Corona Manifest

Voor een bijsturing van het beleid

27/08/’20 Ruim zes maanden leven we met maatregelen tegen corona. Een beleid dat er aanvankelijk op gericht was een overbelasting van de zorg te voorkomen (‘flatten the curve’), maakte geleidelijk aan plaats voor het voorkomen van besmettingen als dusdanig (‘crush the curve’). Er is over deze beleidskeuze niet transparant geïnformeerd, noch is hierover een publiek debat geweest.

Met dit manifest richten we ons tot de beleidsmakers met de dringende vraag verder paniekvoetbal te vermijden, zonder hierbij de ernst van de epidemie te onderschatten.

1.

De maatregelen moeten gekaderd worden in een langetermijnbeleid en in evenwicht zijn met de reële dreiging en het breder maatschappelijk welzijn.

2.

Maatregelen moeten steeds verzoenbaar zijn met de verworvenheden van de democratische rechtsstaat en getoetst worden aan de grondwet. Ze mogen pas genomen worden na overleg en met expliciete steun door de verkozenen van het volk. Bovendien moet de overheid alle maatregelen op eenduidige en glasheldere manier communiceren aan de volledige bevolking.

3.

Maatregelen die onvoldoende gefundeerd zijn in een wetenschappelijke consensus, kunnen geen stand houden. Sommige recente maatregelen waren ook onsamenhangend, disproportioneel en/of op de lange termijn schadelijk. Om verdere mentale, sociale, culturele en economische nevenschade te vermijden en het vertrouwen van de burger te behouden is er een redelijke bijstelling en rationalisering van de maatregelen nodig.

4.

Er is nood aan een beleid van langdurige solidariteit met de zwaarst getroffen sectoren: horeca, cultuur- en evenementensector, kleinhandel, enzovoort.

5.

Er is nood aan systematische aandacht voor de specifiek problematische gevolgen voor onder meer jongeren, ouderen, kansarmen en mensen die geen toegang hebben tot private buitenruimtes. Ook het toenemende armoedecijfer, huiselijk geweld, en uitgestelde diagnoses en behandelingen verdienen extra en zorgvuldige aandacht.

6.

Het virus wordt vaak overdreven angstaanjagend voorgesteld, zonder de nodige nuances. We vragen dat minstens de officiële nieuwsmedia de feiten goed kaderen en in perspectief zetten. Ze dienen statistieken in een globaal overzicht te plaatsen en te stoppen met sensatieberichtgeving. Te vaak worden uitzonderingen opgevoerd als grote feiten en worden grote feiten die weinig spectaculair zijn niet weergegeven.

7.

Het wordt nog een immense uitdaging om een veilig vaccin te ontwikkelen, te testen en over grote aantallen uit te rollen. Vaccins zullen op korte termijn niet het wondermiddel zijn. Het is daarom verstandiger om ook maatregelen uit te werken die ons toelaten op een menselijke manier met het virus te leren leven.

8.

Voor de meerwaarde van een algemene mondmaskerplicht in de buitenlucht bestaat onvoldoende wetenschappelijk bewijs. De wildgroei aan restrictieve mondmasker-regelgeving en bijhorende verbalisering moet stoppen. Mondmaskers zijn fysiek en sociaal hinderlijk en waar mogelijk moeten eerst alternatieven in overweging genomen worden.

9.

Het is onaanvaardbaar dat hoogbejaarden tijdens hun laatste levensjaren zonder akkoord hun sociale contacten verliezen om hen voor ziekte te behoeden. Opgelegde isolatie, tot op het sterfbed toe is inhumaan en moet zo snel mogelijk anders georganiseerd worden met inspraak van de ouderen(verenigingen) zelf.

10.

De overheid zou met doortastende maatregelen gezondheidswinst kunnen boeken op heel veel andere domeinen. Zo is er wetenschappelijke consensus voor maatregelen tegen geluidshinder en luchtvervuiling, eenzaamheid, stress, verkeersslachtoffers en klimaat- en andere ecologische problemen of men kan investeren in onderzoek naar kanker en andere ziektes.

24/02/’21 Niemand kan de toekomst voorspellen, maar vandaag is de immuniteit onder de bevolking fors toegenomen, raken steeds meer kwetsbaren gevaccineerd en straks wordt het lente. In deze gunstige context zijn vrijheidsbeperkende maatregelen niet langer verdedigbaar. Als de overbelasting van het zorgsysteem achter de rug is, moeten burgers hun normale leven weer op kunnen pikken.

Dit perspectief is broodnodig voor de moraal van de bevolking. Een beleid gebaseerd op telkens weer virologische voorspellingen alleen, kan dat niet bieden.

Er is politieke moed nodig om werk te maken van een exitstrategie, de gebruikelijke parlementaire debatten te voeren en de mensenrechten opnieuw te prioriteren.

