als grote feiten en worden grote feiten die weinig spectaculair zijn niet weergegeven.

7.

Het wordt nog een immense uitdaging om een veilig vaccin te ontwikkelen, te testen en over grote aantallen uit te rollen. Vaccins zullen op korte termijn niet het wondermiddel zijn. Het is daarom verstandiger om ook maatregelen uit te werken die ons toelaten op een menselijke manier met het virus te leren leven.

8.

Voor de meerwaarde van een algemene mondmaskerplicht in de buitenlucht bestaat onvoldoende wetenschappelijk bewijs. De wildgroei aan restrictieve mondmasker-regelgeving en bijhorende verbalisering moet stoppen. Mondmaskers zijn fysiek en sociaal hinderlijk en waar mogelijk moeten eerst alternatieven in overweging genomen worden.

9.

Het is onaanvaardbaar dat hoogbejaarden tijdens hun laatste levensjaren zonder akkoord hun sociale contacten verliezen om hen voor ziekte te behoeden. Opgelegde isolatie, tot op het sterfbed toe is inhumaan en moet zo snel mogelijk anders georganiseerd worden met inspraak van de ouderen(verenigingen) zelf.

10.

De overheid zou met doortastende maatregelen gezondheidswinst kunnen boeken op heel veel andere domeinen. Zo is er wetenschappelijke consensus voor maatregelen tegen geluidshinder en luchtvervuiling, eenzaamheid, stress, verkeersslachtoffers en klimaat- en andere ecologische problemen of men kan investeren in onderzoek naar kanker en andere ziektes.

Getekend:

Lieven Annemans, Hoogleraar gezondheids- en welzijnseconomie, UGent

Lieve Blancquaert, Fotograaf

Luc Bonneux, Arts, epidemioloog

Christophe Busch, Directeur Hannah Arendt Instituut

Julie Cafmeyer, Theatermaker en schrijver

Bart Cammaerts, Hoogleraar Politiek en Communicatie, LSE

Elke Cloots, Advocate en docente mediarecht, UA

Tom Coenye, Hoogleraar microbiologie, UGent

Yves Coppieters, Arts, epidemioloog, ULB

Bart Criel, Hoogleraar Volksgezondheid, Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen

Koen De Bouw, Acteur

Saskia De Coster, Auteur

Jan De Groote, Jurist VUB

Jan De Maeseneer, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, UGent

Bert De Munck, Hoogleraar geschiedenis, UA

Dirk De Wachter, Psychiater, UPCKULeuven

Marjolijn De Wilde, Sociologe, UA

Pascal Debruyne, Onderzoeker Kenniscentrum Gezinswetenschappen

Roderik Deleersnijder, Vaat-en thoraxchirurg

Mattias Desmet, Professor Klinische Psychologie, UGent

Ignaas Devisch, Hoogleraar medische filosofie en ethiek, UGent

Carl Devos, Hoogleraar politieke wetenschappen, UGent

Wim Distelmans, Hoogleraar palliatieve geneeskunde, VUB

Wouter Duyck, Hoogleraar cognitieve psychologie en opleidingsvoorzitter psychologie, UGent

Raf Geenens, Professor Ethiek en rechtsfilosofie, KULeuven

Rudi Laermans, Professor Cultuursociologie, KULeuven

Isolde Lasoen, Muzikante

Günther Lesage, Acteur/theatermaker

Patrick Loobuyck, Politiek filosoof, UA/UGent

Réginald Moreels, Humanitair chirurg

Peter Perceval, Schrijver & Theaterregisseur

Bernard Rentier, Viroloog, ULiège

Stefan Rummens, Politiek Filosoof, KULeuven

Ellen Schoenaerts, Muzikante

Dave Sinardet, Hoogleraar politieke wetenschappen, VUB

Stefan Sottiaux, Hoogleraar grondwettelijk recht, KULeuven

Andreas Tirez, Econoom

Rik Torfs, Hoogleraar Kerkelijk recht, KULeuven

Jean Paul Van Bendegem, Professor Filosofie, VUB

Ilja Van Damme, Professor Geschiedenis, UA

Wim Van Damme, Professor Volksgezondheid, Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen

Steven Van Den Broucke, Arts, onderzoeker en docent Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen

