Corona Manifest

Voor een bijsturing van het beleid

Ruim zes maanden leven we met maatregelen tegen corona. Een beleid dat er aanvankelijk op gericht was een overbelasting van de zorg te voorkomen (‘flatten the curve’), maakte geleidelijk aan plaats voor het voorkomen van besmettingen als dusdanig (‘crush the curve’). Er is over deze beleidskeuze niet transparant geïnformeerd, noch is hierover een publiek debat geweest.

Met dit manifest richten we ons tot de beleidsmakers met de dringende vraag verder paniekvoetbal te vermijden, zonder hierbij de ernst van de epidemie te onderschatten.

1.

De maatregelen moeten gekaderd worden in een langetermijnbeleid en in evenwicht zijn met de reële dreiging en het breder maatschappelijk welzijn.

2.

Maatregelen moeten steeds verzoenbaar zijn met de verworvenheden van de democratische rechtsstaat en getoetst worden aan de grondwet. Ze mogen pas genomen worden na overleg en met expliciete steun door de verkozenen van het volk. Bovendien moet de overheid alle maatregelen op eenduidige en glasheldere manier communiceren aan de volledige bevolking.

3.

Maatregelen die onvoldoende gefundeerd zijn in een wetenschappelijke consensus, kunnen geen stand houden. Sommige recente maatregelen waren ook onsamenhangend, disproportioneel en/of op de lange termijn schadelijk. Om verdere mentale, sociale, culturele en economische nevenschade te vermijden en het vertrouwen van de burger te behouden is er een redelijke bijstelling en rationalisering van de maatregelen nodig.

4.

Er is nood aan een beleid van langdurige solidariteit met de zwaarst getroffen sectoren: horeca, cultuur- en evenementensector, kleinhandel, enzovoort.

5.

Er is nood aan systematische aandacht voor de specifiek problematische gevolgen voor onder meer jongeren, ouderen, kansarmen en mensen die geen toegang hebben tot private buitenruimtes. Ook het toenemende armoedecijfer, huiselijk geweld, en uitgestelde diagnoses en behandelingen verdienen extra en zorgvuldige aandacht.

6.

Het virus wordt vaak overdreven angstaanjagend voorgesteld, zonder de nodige nuances. We vragen dat minstens de officiële nieuwsmedia de feiten goed kaderen en in perspectief zetten. Ze dienen statistieken in een globaal overzicht te plaatsen en te stoppen met sensatieberichtgeving. Te vaak worden uitzonderingen opgevoerd als grote feiten en worden grote feiten die weinig spectaculair zijn niet weergegeven.

7.

Het wordt nog een immense uitdaging om een veilig vaccin te ontwikkelen, te testen en over grote aantallen uit te rollen. Vaccins zullen op korte termijn niet het wondermiddel zijn. Het is daarom verstandiger om ook maatregelen uit te werken die ons toelaten op een menselijke manier met het virus te leren leven.

8.

Voor de meerwaarde van een algemene mondmaskerplicht in de buitenlucht bestaat onvoldoende wetenschappelijk bewijs. De wildgroei aan restrictieve mondmasker-regelgeving en bijhorende verbalisering moet stoppen. Mondmaskers zijn fysiek en sociaal hinderlijk en waar mogelijk moeten eerst alternatieven in overweging genomen worden.

9.

Het is onaanvaardbaar dat hoogbejaarden tijdens hun laatste levensjaren zonder akkoord hun sociale contacten verliezen om hen voor ziekte te behoeden. Opgelegde isolatie, tot op het sterfbed toe is inhumaan en moet zo snel mogelijk anders georganiseerd worden met inspraak van de ouderen(verenigingen) zelf.

10.

De overheid zou met doortastende maatregelen gezondheidswinst kunnen boeken op heel veel andere domeinen. Zo is er wetenschappelijke consensus voor maatregelen tegen geluidshinder en luchtvervuiling, eenzaamheid, stress, verkeersslachtoffers en klimaat- en andere ecologische problemen of men kan investeren in onderzoek naar kanker en andere ziektes.