Getekend:

Lieven Annemans, Hoogleraar gezondheids- en welzijnseconomie, UGent

Lieve Blancquaert, Fotograaf

Luc Bonneux, Arts, epidemioloog

Christophe Busch, Directeur Hannah Arendt Instituut

Julie Cafmeyer, Theatermaker en schrijver

Bart Cammaerts, Hoogleraar Politiek en Communicatie, LSE

Elke Cloots, Advocate en docente mediarecht, UA

Tom Coenye, Hoogleraar microbiologie, UGent

Yves Coppieters, Arts, epidemioloog, ULB

Bart Criel, Hoogleraar Volksgezondheid, Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen

Koen De Bouw, Acteur

Saskia De Coster, Auteur

Jan De Groote, Jurist VUB

Jan De Maeseneer, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, UGent

Bert De Munck, Hoogleraar geschiedenis, UA

Dirk De Wachter, Psychiater, UPCKULeuven

Marjolijn De Wilde, Sociologe, UA

Roderik Deleersnijder, Vaat-en thoraxchirurg

Mattias Desmet, Professor Klinische Psychologie, UGent

Ignaas Devisch, Hoogleraar medische filosofie en ethiek, UGent

Carl Devos, Hoogleraar politieke wetenschappen, UGent

Wim Distelmans, Hoogleraar palliatieve geneeskunde, VUB

Wouter Duyck, Hoogleraar cognitieve psychologie en opleidingsvoorzitter psychologie, UGent

Raf Geenens, Professor Ethiek en rechtsfilosofie, KULeuven

Isolde Lasoen, Muzikante

Günther Lesage, Acteur/theatermaker

Patrick Loobuyck, Politiek filosoof, UA/UGent

Réginald Moreels, Humanitair chirurg

Peter Perceval, Schrijver & Theaterregisseur

Bernard Rentier, Viroloog, ULiège

Stefan Rummens, Politiek Filosoof, KULeuven

Ellen Schoenaerts, Muzikante

Dave Sinardet, Hoogleraar politieke wetenschappen, VUB

Stefan Sottiaux, Hoogleraar grondwettelijk recht, KULeuven

Andreas Tirez, Econoom

Rik Torfs, Hoogleraar Kerkelijk recht, KULeuven

Jean Paul Van Bendegem, Professor Filosofie, VUB

Ilja Van Damme, Professor Geschiedenis, UA

Wim Van Damme, Professor Volksgezondheid, Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen

Steven Van Den Broucke, Arts, onderzoeker en docent Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen

Peter Van den Eede, Acteur

Fleur van Groningen, Auteur

Frank van Tussenbroek, Angio & NeuroInterventionele Radiologie

Marcel Vanthilt, Radio-, tv- & podiummens

Wim Verbaal, Hoofddocent Latijnse literatuur en letterkunde, UGent

Karin Verelst, Wetenschapsfiliosoof, VUB

Paul Verhaeghe, Hoogleraar Klinische Psychodiagnostiek, Ugent

Onderteken mee

15,079 handtekeningen

Let op: je dient je emailadres nog te bevestigen in je mailbox

15,079 Guy Van Assche Procesoperator chemie. 22/10/2021
15,078 Angélique Syroit Body Food Mind Coach - yoga- en dansleraar 17/10/2021
15,077 Dacha Gholobova Kwaliteitscoördinator Algemeen Ziekenhuis 01/10/2021
15,076 Mark De Wilde klassiek filoloog 24/09/2021
15,075 Francine Van Assche gepensioneerd 22/09/2021
15,074 Caroline Broeckx Zelfstandige 22/09/2021
15,073 Saskia van Wijhe Bediende 22/09/2021
15,072 Luc Meulewater gepensioneerd 21/09/2021
15,071 Pascalle Timmermans Therapist 19/09/2021
15,070 Sarah Schroyens 18/09/2021
15,069 Bart Vanhecke levend wezen 16/09/2021
15,068 Dries Bruynooghe sales & project manager 16/09/2021
15,067 Angelique van den Koedijk Moeder( met als doel gelukkige, liefdevolle en verantwoordelijke burgers op de wereld te zetten,waar iedereen iets aan heeft), Balletdocente , Ondernemer 14/09/2021
15,066 Els Van den Bruel Vroedvrouw 09/09/2021
15,065 Elke Vermeire Ondernemer en orthomoleculair voedingsdeskundige 08/09/2021
15,064 Greg Tisson Fysicus en bezorgde burger 07/09/2021
15,063 pr@standata.xyz pr@standata.xyz pr@standata.xyz 06/09/2021
15,062 Inge Tytgat Huisvrouw 06/09/2021
15,061 Annemarie Crabbé Vertaalster 03/09/2021
15,060 Bas Merkelbach Gepensioneerd 03/09/2021
15,059 Christophe Gysens Industrieel ingenieur 02/09/2021
15,058 lode devos Pensioen 01/09/2021
15,057 johan socquet analist 31/08/2021
15,056 Rosanne Picard Student 14/08/2021
15,055 Elke Colle voor rechtvaardigheid en transparantie 11/08/2021
15,054 Vanessa Horemans Bediende 10/08/2021
15,053 Elisabet Abts 07/08/2021
15,052 Hanneke Van de Wint Gepensioneerd 01/08/2021
15,051 Liliane Van Waes Gepensioneerd managment assistant 30/07/2021
15,050 Gerolf De Backer Geen 30/07/2021
15,049 Erwin Annys NKO-arts, Gelaats-en Halschirurg, Diensthoofd Hoofd-Hals Centrum St.Trudo Ziekenhuis, Sint-Truiden 30/07/2021
15,048 Roger Van Veldhoven Gepensioneerde 30/07/2021
15,047 MARIE ROSE WASTIAU GEPENSIONEERDE 30/07/2021
15,046 Marianne Dekker administratief medewerker 30/07/2021
15,045 Falko Heytens Personal trainer 30/07/2021
15,044 Filip Bronchart Ir. 30/07/2021
15,043 Elke Bijl Maatschappelijk werker 28/07/2021
15,042 Wouter Legrand Zelfstandig arbeider 22/07/2021
15,041 Laura Maernhoudt Gezondheidstherapeut 20/07/2021
15,040 Filip Baeten Leerkracht technisch secundair onderwijs 11/07/2021
15,039 Marijke Welvaert leerkracht 09/07/2021
15,038 mieke croonen vroedvrouw 07/07/2021
15,037 Mark Quaegebeur Gepensioneerd militair 25/06/2021
15,036 bert vermeulen theatertechnicus 25/06/2021
15,035 Josse Horsten ondernemer 23/06/2021
15,034 Sara S'Jegers Kunstenaar 23/06/2021
15,033 lore degrauwe Orthomoleculair therapeut 18/06/2021
15,032 dirk van gassen zaakvoerder 10/06/2021
15,031 GUILLAUME MARTIN 04/06/2021
15,030 Lisselotte Lowagie Participatiemedewerker Agentschap Opgroeien 02/06/2021
15,029 Lut Matthys Zelfstandige 28/05/2021
15,028 Lynn Mariën Invalide - Gezinswetenschapper 20/05/2021
15,027 Laura Verbruggen vormingswerker 20/05/2021
15,026 Charlotte Van Aubel Kredietanalist 07/05/2021
15,025 Francine Demeulemeester Verpleegkundige/leerkracht, nu medewerker scholengroep 07/05/2021
15,024 Deborah Kools leerkracht en kunstenaar 07/05/2021
15,023 Brigitte Dheere 06/05/2021
15,022 Astrid Soetewey Studente cultuurmanagement 06/05/2021
15,021 Catherine Saesen Klinisch psycholoog 04/05/2021
15,020 Willy Kerremans Docent wetenschappen 04/05/2021
15,019 Geert Junius Senior writer en gediplomeerd filosoof 30/04/2021
15,018 Mark Mendonck Bediende 29/04/2021
15,017 Bianca Ramon Bediende zelfbouwmarkt 29/04/2021
15,016 Elien Wittezaele Account Manager 28/04/2021
15,015 Ineke van Rossem Zorgkundige ouderenzorg & gezondheidsconsulent 28/04/2021
15,014 Franky Standaert Ambtenaar 28/04/2021
15,013 Tamara Oostvogels Administratief bediende 25/04/2021
15,012 Greet Buvé Bediende 24/04/2021