Peter Van den Eede, Acteur

Fleur van Groningen, Auteur

Frank van Tussenbroek, Angio & NeuroInterventionele Radiologie

Marcel Vanthilt, Radio-, tv- & podiummens

Wim Verbaal, Hoofddocent Latijnse literatuur en letterkunde, UGent

Karin Verelst, Wetenschapsfiliosoof, VUB

Paul Verhaeghe, Hoogleraar Klinische Psychodiagnostiek, Ugent

Onderteken mee

13,978 handtekeningen

Let op: je dient je emailadres nog te bevestigen in je mailbox

13,978 Liliane Jans 24/10/2020
13,977 Marijke Defieuw met pensioen 23/10/2020
13,976 Dave Froidcoeur Marketeer 23/10/2020
13,975 Gert Gabriëls Huisonderwijzende moeder - arts 23/10/2020
13,974 Minnen Nancy Leerkracht 22/10/2020
13,973 Els Mertens voetverzorgster 22/10/2020
13,972 Inge Mellaerts 22/10/2020
13,971 Paul Janssens Bediende 22/10/2020
13,970 Vera Ckerckx 22/10/2020
13,969 Jenny De Smet Gepensioneerde 22/10/2020
13,968 Rita De Paus 22/10/2020
13,967 André HOEBRECHTS Gepensioneerd 22/10/2020
13,966 Marianne Hildebert gepensioneerde 22/10/2020
13,965 Malou Peeters Met pensioen en levensgenieter 22/10/2020
13,964 Philippe Galand Transport Planner 22/10/2020
13,963 Philip Vanhelmont Zaakvoerder Koffie - Lunchbar Tante Trien 22/10/2020
13,962 Bart Landuyt IOF Manager KU Leuven Diagnostiek & Therapie 22/10/2020
13,961 Jan Van Der Steen ingenieur 22/10/2020
13,960 Paul Desmet Commissaris met rust 21/10/2020
13,959 Peter Desmet Bediende 21/10/2020
13,958 Ignace Dewael Bediende 21/10/2020
13,957 Jeanique Martens Stafmedewerker gezondheid en welzijn 21/10/2020
13,956 Tom Segers ir-architect 21/10/2020
13,955 Tim Busschaert Consultant 21/10/2020
13,954 TILLA vAN 21/10/2020
13,953 Jonas Michiels Student 21/10/2020
13,952 Jochen Van Hoof Brake Out cursist 21/10/2020
13,951 Stefan D'hooge Arbeider 21/10/2020
13,950 helga vandenweghe gewezen docente communicatie Hogeschool Plantyn, Antwerpen 21/10/2020
13,949 Kristof Elen 21/10/2020
13,948 Joel Monnikendam Piloot 21/10/2020
13,947 Frederic Chamberlan Ambtenaar 21/10/2020
13,946 MARILYN DUTRY logistiek medewerkster 20/10/2020
13,945 Annick Levrau Boekhoudster 20/10/2020
13,944 Eddy Loosveldt gepensioneerd pedagoog 20/10/2020
13,943 Kris Vermeiren onderwijsbegeleider op rust 20/10/2020
13,942 Cathy Vandergucht self-sufficient boerin 20/10/2020
13,941 sander cuypers Performance Marketeer 20/10/2020
13,940 Elisabeth Vanderroost Enseignante 20/10/2020
13,939 Willy Doom Gepensioneerd 20/10/2020
13,938 Els Kindt Ergotherapeute 20/10/2020
13,937 Michaël Spitz SAP consultant 19/10/2020
13,936 Inge Vanhoof Osteopate-kunstzinnig therapeute 19/10/2020
13,935 Sophie Maas Bediende 19/10/2020
13,934 Sabine Defour ambtenaar 19/10/2020
13,933 Katie lagast beeldend kunstenaar 19/10/2020
13,932 Olivier Swyngedouw 19/10/2020
13,931 Manu leroy Marketing Director 19/10/2020
13,930 Sam Ramsdonck Zeefdrukker 19/10/2020
13,929 Yana Claes Kassamedewerker 19/10/2020
13,928 Yannick Claes Assistent technieker licht, geluid en video 19/10/2020
13,927 Sari Bormann Student orthopedagogie 19/10/2020
13,926 Eric Sorgeloos Gepensioneerd 19/10/2020
13,925 Sandra Jennekens Zorgverlener 19/10/2020
13,924 Rebecca Vanmechelen Leerkracht 19/10/2020
13,923 Mathieu Stoop Filosoof 18/10/2020
13,922 Roxane Van Maldegem Zelfstandige 18/10/2020
13,921 Paul Alenis gepensioneerde 18/10/2020
13,920 gino blondeel Slager 18/10/2020
13,919 Chris Hellebuyck ambtenaar 18/10/2020
13,918 Mi-Nang Correwyn 18/10/2020
13,917 Son Haex 18/10/2020
13,916 Kris Olieslagers Laborante 18/10/2020
13,915 An Claes Hoofd werfleiding 18/10/2020
13,914 Ingrid Declerck Bediende 18/10/2020