Getekend:

Lieven Annemans, Hoogleraar gezondheids- en welzijnseconomie, UGent

Lieve Blancquaert, Fotograaf

Luc Bonneux, Arts, epidemioloog

Christophe Busch, Directeur Hannah Arendt Instituut

Julie Cafmeyer, Theatermaker en schrijver

Bart Cammaerts, Hoogleraar Politiek en Communicatie, LSE

Elke Cloots, Advocate en docente mediarecht, UA

Tom Coenye, Hoogleraar microbiologie, UGent

Yves Coppieters, Arts, epidemioloog, ULB

Bart Criel, Hoogleraar Volksgezondheid, Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen

Koen De Bouw, Acteur

Saskia De Coster, Auteur

Jan De Groote, Jurist VUB

Jan De Maeseneer, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, UGent

Bert De Munck, Hoogleraar geschiedenis, UA

Dirk De Wachter, Psychiater, UPCKULeuven

Marjolijn De Wilde, Sociologe, UA

Roderik Deleersnijder, Vaat-en thoraxchirurg

Mattias Desmet, Professor Klinische Psychologie, UGent

Ignaas Devisch, Hoogleraar medische filosofie en ethiek, UGent

Carl Devos, Hoogleraar politieke wetenschappen, UGent

Wim Distelmans, Hoogleraar palliatieve geneeskunde, VUB

Wouter Duyck, Hoogleraar cognitieve psychologie en opleidingsvoorzitter psychologie, UGent

Raf Geenens, Professor Ethiek en rechtsfilosofie, KULeuven

Isolde Lasoen, Muzikante

Günther Lesage, Acteur/theatermaker

Patrick Loobuyck, Politiek filosoof, UA/UGent

Réginald Moreels, Humanitair chirurg

Peter Perceval, Schrijver & Theaterregisseur

Bernard Rentier, Viroloog, ULiège

Stefan Rummens, Politiek Filosoof, KULeuven

Ellen Schoenaerts, Muzikante

Dave Sinardet, Hoogleraar politieke wetenschappen, VUB

Stefan Sottiaux, Hoogleraar grondwettelijk recht, KULeuven

Andreas Tirez, Econoom

Rik Torfs, Hoogleraar Kerkelijk recht, KULeuven

Jean Paul Van Bendegem, Professor Filosofie, VUB

Ilja Van Damme, Professor Geschiedenis, UA

Wim Van Damme, Professor Volksgezondheid, Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen

Steven Van Den Broucke, Arts, onderzoeker en docent Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen

Peter Van den Eede, Acteur

Fleur van Groningen, Auteur

Frank van Tussenbroek, Angio & NeuroInterventionele Radiologie

Marcel Vanthilt, Radio-, tv- & podiummens

Wim Verbaal, Hoofddocent Latijnse literatuur en letterkunde, UGent

Karin Verelst, Wetenschapsfiliosoof, VUB

Paul Verhaeghe, Hoogleraar Klinische Psychodiagnostiek, Ugent

Onderteken mee

14,624 handtekeningen

Let op: je dient je emailadres nog te bevestigen in je mailbox

14,624 Lucien Raymaekers Gepensioneerd 26/02/2021
14,623 Stefanie Willems Arbeidster 26/02/2021
14,622 Karolien Lemmens Zelfstandige 26/02/2021
14,621 Bernd Brié 26/02/2021
14,620 Nathalie Leys Zaakvoerder 26/02/2021
14,619 Jelte APPELEN 26/02/2021
14,618 Bob Swaegers Consultant 26/02/2021
14,617 Gunter Rottier Jongerenbegeleider 26/02/2021
14,616 Tom de Buysscher Havenarbeider 26/02/2021
14,615 Sofie Van Haelst 26/02/2021
14,614 Ann-Sophie Ickroth Jurist 26/02/2021
14,613 Greet Vandermeulen Talent Acquisition Specialist 26/02/2021
14,612 Charis Van de Straete Consultant 26/02/2021
14,611 Robin Verdonck Personal Trainer 26/02/2021
14,610 Nathalie De Decker Patroonmaakster 26/02/2021
14,609 Ben Passemier Havenarbeider 26/02/2021
14,608 Guillaume Mulliez Consultant 26/02/2021
14,607 Mandy Mc whinnie Mama 26/02/2021
14,606 Levi Paeshuyse Zelfstandig 26/02/2021
14,605 dirk deman PEDAGOOG 26/02/2021
14,604 Julie Vanhove Uitzendconsulent 26/02/2021
14,603 Lion Bevernage 26/02/2021
14,602 Caroline Braemscheute Payroll consulent 26/02/2021
14,601 maria de cat gepensioneerd 26/02/2021
14,600 Linus Van Santvliet Consultant 26/02/2021
14,599 Maurane Deboutte Management Consultant 26/02/2021
14,598 Johan Schroeyers Gepensioneerd 26/02/2021
14,597 Ine Holmstock Student 26/02/2021
14,596 Laurenz Mets Zelfstandige 26/02/2021
14,595 Jos Thys Zaakvoerder 26/02/2021
14,594 N K Eventplanner 26/02/2021
14,593 Charlotte Casters Zelfstandig 26/02/2021
14,592 Guido van Gorp historicus 26/02/2021
14,591 Lawrence Urbain ambtenaar 26/02/2021
14,590 Gerda De Groof 26/02/2021
14,589 Rudi Wilms Osteopaat 26/02/2021
14,588 Siska Van Gheluwe vrij beroep 26/02/2021
14,587 Bieke Vermeulen Bewustzijnscoach 26/02/2021
14,586 Koen De Schepper Zelfstandig horeca 26/02/2021
14,585 Audrey Witteboon Manueel therapeut/ coach 26/02/2021
14,584 Marijke Vandekerckhove Designer 26/02/2021
14,583 Jonah Dragomirov Yoga instructeur 26/02/2021
14,582 Pascale D'hont Psychosociaal Begeleidster 26/02/2021
14,581 Katrien Verbeke zelfstandige 26/02/2021
14,580 Louis Jans 26/02/2021
14,579 Saar Vermassen Student Klinische Psychologie 26/02/2021
14,578 Raymond Van Gasse Bewakingsagent 25/02/2021
14,577 Katrien Bastiaensen Notarieel medewerker 25/02/2021
14,576 Sander Sneyers Verkoper 25/02/2021
14,575 Marijke Verhelst Pensioen 25/02/2021
14,574 Gerd De Coster 25/02/2021
14,573 Nora Van der Perre Bediende 25/02/2021
14,572 Patricia Van Deyck 25/02/2021
14,571 Benjamin Bruyland Leraar Secundair onderwijs 25/02/2021
14,570 Margot Lauwers Klinisch psychologe (in sept 2020 afgestudeerd aan de UGent) 25/02/2021
14,569 Kim Saenen ambtenaar 25/02/2021
14,568 Edo Maeckelbergh Reisbegeleider 25/02/2021
14,567 Laura Dehars Kinderverzorgster 25/02/2021
14,566 Luc D'Hoe gepensioneerd ambtenaar 25/02/2021
14,565 Sylvie Broos Verpleegkundige 25/02/2021
14,564 Pascal Wienen Bediende 25/02/2021
14,563 Helder Steemans Schrijnwerker 25/02/2021
14,562 Kaat Everaerts Studentenbegeleider 25/02/2021
14,561 Johan Depaepe Ambtenaar 25/02/2021
14,560 Michele Verhaegen Leerkracht 25/02/2021
14,559 Gianni Duvillier Papierschuiver 25/02/2021
14,558 Louis Herroelen Student 25/02/2021
14,557 Chloé Van Onacker Interim manager en consultant 25/02/2021
14,556 Moniek Broekx Psycholoog 25/02/2021
14,555 Zoë Werrebrouck Zelfstandige adige 25/02/2021
14,554 Thomas Kettels Ober 25/02/2021
14,553 Thomas Sabbe Werfleiders 25/02/2021
14,552 Wout Rous Geluidstechnicus 25/02/2021
14,551 Brian Wils Kelner 25/02/2021
14,550 Thomas Herroelen Sales engineer 25/02/2021