15,011 Tony Scarbel Leerkracht 23/04/2021
15,010 Fabienne Deklerck Geen betaald beroep: Thuisonderwijs 23/04/2021
15,009 Daphne Breedveldt Klinisch psycholoog 22/04/2021
15,008 Christophe De Coster Assistent geschiedenis VUB 21/04/2021
15,007 Caroline Van Landuyt Burgerlijk ingenieur 21/04/2021
15,006 Chris Boone Chauffeur 21/04/2021
15,005 Emmelien Callewier PAB-assistent 20/04/2021
15,004 Suzanne Molenaar Paraveterinair 20/04/2021
15,003 Jelle Grijpstra Scheepsbouwkundige 20/04/2021
15,002 Ingka Van fulpen Zzper theaterbranche 20/04/2021
15,001 Jolien Vanden Wyngaert coördinator jeugdwerk 19/04/2021
15,000 Ilse Barbe psycholoog, psychotherapeut 19/04/2021
14,999 Mary-Roos Nijs Trainer/Coach 16/04/2021
14,998 Erwin De Ryke Cold Caller 16/04/2021
14,997 Marc Mattheessens organisatieconsultant 16/04/2021
14,996 Dirk Van Hooydonk CEO (Actief in volgende sectoren vrijetijdsbeleving, horeca; evenementen, opleiidingen veiligheid in het verkeer) 15/04/2021
14,995 Glenn Collijns Treinbegeleider 14/04/2021
14,994 Lisa Smets Psychologe 14/04/2021
14,993 Ilse Desaeger Psychologe psychotherapeute 14/04/2021
14,992 Jan Verbrugge Zelfstandig consultant 13/04/2021
14,991 Alvaro Bral Administratief bediende 13/04/2021
14,990 Trix Verheyen zelfstandige 13/04/2021
14,989 Famke Coeman Zelfstandige 12/04/2021
14,988 Jo De Nul advocaat en plaatsvervangend Vrederechter 12/04/2021
14,987 Elke Van Wesemael Leraar 12/04/2021
14,986 Jasper De Jaeger Leraar 12/04/2021
14,985 Rudi Vanden Wyngaert 12/04/2021
14,984 Wim Demeyere Heftruckbestuurder 11/04/2021
14,983 Peggy Maertens Huishoudhulp 11/04/2021
14,982 Ann Kermans Medewerker stad Antwerpen 11/04/2021
14,981 Jellis De Coninck 11/04/2021
14,980 Jan Pottie zelfstandig 10/04/2021
14,979 Hanne Bonte 10/04/2021
14,978 Cathy Pittevils 10/04/2021
14,977 ruth verhelst Muzikante 10/04/2021
14,976 Patricia Schatteman bediende 10/04/2021
14,975 Tony Cabus Ex-technicus 10/04/2021
14,974 Sybill Couwet Kinderverzorgster 10/04/2021
14,973 Ilse Matthijs zonder 10/04/2021
14,972 Anita Lardenoit Manager@home 10/04/2021
14,971 Bjorn Simoens Technicus brandbeveiliging 09/04/2021
14,970 Griet Van Ecckhaut zelfstandig 09/04/2021
14,969 Kristien Vyncke Kinesist 09/04/2021
14,968 Danny Dejonghe Gepensioneerd 09/04/2021
14,967 Torben Rosgaard Zelfstandig tuineer 09/04/2021
14,966 Chantal DEMUYNCK Alleenstaande huisvrouw 09/04/2021
14,965 Silke Hanssens Student 09/04/2021
14,964 Gudrun Planckaert Yogalerares/leerkracht 09/04/2021
14,963 Bram Demuynck Osteopaat 09/04/2021
14,962 Nancy Verbinnen 09/04/2021
14,961 Katty Mestdagh 09/04/2021
14,960 Irene Gaj Gepensioneerd 08/04/2021
14,959 Nicole Vanessche Voedingsconsilente 08/04/2021
14,958 Marleen Van Ballaer Vertaler 08/04/2021
14,957 Fien Van Dyck Acupressuurtherapeut voor psychologische en chronische aandoeningen 08/04/2021
14,956 Christel Janssens Kinesitherapie - psychotherapie 05/04/2021
14,955 frank bloemen bedrijfsrevisor 05/04/2021
14,954 Annemie Dom Huisarts 04/04/2021
14,953 kristina kiebooms verpleegkundige wcz faluintjes baardegem 03/04/2021
14,952 Evelien Gelaude 31/03/2021
14,951 Cara Tappenden Huishoudhulp 30/03/2021
14,950 Emmanuelle Michotte 29/03/2021
14,949 Sandra Roobaert 29/03/2021
14,948 Ruth De Belie - 28/03/2021
14,947 Ad Spithoven Gepensioneerd inspecteur 26/03/2021
14,946 Lief Peeters Gepensioneerd 26/03/2021
14,945 Lien Bossuyt Leerkracht 26/03/2021
14,944 Jozef Aertsen Bouwcoördinator 26/03/2021
14,943 Aitor Biedma Artiest 26/03/2021
14,942 Jan Van Mol Gepensioneerd ontwikkelingswerker 26/03/2021
14,941 Philip Renders psychotherapeut 26/03/2021
14,940 Manoe Hollanders Journalist 25/03/2021
14,939 Elien Ameye MMA 24/03/2021
14,938 marjan mondt leerkracht-advocaat 24/03/2021
14,937 Inge Raemaekers Kunstenaar 24/03/2021
14,936 Tore Demeulemeester ziekte 24/03/2021
14,935 Ragna Meul leerkracht 24/03/2021
14,934 Guen Dirks Artiest 24/03/2021
14,933 Kristien Hermans 23/03/2021
14,932 Jacinte Beerten bediende 23/03/2021
14,931 Maxime Troiano IT Consultant 23/03/2021
14,930 Linda Van liefferinge Verzorgende 21/03/2021
14,929 Tom Van Severen Loodgieter 21/03/2021
14,928 Charlotte Ardui PhD 21/03/2021
14,927 Sarah Decadt Leerkracht 20/03/2021
14,926 Lut Cambie gepensioneerde 20/03/2021