13,913 Katelijn Thijssens Aankoper 18/10/2020
13,912 Lies Frens Studente Voedings- en dieetkunde 18/10/2020
13,911 Koen De Maesschalck Grafisch ontwerper 17/10/2020
13,910 Marlies Peeters Zelfstandige verzekeringsmakelaar 17/10/2020
13,909 Saïd Rifi Kunstenaar 17/10/2020
13,908 Eva Braet Medewerker studiedienst 17/10/2020
13,907 cornelis schutter Manager Maritime 17/10/2020
13,906 Lieven Pillaert importeur, installateur en verhuurder van geluidsinstallaties 17/10/2020
13,905 Marie-Claire Devoldere Pensioen 17/10/2020
13,904 Kris Van den broeck Zelfstandige 17/10/2020
13,903 Marie Geukens Hoofdredactrice 17/10/2020
13,902 Mirella Lepore Fotograaf 17/10/2020
13,901 Sofie Vanthienen HR 17/10/2020
13,900 Christos Koptsidis Zelfstandige 17/10/2020
13,899 Francisco Lozano Zelfstandige 17/10/2020
13,898 Rob Nicasi Student 17/10/2020
13,897 Eric Vandenabeele Directeur Fitness.be 17/10/2020
13,896 Kris Kenis Researcher 17/10/2020
13,895 Marc Bulcke Zelfstandig 17/10/2020
13,894 Olivier Vuylsteke Bediende 17/10/2020
13,893 Angélique Milo Rechercheur binnen de politie 17/10/2020
13,892 Ariane Hoornaert Zelfstandige op rust 17/10/2020
13,891 Coralie Bulcke Bediende 17/10/2020
13,890 Petra Koedooder journalist 17/10/2020
13,889 Letske Mistiaen Docente beeldende kunsten 16/10/2020
13,888 Kim Heyvaerts Finance manager 16/10/2020
13,887 Suzanne Caers / 16/10/2020
13,886 Jakoba Caers Student 16/10/2020
13,885 Pieter Antoon Seghers consultant 16/10/2020
13,884 Ann Maes Vroedvrouw 16/10/2020
13,883 oona vandenbroucke 16/10/2020
13,882 Jaan Jacobs Zelfstandige 16/10/2020
13,881 Nikole Vanhellemont Gepensioneerd leerkracht 16/10/2020
13,880 Wim Verkem Controller 16/10/2020
13,879 Stoffel Bollu HR Consultant 16/10/2020
13,878 Benjamin Velleman Mens 16/10/2020
13,877 Kaatje Sticker Met pensioen 16/10/2020
13,876 Annemarie Vanwijnsberghe Onderwijzeres 16/10/2020
13,875 Jan Marien Werkloos 15/10/2020
13,874 Guy Verstraeten Leraar 15/10/2020
13,873 Charlotte Pharasyn Service Delivery manager sociaal verzekeringsfonds 15/10/2020
13,872 Rotthier Fabienne Agronome 15/10/2020
13,871 Sabine Vandingenen Zelfstandig trainer en bemiddelaar 15/10/2020
13,870 Nathan Engelen Marketeer 15/10/2020
13,869 Bart Teunis 15/10/2020
13,868 Jim Cortvriend Arts, uroloog 15/10/2020
13,867 Yvan Boudry gepensioneerd 15/10/2020
13,866 Sophie Vergote Administratief bediende 14/10/2020
13,865 Michel Roofthooft Calculator/aankoper 14/10/2020
13,864 Ivan Vanooy Trainer-consultant 14/10/2020
13,863 Marleen Van Den Bergh Manager 14/10/2020
13,862 Bart Wuyts Directeur 14/10/2020
13,861 Catherine Duchateau Sociaal beroep 13/10/2020
13,860 Jan Depraetere Directeur 13/10/2020
13,859 Steven Naert 13/10/2020
13,858 Carinne De Winter Logistieke medewerker 13/10/2020
13,857 An Meynendonckx 13/10/2020
13,856 Nathalie De Cock Bediende 13/10/2020
13,855 Juliette Duret Head of CINEMA, Centre for Fine Arts 13/10/2020
13,854 Kenneth Jackson 13/10/2020
13,853 Karel Lavrysen Gepensioneerd 13/10/2020
13,852 Jolande Van den heuvel Zelfstandige 13/10/2020
13,851 Daniel Rasquin Maritime Pilot 13/10/2020
13,850 Leentje Verjans Leraar 13/10/2020
13,849 Steve Sarens Field engineer Johnson Controls 13/10/2020
13,848 Xavier Van Roey Sales manager 13/10/2020
13,847 Sem M’Hiri Zelfstandige pmu artist/ educator /coach 13/10/2020
13,846 Manu Riche Film regisseur 13/10/2020
13,845 Beatrix Pulinka 13/10/2020
13,844 Daniel Dewulf Eigenaar Bed en Breakfast 13/10/2020
13,843 Agnes Boedt Klinisch psycholoog 12/10/2020
13,842 astrid bogaerts gepensioneerd 12/10/2020
13,841 Kaarle Parikka PhD in microbiology 12/10/2020
13,840 Stefie Van Den Bergh Bediende 12/10/2020
13,839 Tanya Chernega student 12/10/2020
13,838 Walter Van den Eynde fotograaf 12/10/2020
13,837 Claire Horsten Huisvrouw 12/10/2020
13,836 Tracy Behets zelfstandige 12/10/2020
13,835 Deborah Ostrega Zangeres 12/10/2020
13,834 Antoni Beirnaert Vertegenwoordiger 12/10/2020
13,833 I Klaassen Zelfstandig 12/10/2020
13,832 els smets Geen 12/10/2020
13,831 Didie Brys Zelfstandige 12/10/2020
13,830 Jihnny Van den Branden Arbeider 12/10/2020
13,829 Manuella Voeten Invaliditeit 12/10/2020
13,828 Jeroen Deleersnijder Inspecteur elektriciteit 12/10/2020
13,827 Gerard Van de Wouwer Chauffeur 12/10/2020
13,826 Indra Pharazijn It Manager 12/10/2020
13,825 Natalija Antonic Advocaat 12/10/2020
13,824 Nancy Mayer Account Manager 12/10/2020
13,823 Coosje van Culenborg Gepensioneerd 12/10/2020
13,822 Robert Bastiaanse militair met pensioen 12/10/2020
13,821 Raf Van Brusselen Zaakvoerder, evenement organisator, dj, producer 12/10/2020
13,820 Walter Van Meirhaeghe Cafehouder 12/10/2020
13,819 Brian Jackson IT consultant 12/10/2020
13,818 Ernst Löw Artiest 12/10/2020
13,817 HILDEGARDE HELLEMANS PSYCHOTHERAPEUTE 12/10/2020
13,816 Brigitte Cardoen Pensioen 12/10/2020
13,815 Nathalie Rousseeuw Bediende 12/10/2020
13,814 Jan Luurs Medewerker O V 12/10/2020
13,813 chris adriaens 12/10/2020
13,812 Danny De Keuleneire Zelfstandige 12/10/2020
13,811 Jesse Vranckx Opvoeder 12/10/2020
13,810 Joost Verwulgen 12/10/2020
13,809 Marijke Wynen Storemanager 12/10/2020
13,808 Chiara Alleene Interieurarchitect 12/10/2020
13,807 Julie Vanhaeren project manager 12/10/2020
13,806 Monique Culenaire Kleine zelfstandige 12/10/2020
13,805 Pieter Wynen Leerkracht 12/10/2020
13,804 Annick faes 12/10/2020
13,803 Jesse Löw 12/10/2020
13,802 Chris Wuyts Gids 12/10/2020
13,801 Pascal Quatretemps Ondernemer 12/10/2020
13,800 Isidoor raaymakers 12/10/2020
13,799 Tanja den Hertog zelfstandige 12/10/2020
13,798 Amber De Saeger Kostuumontwerper 12/10/2020
13,797 Frank Gubbi Ambtenaar 12/10/2020
13,796 Pieter Van Dessel Zelfstandige 12/10/2020
13,795 Bert Huysentruyt Muzikant/Acteur 12/10/2020
13,794 Els Swennen Zaakvoerder Zonder Titel bv 12/10/2020
13,793 Alexandre valverde kapper 12/10/2020
13,792 Yari Raaymakers Operator 12/10/2020
13,791 Rainer Proksch Gepensioneerd 12/10/2020
13,790 Richard Fitzgerald Gepensioneerde 12/10/2020
13,789 Detlev Cordon 12/10/2020
13,788 Natalie de Kam Dienster 12/10/2020
13,787 Charissa Parassiadis Artiest 12/10/2020
13,786 Patsy Van Rompaey Zelfstandige 11/10/2020
13,785 Ben DÜster Voormalig sportschoolhouder 11/10/2020
13,784 Philippe Van den Stockt Patiënten vervoer 11/10/2020
13,783 Bart Campe Postbode 11/10/2020
13,782 Micheline Besseleers 11/10/2020
13,781 Gregorio Willems Eventpromotor 11/10/2020
13,780 Frank Vets 11/10/2020
13,779 Joni Keymolen Student 11/10/2020
13,778 Godelieve De Buck Persoonlijk assistent van rolstoelgebruiker met MS en Iyengar yoga leraar 11/10/2020
13,777 Anja Vets Leerkracht 11/10/2020
13,776 Erwin Van Meer Sales Manager 11/10/2020
13,775 Christophe RONSE Advocaat 11/10/2020
13,774 Peter Four Muzikant. 11/10/2020
13,773 Erna De Meester Gepensioneerd 10/10/2020
13,772 Adam Feyaerts Biomedische Wetenschapper Microbiologie, onderzoeker en docent 10/10/2020
13,771 Francisca Van Gheluwe bediende 10/10/2020
13,770 Gert Horio Ondernemer 10/10/2020
13,769 Melanie Clarysse 10/10/2020
13,768 Dimitri Naidofski ICT 10/10/2020
13,767 Alexander Odent Yoga docent 10/10/2020
13,766 Dean Jouret Werftoezichter 10/10/2020