14,925 Patrik Broekmans bediende. 19/03/2021
14,924 Sylvie Bulcke Engel 18/03/2021
14,923 Annelies Meuris Therapeut 18/03/2021
14,922 E De Pauw Zelfstandig 18/03/2021
14,921 Kristof De Backer Verpleegkundige 18/03/2021
14,920 Ilse Van Mileghem Leerkracht 18/03/2021
14,919 Peter Vermuyten geen (chronisch ziek) 18/03/2021
14,918 alain Stratsaert pensioen 18/03/2021
14,917 Sandrine Dhondt Zaakvoerder 18/03/2021
14,916 Cat’rina Vandersteegen Zelfstandige ondernemer 17/03/2021
14,915 Ignoul Ignoul Copywriter 17/03/2021
14,914 Tina Deroo Kinderverzorgster 17/03/2021
14,913 Eva Lievense Huisvrouw 16/03/2021
14,912 Arnout Mussche Ingenieur 16/03/2021
14,911 Femke Bolsens zelfstandig PR-consultant / copywriter 16/03/2021
14,910 Christine Bulckaert Lerares 15/03/2021
14,909 M Baeyens Gepensioneerd 15/03/2021
14,908 Morgane Leger Tandarts 14/03/2021
14,907 Wouter De Witte Coördinator patiëntenorganisatie 14/03/2021
14,906 Tim Peters Designer 14/03/2021
14,905 Murielle Geypen auteur 14/03/2021
14,904 lut brusseleers Gids 13/03/2021
14,903 Katrien Brems Manager 13/03/2021
14,902 greet de boeck 12/03/2021
14,901 Monique Segers huisvrouw 12/03/2021
14,900 Hilde Dhaeyere Life coach 11/03/2021
14,899 Sofie Koninckx Ik baat een ontharingsstudio uit 11/03/2021
14,898 Julie Berben Zelfstandig 11/03/2021
14,897 Julie Kim Sales manager 11/03/2021
14,896 Ann Verhaeghe Yoga en voedingsleer 11/03/2021
14,895 Flavio Pasquino Tv producent 11/03/2021
14,894 Carine Aerssens Huismoeder 10/03/2021
14,893 Ester Vanderstraeten ruimtelijk planner 09/03/2021
14,892 Stijn Bijnens 09/03/2021
14,891 Karel Blondeel 08/03/2021
14,890 Murielle Kesteloot 08/03/2021
14,889 Freia Talpe 08/03/2021
14,888 Cateline Hendrickx gepensionneerd bankagent 08/03/2021
14,887 Dirk Steenhout boekhouder 08/03/2021
14,886 Sven De Smedt Brandweerman 08/03/2021
14,885 Hilde Van Orshaegen Lerares 08/03/2021
14,884 isabelle lambrecht bewustzijnscoach/psychotherapeut 07/03/2021
14,883 Ellen Benaets Psychologe 07/03/2021
14,882 P Vanslambrouck zelfstandige 07/03/2021
14,881 Haaren Marc Bediende 07/03/2021
14,880 Charlotte Van de Velde 06/03/2021
14,879 Laurence decraene Kunstenaar 06/03/2021
14,878 k j k 06/03/2021
14,877 David van der Made 05/03/2021
14,876 Carine De Backer Management Assistant 05/03/2021
14,875 Trees Jochems Kleuterleidster 05/03/2021
14,874 Jonas Van Ginneken Coördinator zorgboerderij 05/03/2021
14,873 Helene Brunson Leraar 05/03/2021
14,872 Nadia De Lil Levenscoach en spiritueel werker met pensioen 05/03/2021
14,871 Sam Bronders Decorbouwer/schrijnwerker 05/03/2021
14,870 Lieve Vandekerckhove Docent verpleegkunde 05/03/2021
14,869 Mitch Warrens Schrijnwerker 05/03/2021
14,868 Stijn Brunson Houtbewerker 05/03/2021
14,867 Conny Ballegeer 04/03/2021
14,866 Catherine VanHese 04/03/2021
14,865 Els Dens Levenscoach 04/03/2021
14,864 Guy Mangelschots zelfstandig 04/03/2021
14,863 Griet De Vos 04/03/2021
14,862 Randolf Smeets Muziektherapeut 04/03/2021
14,861 Erik Vereecke Pensioen 04/03/2021
14,860 Greet Keppens Ergotherapeute in 2 woonzorgcentra 04/03/2021
14,859 Ute Verheyen Projectmanager 04/03/2021
14,858 Karen Vandendriessche Ceremoniespreker uitvaart en office manager in spé 03/03/2021
14,857 peter deschrevel bediende 03/03/2021
14,856 Victor Claes Marketing & project manager 03/03/2021
14,855 Anthony S. Consultant 03/03/2021
14,854 Dieter De Breuker Leerkracht 03/03/2021
14,853 Myriam Koyen Mantelzorger 03/03/2021
14,852 Nadine Wilms Schoonheidsspecialiste 03/03/2021
14,851 Evelien Desmet Zorgkundige 02/03/2021
14,850 Michèle Fouquet Country manager 02/03/2021
14,849 Lasse Lievens Student 02/03/2021
14,848 Julie Vannieuwkerke Verzorgende 02/03/2021
14,847 Gwen Haarselhorst Product Manager 02/03/2021
14,846 Nele De Pestel Student sociaal werk 02/03/2021
14,845 Helene Van der Heyden Pensioen 02/03/2021
14,844 Fine Callebaut Student geschiedenis 02/03/2021
14,843 Severine Jacobs Bediende 02/03/2021
14,842 Riet Verschueren huisvrouw 01/03/2021
14,841 Sig Beunen Knutselaar 01/03/2021
14,840 Liliane Stevens Gepensioneerd 01/03/2021
14,839 Patricia Schmitz Arbeider 01/03/2021
14,838 I. De Klerck Testtechnieker 01/03/2021
14,837 Jasmien Marijnissen Teamleader 01/03/2021
14,836 Nicky Bosmans Student 01/03/2021
14,835 Shari Versonnen Geen 01/03/2021
14,834 Peggy De Buysscher Bediende 01/03/2021
14,833 Matthew Cleybergh Zelfstandige 01/03/2021
14,832 Annick Gernaey Zelfstandige 01/03/2021
14,831 Maarten Belet Ambtenaar 01/03/2021
14,830 Etelja Fehér Zelfstandige 01/03/2021
14,829 Sigrid Tibau Leerkracht 01/03/2021
14,828 Eddy Dehouck Gepensioneerd 01/03/2021
14,827 tom minne zaakvoerder GreenTrade International 01/03/2021
14,826 Barbara Costermans redacteur 01/03/2021
14,825 Patrick Couchement 01/03/2021
14,824 sam vervenne 01/03/2021
14,823 Natasja Meersman Schrijnwerker 01/03/2021
14,822 Juan Carlos Bonifaz Professionele Muzikant/Pedagoog 01/03/2021
14,821 Dirk Forier Informaticus 01/03/2021
14,820 Kim Luyten Huismoeder 01/03/2021
14,819 Laura v zelfstandige 01/03/2021
14,818 Ann Bl. maatschappelijk werker 01/03/2021
14,817 Domi Knockaert Verpleegkundige 01/03/2021
14,816 Christiane Sonneville 01/03/2021
14,815 Josée Snelders Gepensioneerd 01/03/2021
14,814 Annick Velghe onbelangrijk 01/03/2021
14,813 Antoine Knockaert Gepensioneerd 01/03/2021
14,812 Johan Van den heuvel leerkracht 01/03/2021
14,811 Marieke Martens 01/03/2021
14,810 Paul Fierens gepensioneerd 01/03/2021
14,809 Christiaan De Boeck Zelfstandig ondernemer 01/03/2021
14,808 Christiaan De Boeck Zelfstandig ondernemer 01/03/2021
14,807 Alessio Savelkoel Brandweerman 28/02/2021
14,806 Katleen Vandamme Zorgboerderij 28/02/2021
14,805 Wannes Vansevenant Maatschappelijk Werker 28/02/2021
14,804 Stijn Leys Zaakvoerder bouwbedrijf 28/02/2021
14,803 Martine Deraedt 28/02/2021
14,802 Khadisja Rerhio Horeca 28/02/2021
14,801 Wouter Decock vormingswerker/ opleider 28/02/2021
14,800 Carolina Klaps Biologin 28/02/2021
14,799 Marthoz Christophe Traducteur 28/02/2021
14,798 Sandrine Lambert zelfstandige 28/02/2021
14,797 Heidi Eeckhout Zelfstandige 28/02/2021
14,796 Maxim Van de Vyver Student 28/02/2021
14,795 Liesbeth Nuyts Klinisch Orthopedagoog 28/02/2021
14,794 Pieter Escobedo Bediende 28/02/2021
14,793 Joana Amorim Bediende 28/02/2021
14,792 Pieter Escobedo Bediende 28/02/2021
14,791 Winona van Eck Agile coach 27/02/2021
14,790 Hilde Nijs bediende 27/02/2021
14,789 Lisbeth Maes Podiumkunstenaar 27/02/2021
14,788 Peter Van den Eynde Keukenverantwoordelijke 27/02/2021
14,787 Susan Van den Bleeken Coach 27/02/2021
14,786 Tjerina Jellema Zelfstandige 27/02/2021
14,785 Ellen Mahieu Bediende 27/02/2021
14,784 Sarah Gillis Regenerative practitioner / ecosystem generator 27/02/2021
14,783 Katrien Dons Leraar 27/02/2021
14,782 Annelies Van den Bleeken Kooklerares - winkelbediende 27/02/2021
14,781 Walter Casaer chauffeur / arbeider 27/02/2021
14,780 Ruben Voets schrijnwerker 27/02/2021
14,779 Yulianna Habel logistiek bediende 27/02/2021
14,778 Sarah Deblieck 27/02/2021
14,777 Sven Oosterlinck Arbeider 27/02/2021
14,776 andre eysselinckx IT-Consultant 27/02/2021
14,775 Wim De Waegenaere location de maisons de vacances 27/02/2021
14,774 nancy van wichelen Kunstenaar/ leerkacht 27/02/2021
14,773 Kirina T. Student 27/02/2021
14,772 Kisa Jaecques Scholier 27/02/2021
14,771 Rebekka Dehouck Verkoopsmedewerkster 27/02/2021
14,770 Katrien Van den bleeken Bediende 27/02/2021
14,769 Willem Badenhorst productie podimkunsten 27/02/2021
14,768 Hannah Lamiroy De Roma vzw 27/02/2021
14,767 Yasin Borry Artiest 27/02/2021
14,766 Guido Crommen gepensioneerd 27/02/2021
14,765 Kristina Nijs Eutoniepedagoge 27/02/2021
14,764 Rita Coomans Gepensioneerde Kinderverzorgster 27/02/2021
14,763 Jaak Hillen Kunstenaar 27/02/2021
14,762 Fien Vranckaert Bediende 27/02/2021
14,761 Joke Bosschaerts Dramatherapeut 27/02/2021
14,760 Margriet Knapen Danstherapeute 27/02/2021
14,759 Fien Lammertyn Zelfstandige id sport eventsector. 27/02/2021
14,758 Frank Pintens zaakvoerder 27/02/2021
14,757 Elke Gijsen Bediende 27/02/2021
14,756 Kevin Vanderschueren proces operator chemie 27/02/2021
14,755 Natascha van Dam Dramatherapeut 27/02/2021
14,754 Dave Goormans 27/02/2021
14,753 Gauthier De Baets Consultant 27/02/2021
14,752 Pieter Van der Auwera Head of Marketing 27/02/2021
14,751 Jolien Lammens Psycholoog 27/02/2021
14,750 John Dejaeger Gast docent KU Leuven. 27/02/2021
14,749 Hilde Van Camp kinesiste 27/02/2021
14,748 Gillez Verboven Redder/technisch assistent 27/02/2021