13,765 Pascal Deconinck Bediende 10/10/2020
13,764 Caroline Laeremans Kapster 10/10/2020
13,763 Amy Bonte 10/10/2020
13,762 Johann Macripo Kelner 09/10/2020
13,761 Valerie pyck 09/10/2020
13,760 Dominik Malfait Zelfstandig zaakvoerder 09/10/2020
13,759 Magda Schuurmans jurist (met pensioen) 09/10/2020
13,758 Klara Jarova Sociaal werk 09/10/2020
13,757 Ewoud Van Brabant 09/10/2020
13,756 Fanny Dockx Arbeidster schoonmaak 09/10/2020
13,755 Annick Debruyne 08/10/2020
13,754 Valérie Smit Moeder 07/10/2020
13,753 Hilde Eggermont arts / psychotherapeute 07/10/2020
13,752 Kenny Robeyns Service advisor 07/10/2020
13,751 Willem Meulemans Consultant 07/10/2020
13,750 Ans Van Ende Opvoedster 07/10/2020
13,749 Wendy Sels 07/10/2020
13,748 marie stevens 06/10/2020
13,747 Geneviève Vermylen Dans sektor 06/10/2020
13,746 Celine da Silva Lucas Team leader 05/10/2020
13,745 anne-catherine deglume décoratrice évènementiel 05/10/2020
13,744 Jeannine Vermeulen Bediende - pensioen 05/10/2020
13,743 Anne-Marie Chiese 05/10/2020
13,742 Christel Van Den Broeck 05/10/2020
13,741 Martine Peters 05/10/2020
13,740 AK47 AK47bis Nihiliste 05/10/2020
13,739 Hedwig Van Melle Yogadocente 04/10/2020
13,738 Tom Ingelbrecht leraar 04/10/2020
13,737 Rob Van Zomeren Muzikant 04/10/2020
13,736 Fenna Vervaeke muzikante 04/10/2020
13,735 JP Zwerts 04/10/2020
13,734 Jonas Vangindertael Arborist 03/10/2020
13,733 Jan dekeyzer autotechnicus 03/10/2020
13,732 Sara Pillen Assistent kinder-en jeugdpsychiatrie 03/10/2020
13,731 Saskia Martens Leerkracht secundair onderwijs 03/10/2020
13,730 Laurence Timmermans ltimdricot@hotmail.com 02/10/2020
13,729 Isabelle Gevers Responsable de projet 02/10/2020
13,728 Philippe Dubar Dentiste 02/10/2020
13,727 Héléna rajabaly citoyenne 02/10/2020
13,726 Francis Van Overstraeten Gepensioneerd 02/10/2020
13,725 Siebe Keirse Zakelijk Verantwoordelijke VZW 02/10/2020
13,724 Eliott Decock Student 01/10/2020
13,723 Hilda De Wispelaere gepensioneerd 01/10/2020
13,722 Rene Van DuyseHuijnen Verkoper 01/10/2020
13,721 Belinde Sillis Bestuurder eigen zaak 01/10/2020
13,720 karim Mahjoubi productie verantwoordelijke 01/10/2020
13,719 Peter Flamang dr. ir., consultant 01/10/2020
13,718 Rit Huysmans Consulent Stad Gent 30/09/2020
13,717 hannie van keulen aow pensioen 30/09/2020
13,716 Sarah Nelissen Grafisch vormgever 29/09/2020
13,715 Sarah Nelissen Zelfstandige 29/09/2020
13,714 Barry Waterhout Ondernemer 29/09/2020
13,713 Regine Van Den Bossche Zelfstandige 29/09/2020
13,712 Bernard Delloye 29/09/2020
13,711 Floris Pauwels Rijschoolinstructeur 29/09/2020
13,710 Katrien Lebrun Levensfilosoof 29/09/2020
13,709 Veronique De Coster Opvoedster 29/09/2020
13,708 Willy Vander Biest Assistent-architect 29/09/2020
13,707 Anne-Sophie Hoste Tabakoloog 29/09/2020
13,706 Pierre Verschueren gepensioneerde 29/09/2020
13,705 Kevin De Pelsmaeker visser 29/09/2020
13,704 Stieven Rottier Bediende 29/09/2020
13,703 Jeanine Janssens bediende 29/09/2020
13,702 Gilles Verschueren Ondernemer 29/09/2020
13,701 Marc De Moor Bediende 28/09/2020
13,700 Eddy Lambrecht Verpleegkundige 28/09/2020
13,699 Thomas Lambrecht Hovenier 28/09/2020
13,698 Eva Vandewalle Int. designer 28/09/2020
13,697 angelique baeyens Educatief medewerker 28/09/2020
13,696 Sam Quirijnen Bediende 28/09/2020
13,695 Roland Bouckaert Gepensioneerd 28/09/2020
13,694 Erlijn Verrelst Nanny 28/09/2020
13,693 Charlotte van Hulzen Kunstenaar en restauranteigenaar 28/09/2020
13,692 Eveline De Deckere Junior research assistant 28/09/2020
13,691 Kim Yansen 28/09/2020