14,747 Almir Hucic CEO 27/02/2021
14,746 Oliva Vuylsteke Leerkracht 27/02/2021
14,745 Jessica Martinez Student klinische psychologie 27/02/2021
14,744 Annick Ernst Bediende 27/02/2021
14,743 Sehrish Rahman Bedrijfsleider 27/02/2021
14,742 Anja Baele Psycholoog 27/02/2021
14,741 Julie Weyns Student 27/02/2021
14,740 Philippe Buyl Rentenier 27/02/2021
14,739 Lorine Peeters 27/02/2021
14,738 Thomas Van Riet Schrijnwerker 27/02/2021
14,737 Niki Heylen Sportcoach 27/02/2021
14,736 Inge Verreydt 27/02/2021
14,735 EMMY BROUHON 27/02/2021
14,734 Benjamin Geeroms Zaakvoerder Barberazzi Barbershop 27/02/2021
14,733 Sabine Helewaut Zelfstandig 27/02/2021
14,732 Christine Smeyers Fotograaf 27/02/2021
14,731 Els Op de Weerdt Verpleegkundige 27/02/2021
14,730 Yasmin Druyts Consultant 27/02/2021
14,729 Steven Jaecques Boomzager 26/02/2021
14,728 Laura verra Psycholoog 26/02/2021
14,727 Lotte Pauwels Leraar secundair onderwijs: wiskunde en muzikale opvoeding 26/02/2021
14,726 Dries Naert Restauratie 26/02/2021
14,725 Georges Adamczak Gepensioneerd 26/02/2021
14,724 Patrick Dalle gepensioneerd 26/02/2021
14,723 Mark Cras Invalide 26/02/2021
14,722 Ann Lorrez Zelfstandig verpleegkundige 26/02/2021
14,721 Tinne Van Dingenen Verzorgende thuiszorg 26/02/2021
14,720 Patricia Mostmans Gepensioneerde directie onderwijs 26/02/2021
14,719 Kris Van Goethem 26/02/2021
14,718 Jason Pluym Politie Inspecteur 26/02/2021
14,717 Tijs Camps Assistant Project Manager 26/02/2021
14,716 Anne Fraeys Leerkracht 26/02/2021
14,715 Véronique Guiette Administratief assistente 26/02/2021
14,714 Kristin Van den Bogaert Yoga docent 26/02/2021
14,713 Karine Staes Gepensioneerd 26/02/2021
14,712 Frank Truyen Gepensioneerde 26/02/2021
14,711 Olivia Eysakkers 26/02/2021
14,710 Tommy Van Rompaey 26/02/2021
14,709 Valerie Kesselaers 26/02/2021
14,708 ingrid Adriaenssens huisvrouw 26/02/2021
14,707 Lauranne Van Rompaey Grafisch ontwerpster 26/02/2021
14,706 Ruben Truyen Bediende 26/02/2021
14,705 Domien Van Rompaey Ondernemer 26/02/2021
14,704 Chris De Troch Bewakingsagent 26/02/2021
14,703 Sven Aerts Zelfstandige 26/02/2021
14,702 Kate Maes Bediende 26/02/2021
14,701 Samyra moumouh Architecturaal Ontwerper 26/02/2021
14,700 Lucien Raymaekers Gepensioneerd 26/02/2021
14,699 Stefanie Willems Arbeidster 26/02/2021
14,698 Karolien Lemmens Zelfstandige 26/02/2021
14,697 Bernd Brié 26/02/2021
14,696 Jeremy Dhondt Gepensioneerd 26/02/2021
14,695 Nathalie Leys Zaakvoerder 26/02/2021
14,694 Jelte APPELEN 26/02/2021
14,693 Lina Fredriksson Winkeluitbater 26/02/2021
14,692 Bob Swaegers Consultant 26/02/2021
14,691 Michiel van Nederkassel Ingenieur 26/02/2021
14,690 Ebe lein student architectuur 26/02/2021
14,689 Toke Michielsen Psycholoog 26/02/2021
14,688 Gunter Rottier Jongerenbegeleider 26/02/2021
14,687 Tom de Buysscher Havenarbeider 26/02/2021
14,686 Elke Dens Administratief bediende 26/02/2021
14,685 Sofie Van Haelst 26/02/2021
14,684 Ann-Sophie Ickroth Jurist 26/02/2021
14,683 Fanny Leenknecht Zelfstandige 26/02/2021
14,682 Greet Vandermeulen Talent Acquisition Specialist 26/02/2021
14,681 Charlotte Kegels Zelfstandige 26/02/2021
14,680 Charis Van de Straete Consultant 26/02/2021
14,679 Robin Verdonck Personal Trainer 26/02/2021
14,678 Nathalie De Decker Patroonmaakster 26/02/2021
14,677 Ben Passemier Havenarbeider 26/02/2021
14,676 Guillaume Mulliez Consultant 26/02/2021
14,675 Mandy Mc whinnie Mama 26/02/2021
14,674 Levi Paeshuyse Zelfstandig 26/02/2021
14,673 Lieve Corbeels Pedagoog 26/02/2021
14,672 dirk deman PEDAGOOG 26/02/2021
14,671 Bram Hagers 26/02/2021
14,670 Julie Vanhove Uitzendconsulent 26/02/2021
14,669 Aster Haertjens Lector hogeschool en zelfstandig psycholoog 26/02/2021
14,668 Lion Bevernage 26/02/2021
14,667 Caroline Braemscheute Payroll consulent 26/02/2021
14,666 maria de cat gepensioneerd 26/02/2021
14,665 Linus Van Santvliet Consultant 26/02/2021
14,664 Arnaud Hofmans Houtbewerker 26/02/2021
14,663 Maurane Deboutte Management Consultant 26/02/2021
14,662 Johan Schroeyers Gepensioneerd 26/02/2021
14,661 Ine Holmstock Student 26/02/2021
14,660 Laurenz Mets Zelfstandige 26/02/2021
14,659 Jos Thys Zaakvoerder 26/02/2021
14,658 N K Eventplanner 26/02/2021
14,657 Charlotte Casters Zelfstandig 26/02/2021