13,690 mirianne dedobbeleer administratief bediende 28/09/2020
13,689 Jürgen Meekers Technieker industrie. 27/09/2020
13,688 Tine Kennis Business Manager uitzendarbeid 27/09/2020
13,687 Sammy Hertecant Hondengedragstrainer 27/09/2020
13,686 Jochen Jochmans Arbeider 27/09/2020
13,685 Véronique Thoeye Maatschappelijk werker 27/09/2020
13,684 Lenie Huisken administratief medewerkster 27/09/2020
13,683 Ward Kerckhof ambtenaar 27/09/2020
13,682 Bindu Stuyck Educatief medewerker CBE 27/09/2020
13,681 Kim De Brabanter Technisch administratief bediende 27/09/2020
13,680 Inge S Gepensioneerd 26/09/2020
13,679 Eddy Vos Klantendienst medewerker 26/09/2020
13,678 Geert Vanhulle Lector, wetenschappelijk onderzoeker, ondernemer 26/09/2020
13,677 Davide D'Angello Politie inspecteur 26/09/2020
13,676 Eric Peirsman Sales 26/09/2020
13,675 Kelly De Saedeleer Administratief assistente 26/09/2020
13,674 Jan Timmermans Gepensioneerde 26/09/2020
13,673 Martine Spira Bediende/ coach 26/09/2020
13,672 Frank Van Campenhout gepensioneerd 26/09/2020
13,671 mileen janssens psycholoog-psychotherapeut 26/09/2020
13,670 Luc De Cooman HR 26/09/2020
13,669 Evi Kütt Huishoudhulp 26/09/2020
13,668 Tania Cooreman GL-Accountant 25/09/2020
13,667 Brigitte Mostien Friturist 25/09/2020
13,666 Gerard Winters Orthopedisch Schoenmaker 25/09/2020
13,665 Verrept Elke Verpleegkundige 25/09/2020
13,664 Lorenzo De bruyne Lasser 25/09/2020
13,663 Kristel Nootens Bediende 25/09/2020
13,662 Otto Vervaet Logistiek planner 25/09/2020
13,661 Dieter Blancquaert Wetenschapper 25/09/2020
13,660 Floris Devooght Acteur 25/09/2020
13,659 Antoinette Pollaert Verpleegkundige 25/09/2020
13,658 Jens Dillien 25/09/2020
13,657 Carl Bosch Software engineer 25/09/2020
13,656 Dorine Descheemaeker 25/09/2020
13,655 Els Tanghe Leerkracht op vervroegd pensioen( medische reden) 25/09/2020
13,654 kathy willems leraar 25/09/2020
13,653 kristin van der weken onderwijzer 25/09/2020
13,652 Arnaud Moeykens / 25/09/2020
13,651 Chantal Sellekaerts verpleegkundige 25/09/2020
13,650 Aryane Cools Bemiddelaar 25/09/2020
13,649 Yasmine B 24/09/2020
13,648 Robin Duyck Advocaat 24/09/2020
13,647 Valerie Vreys Schoonheidsspecialiste 24/09/2020
13,646 AnneMarie Van de Velde B&b uitbater 24/09/2020
13,645 Wendy Verswijvel Studente rechten 24/09/2020
13,644 Lotte Van Boxem Fotograaf en tekenaar 24/09/2020
13,643 Joris Vandermeersch Systeembeheerder 24/09/2020
13,642 Jan Faveyts Maatschappelijk assistent 24/09/2020
13,641 Michael Van de Velde Econoom - Filosoof - Echtgenoot 24/09/2020
13,640 Mieke Van Lent Zelfstandig 24/09/2020
13,639 Kristel Pennewaert Supply Chain Analyst, Lantmännen-Unibake 24/09/2020
13,638 Thijs De Visschere Dossierbeheerder Syndicus 24/09/2020
13,637 René Laureys Geen 24/09/2020
13,636 Blanche Broda gepensioneerd 24/09/2020
13,635 Kristien De Wulf Maatschappelijk werker 24/09/2020
13,634 Nina Ducornait Bediende HR 24/09/2020
13,633 Dante Van Hooydonck bediende 24/09/2020
13,632 machteld vandenbroecke huisvrouw 24/09/2020
13,631 Herman Willems 24/09/2020
13,630 Bart de wilde bedende 24/09/2020
13,629 chantal meire 24/09/2020
13,628 Kim Moureau Leraar/coördinator/administratief medewerker academie Nijlen 24/09/2020
13,627 Nicky vandebosch Zelfstandig ondernemer 24/09/2020
13,626 Mariska Cuppens Bediende 24/09/2020
13,625 Roos Van Camp Thuiswerkend 24/09/2020
13,624 Tinne Van Dingenen Verzorgende thuiszorg 24/09/2020
13,623 Patsy Van Bossche 24/09/2020
13,622 Valerie Staelens verpleegkundige 24/09/2020
13,621 Ingrid Wielfaert Ziekteuitkering 24/09/2020