14,656 Guido van Gorp historicus 26/02/2021
14,655 Lawrence Urbain ambtenaar 26/02/2021
14,654 Gerda De Groof 26/02/2021
14,653 Rudi Wilms Osteopaat 26/02/2021
14,652 Siska Van Gheluwe vrij beroep 26/02/2021
14,651 Elke Bauwens Psychologe 26/02/2021
14,650 Bieke Vermeulen Bewustzijnscoach 26/02/2021
14,649 Koen De Schepper Zelfstandig horeca 26/02/2021
14,648 Audrey Witteboon Manueel therapeut/ coach 26/02/2021
14,647 Marijke Vandekerckhove Designer 26/02/2021
14,646 Jonah Dragomirov Yoga instructeur 26/02/2021
14,645 Manu De Backer Boom 26/02/2021
14,644 Pascale D'hont Psychosociaal Begeleidster 26/02/2021
14,643 Giuseppina Sciarratta Bediende 26/02/2021
14,642 Katrien Verbeke zelfstandige 26/02/2021
14,641 Elise Bakermans Psycholoog 26/02/2021
14,640 David Beck Bediende 26/02/2021
14,639 Sarah Bellemans Jurist 26/02/2021
14,638 Louis Jans 26/02/2021
14,637 Saar Vermassen Student Klinische Psychologie 26/02/2021
14,636 Baharak Bashar Geoloog/Plasactiviste 26/02/2021
14,635 Raymond Van Gasse Bewakingsagent 25/02/2021
14,634 Julie De Winter Assistant Sales 25/02/2021
14,633 Katrien Bastiaensen Notarieel medewerker 25/02/2021
14,632 Sander Sneyers Verkoper 25/02/2021
14,631 Marijke Verhelst Pensioen 25/02/2021
14,630 Gerd De Coster 25/02/2021
14,629 Nora Van der Perre Bediende 25/02/2021
14,628 Patricia Van Deyck 25/02/2021
14,627 Saren Swinnen Psycholoog 25/02/2021
14,626 Benjamin Bruyland Leraar Secundair onderwijs 25/02/2021
14,625 Margot Lauwers Klinisch psychologe (in sept 2020 afgestudeerd aan de UGent) 25/02/2021
14,624 Kim Saenen ambtenaar 25/02/2021
14,623 Edo Maeckelbergh Reisbegeleider 25/02/2021
14,622 Melissa Decraene Psycholoog 25/02/2021
14,621 Laura Dehars Kinderverzorgster 25/02/2021
14,620 Luc D'Hoe gepensioneerd ambtenaar 25/02/2021
14,619 Sylvie Broos Verpleegkundige 25/02/2021
14,618 Pascal Wienen Bediende 25/02/2021
14,617 Willem Van den Eynde Technieker 25/02/2021
14,616 Helder Steemans Schrijnwerker 25/02/2021
14,615 Hanne Rheinhard Senior accountant 25/02/2021
14,614 Kaat Everaerts Studentenbegeleider 25/02/2021
14,613 maritt vermeulen Schapenherder 25/02/2021
14,612 Johan Depaepe Ambtenaar 25/02/2021
14,611 Christine Knevels Huishoudhulp in de zorg 25/02/2021
14,610 Michele Verhaegen Leerkracht 25/02/2021
14,609 Sarah Harms Osteopaat 25/02/2021
14,608 michele verbruggen fotograaf, sociaal artistiek medewerker 25/02/2021
14,607 Gianni Duvillier Papierschuiver 25/02/2021
14,606 Rita Leuckx sociaal werker 25/02/2021
14,605 Louis Herroelen Student 25/02/2021
14,604 Chloé Van Onacker Interim manager en consultant 25/02/2021
14,603 Moniek Broekx Psycholoog 25/02/2021
14,602 Nele De Raedt Professor in theorie, kritiek en geschiedenis van de architectuur 25/02/2021
14,601 Zoë Werrebrouck Zelfstandige adige 25/02/2021
14,600 Thomas Kettels Ober 25/02/2021
14,599 Thomas Sabbe Werfleiders 25/02/2021
14,598 Wout Rous Geluidstechnicus 25/02/2021
14,597 Brian Wils Kelner 25/02/2021
14,596 Arne Debruyne Kok 25/02/2021
14,595 Maxime Baelen Energie Expert 25/02/2021
14,594 Thomas Herroelen Sales engineer 25/02/2021
14,593 Francis v.d. Bosch Moeder van 4 25/02/2021
14,592 Els Verrijken Leerkracht en beleidsondersteuner onderwijs 25/02/2021
14,591 Laura Rypens Psycholoog 25/02/2021
14,590 Ellen Flipkens sociaal werker 25/02/2021
14,589 David Whiting Yoga leraar 25/02/2021
14,588 Guy Bogaerts Projectingenieur Bouw 25/02/2021
14,587 Lies Vercammen Bediende Labo 25/02/2021
14,586 Franky De Clercq Arbeider 25/02/2021
14,585 Marion Hegemann Management assistant 25/02/2021
14,584 Sarah Mertens 25/02/2021
14,583 Dieter Hofmans Koerier 25/02/2021
14,582 marleen van bossuyt geen 25/02/2021
14,581 Stijn Geudens Boekhouding 25/02/2021
14,580 Jolien Peters Bediende 25/02/2021

Over

Met dit initiatief worden de krachten gebundeld vanuit verschillende disciplines en sectoren om op te roepen tot een rationeler en menselijker coronabeleid. Het is niet de bedoeling het virus te minimaliseren, het debat te polariseren of de deur open te zetten naar complottheorieën.

Op 27/08/’20 wordt het manifest gepubliceerd in De Morgen ‘Dringende vraag paniekvoetbal te vermijden’.

Op 24/02/’21 wordt in het licht van de actuele epidemiologische situatie een update toegevoegd.

Redactie: Deborah Anné