13,620 Stéphanie GOBERT juriste 24/09/2020
13,619 Benjamin Van Hoeck mechanieker 23/09/2020
13,618 Steven Tack System Engineer 23/09/2020
13,617 Bart Hodister 23/09/2020
13,616 Dorine Manhout HR-verantwoordelijke 23/09/2020
13,615 Stéphanie THEYSKENS Project Engineer 23/09/2020
13,614 Ward Van Cleynenbreugel Gepensioneerde 23/09/2020
13,613 Natacha Traen Marketing Manager 23/09/2020
13,612 lieve van damme gepensioneerd 23/09/2020
13,611 Chantal Van Poucke Leerkracht 23/09/2020
13,610 Jozef De vuyst Gepensioneerde 23/09/2020
13,609 Sam Esprit Catering 23/09/2020
13,608 Kris Debacker Belastingconsulent 23/09/2020
13,607 Finneke Laureys sociaal assistent 23/09/2020
13,606 Ashit Aleksanian alex53035@gmail.com 23/09/2020
13,605 Bernard Opsomer therapeut 23/09/2020
13,604 Patrick Godefroi kapper 23/09/2020
13,603 Hilde De Ceuster Kleuterleidster 23/09/2020
13,602 Tetiana Varvynska Medewerker 23/09/2020
13,601 Paul Vandecruys gezondheidswerker 23/09/2020
13,600 Lydie Melsen gepensioneerd 23/09/2020
13,599 Bart Amez 23/09/2020
13,598 Jim Deconinck boordcommandant lijnpiloot 23/09/2020
13,597 Steven De Munster matroos/stuurman sleepvaart 23/09/2020
13,596 Valerie Geeraert Poetshulp 23/09/2020
13,595 Fauzia Szpyt Scenarist 23/09/2020
13,594 Louise De Bruyne 23/09/2020
13,593 Luc Lagaisse commercieel bediende 23/09/2020
13,592 Nancy Kowal Onderneemster 23/09/2020
13,591 Dax Geyskens Organisatie adviseur 23/09/2020
13,590 Luc Vermant Business Analyst 23/09/2020
13,589 Wendy Goeminne Servicebeheerder 23/09/2020
13,588 Nancy Kowal 23/09/2020
13,587 Nele Truyman Jurist 23/09/2020
13,586 Myriam Baes Gepensioneerd 23/09/2020
13,585 Frederik Vlamynck 23/09/2020
13,584 Hannah Boer Actrice 22/09/2020
13,583 Nele Venken Bediende 22/09/2020
13,582 Isabelle Heremans Musicalartieste 22/09/2020
13,581 Peter Lanckriet Zelfstandige 22/09/2020
13,580 Tine Cartuyvels Acteur 22/09/2020
13,579 Greet slagmulder verpleegkundige 22/09/2020
13,578 Ann Selhorst 22/09/2020
13,577 Wim Van Esch Adviseur sociaal ondernemerschap 22/09/2020
13,576 Lena Baes Huisvrouw 22/09/2020
13,575 An Degryse HR advisor 22/09/2020
13,574 Ann Breemeersch Verpleegkundige 22/09/2020
13,573 Evelien Laroy zorg 22/09/2020
13,572 Anne Wuyts gepensioneerd psychotherapeut 22/09/2020
13,571 Patricia Mannaerts Admin. Bediende 22/09/2020
13,570 Gert Verhaert Begrafenisondernemer 22/09/2020
13,569 Linda De bosscher Gepensioneerd 22/09/2020
13,568 Silke Jansens Logopedist 22/09/2020
13,567 steven depicker geneesheer 22/09/2020
13,566 Birgit Hederer pediater 22/09/2020
13,565 lynn raeymaekers Zelfstandig tv maker 22/09/2020
13,564 Geertrui Van Hooreweghe verpleegkundige 22/09/2020
13,563 Erik Dehandschutter Administratief medewerker huisartspraktijk 22/09/2020
13,562 isabel van loon zelfstandige 22/09/2020
13,561 Ellen Wyns Zaakvoerder Bouwbedrijf 22/09/2020
13,560 Sandra Claeys Psychotherapeut 22/09/2020
13,559 Frederik Popelier Bediende 22/09/2020
13,558 Faye Lemey Logistiek bediende 22/09/2020
13,557 Mathieu Ollivier IT Consultant 22/09/2020
13,556 Mieke Logghe 22/09/2020
13,555 greta Debeuf verpleegster 22/09/2020
13,554 Katleen Stuer Leerkracht NCZ 22/09/2020
13,553 Lode Bourez Bioagronoom 22/09/2020
13,552 Linde Stael Sustainability and foundation manager 22/09/2020
13,551 Leen Wittenbol Lerares 22/09/2020
13,550 Carmen De Schauwer Ambtenaar 22/09/2020
13,549 Suzan Everaerts Zelfstandige 22/09/2020
13,548 Nancy Eyskens Veepleegkundige 22/09/2020
13,547 Marc Hens Ondernemer 22/09/2020
13,546 Pieter van Dam Laborant 22/09/2020
13,545 Rebekka Van der Borght Leerkracht 22/09/2020
13,544 Christel Mathys Brandweervrouw/ambulancier 22/09/2020
13,543 Petra Klaver-Bos Pedagogisch medewerkster 22/09/2020
13,542 Isa Desmet Receptioniste jeugdherberg 22/09/2020
13,541 Steven Nagels Postdoctoraal onderzoeker, ingenieur elektronica 21/09/2020
13,540 Mark Van Essche Sr QA Manager 21/09/2020
13,539 Kyrina Denis Farmaceutisch specialist 21/09/2020
13,538 Yves Vervloet Zelfstandige 21/09/2020
13,537 Miloud Khaldi Coach sportive 21/09/2020
13,536 Kim Jehaes medical management assistant 21/09/2020
13,535 INES LAMBERT apotheker 21/09/2020
13,534 Jerry Van Eenooge Bediende 21/09/2020
13,533 Leila Kandil Copywriter 21/09/2020
13,532 David Lebouille kok 21/09/2020
13,531 Julien Luwel Maatschappelijk werker 21/09/2020
13,530 Kris Latoir uitgever 21/09/2020
13,529 Gert-Jan Joseph Lesgever 21/09/2020
13,528 Ria Loos 21/09/2020
13,527 Herlinde Verlodt Kok 21/09/2020
13,526 nick van remoortel Zelfstandige 21/09/2020
13,525 Piroska Bella - 21/09/2020
13,524 Vicky Lerou 21/09/2020
13,523 JOS VERSTRATEN Bediende 21/09/2020
13,522 Hanne Vandael HR Officer 21/09/2020
13,521 Noël Pieters Gepensioneerd ex BW 21/09/2020
13,520 Jo Vandamme ZELFSTANDIGE 21/09/2020
13,519 Assunta Mandaglio kunsteducatief onderwijs 21/09/2020
13,518 Eva Tavernier Verpleegster 21/09/2020
13,517 Marleen Schildermans Maatschappelijk werker 21/09/2020
13,516 Eric Vandersteene Gepensioneerd 21/09/2020
13,515 Nico Claessens Transport 21/09/2020
13,514 Ilse Hornikx Lerarenopleider 21/09/2020
13,513 Jolien Schat 21/09/2020
13,512 Helene Poncelet Kunstenaar en zorgkundige 21/09/2020
13,511 Jens De bruycker Zelfstandig aannemer 21/09/2020
13,510 Martine D'hont bediende 21/09/2020
13,509 mattele alain zelfstandige 21/09/2020
13,508 Eddy Joosen gepensioneerd 21/09/2020
13,507 Griet Vanderheyden Leerkracht 21/09/2020
13,506 Lieve Derveaux leerkracht 21/09/2020
13,505 Dirk GT Vermeersch Winemaker 21/09/2020
13,504 Marc Kerkhofs gepensioneerd 21/09/2020
13,503 Genevieve Spruyt Bediende 21/09/2020
13,502 Frank Crijns Manager 21/09/2020
13,501 Tim JOOSEN Zelfstandig 21/09/2020
13,500 Wim Van Sichem 21/09/2020
13,499 Matthias Hautekiet 21/09/2020
13,498 Bieke Vandemoortele Logopediste - Stottertherapeute 21/09/2020
13,497 Lizzy Braem Kinderverzorgster 21/09/2020
13,496 Frank Vandeberghe bediende 21/09/2020
13,495 Philip Van Hoof freelance regisseur monteur 21/09/2020
13,494 Joost Custers Zelfstandig 21/09/2020
13,493 Ron de Wilde zaakvoerder dienstenkantoor 21/09/2020
13,492 Griet Stevens Maatschappelijk assistent 21/09/2020
13,491 Karen Vandenplas Pers- en communicatiemanager 21/09/2020
13,490 Lut Quintelier Bediende 21/09/2020
13,489 Kristof Phyfferoen Arbeider 21/09/2020
13,488 Yilmaz Kursun Taxichauffeur 20/09/2020
13,487 Eddy Van Brempt Zelfstandige 20/09/2020
13,486 Evert Lanssens Ingenieur 20/09/2020
13,485 Valentina Van den Bulck vertaler 20/09/2020
13,484 Marina De Reydt 20/09/2020
13,483 Gael Majorovic Eventorganisator 20/09/2020
13,482 Alida De Breuker Zorgkundige 20/09/2020
13,481 Natasha Bekaert 20/09/2020
13,480 Sean Talo Acteur & Producer 20/09/2020
13,479 Caroline De Neve Vermeylenfonds 20/09/2020

Over

Met dit initiatief worden de krachten gebundeld vanuit verschillende disciplines en sectoren om op te roepen tot een rationeler en humaner coronabeleid. Het is niet de bedoeling het virus te minimaliseren, het debat te polariseren of de deur open te zetten naar complottheorieën.

Pers: Het manifest werd gepubliceerd op 27/08/20 in De Morgen ‘Dringende vraag paniekvoetbal te vermijden’

Redactie: Deborah Anné