14,549 Els Verrijken Leerkracht en beleidsondersteuner onderwijs 25/02/2021
14,548 Laura Rypens Psycholoog 25/02/2021
14,547 Ellen Flipkens sociaal werker 25/02/2021
14,546 David Whiting Yoga leraar 25/02/2021
14,545 Guy Bogaerts Projectingenieur Bouw 25/02/2021
14,544 Lies Vercammen Bediende Labo 25/02/2021
14,543 Franky De Clercq Arbeider 25/02/2021
14,542 Marion Hegemann Management assistant 25/02/2021
14,541 Sarah Mertens 25/02/2021
14,540 Dieter Hofmans Koerier 25/02/2021
14,539 marleen van bossuyt geen 25/02/2021
14,538 Stijn Geudens Boekhouding 25/02/2021
14,537 Jolien Peters Bediende 25/02/2021
14,536 Mark Verhoof Bedrijfsleider 25/02/2021
14,535 miro heller Doctoraat student elektromagnetische processen 25/02/2021
14,534 Harry van Lint gepensioneerd 25/02/2021
14,533 Kurt Bruyneel 25/02/2021
14,532 Kris Beyaert 25/02/2021
14,531 Niel Deckers Student 25/02/2021
14,530 isolde ceelen Preventieadviseur psychosociale aspecten 25/02/2021
14,529 Anne De Wolf Schrijnwerker 25/02/2021
14,528 Wim Doms PR Manager 25/02/2021
14,527 dominique decarniere vertaalster 25/02/2021
14,526 Thierry Hellinckx Security 25/02/2021
14,525 Mariko Van Damme bediende 25/02/2021
14,524 Ilse Roman kunstenaar 25/02/2021
14,523 Ilse Scheers Coach, energetisch therapeut & docent 25/02/2021
14,522 Ida Flament Klinisch Psycholoog 25/02/2021
14,521 Dirk Cools Gepensioneerd 25/02/2021
14,520 Jonas VG Verpleegkundige 25/02/2021
14,519 Erwin van Eck Ondernemer en mentor voor ondernemers 25/02/2021
14,518 Ilse Mesotten Verpleegkundige 25/02/2021
14,517 Tim Michielsen zelfstandig 25/02/2021
14,516 Rico Haesaerts Verpleegkundige 25/02/2021
14,515 Paul Pals wereldburger 25/02/2021
14,514 Wim François Kinderopvang 25/02/2021
14,513 sandra muts business affairs manager bij NEWS Gent 25/02/2021
14,512 Kevin Hindryckx KBIN 25/02/2021
14,511 Katrien Gybels Psychologe 25/02/2021
14,510 Isabelle De Bruyn Wetenschapster (deeltjesfysica) 25/02/2021
14,509 Dames Dubbel mens zijn, zo volledig mogelijk 25/02/2021
14,508 Ariane Vanhaecke Zelfstandig kapper en schoonheidsspecialiste 25/02/2021
14,507 Jan Coenraats Verpleegkundige 25/02/2021
14,506 ir. Emma Rotthier wetenschapper 25/02/2021
14,505 Ebtissam Amezian Griffier 25/02/2021
14,504 ellen wielandt ondernemer 25/02/2021
14,503 Katelijne Van Eyck Ingenieur 25/02/2021
14,502 Martine Lemmens Medewerker asielcentrum 25/02/2021
14,501 Anna M Przybylek polyvalent duizendpoot 25/02/2021
14,500 Heidi Van Houtven Zorgkundige 25/02/2021
14,499 Christophe Cop Data scientist, SOLID project lead 25/02/2021
14,498 Ann Van Litsenburgh Klinisch psycholoog- therapeut 25/02/2021
14,497 Octave Vandeweghe Cultuurmaker 25/02/2021
14,496 pieter de nys bankbediende 25/02/2021
14,495 Lea Van Nuffel Horeca medewerkster 25/02/2021
14,494 Peter Vermeersch 25/02/2021
14,493 Pieter Boeckx Teamleader 25/02/2021
14,492 Peter Rigouts Horeca 25/02/2021
14,491 Inge Vanhulle 25/02/2021
14,490 Grethel Vandenbroecke Klinisch psychologe 25/02/2021
14,489 Anne Ntibansekeye Front office agent RSZ 25/02/2021
14,488 Andreas Dill Bediende 25/02/2021
14,487 Tommy Spiessens Office Manager 25/02/2021
14,486 Emmanuel Vercaemst Solution Architect 25/02/2021
14,485 Kenneth Van Rompaey Zonder 25/02/2021
14,484 Hans Steensels bestuurder 25/02/2021
14,483 Goedle Aerts zieleknijper 25/02/2021
14,482 Tim Yzewyn Bioloog 25/02/2021
14,481 Sarah Demuynck 25/02/2021
14,480 Ariane Schiess Psychomotorisch therapeut 25/02/2021
14,479 Kobe Ramakers Begeleider jeugdzorg 25/02/2021
14,478 Linda De Zitter Klinisch psycholoog, docente, cinephile 25/02/2021
14,477 lisa De ruyck Klinisch Psycholoog 25/02/2021
14,476 Aafke Remant 25/02/2021
14,475 CHRISTIAAN Bouwen Kinderbegeleider 25/02/2021
14,474 Lieve Deraeve yogadocente 25/02/2021
14,473 Hilde Gysel 25/02/2021
14,472 Sylvia Bernier Leerkracht 25/02/2021
14,471 Niels De Meirleir Bediende 25/02/2021
14,470 Wouter Thijssen 25/02/2021
14,469 Ticia Van Mellaert Operations Manager 25/02/2021
14,468 Guillaume Engels Zanger, cultureel ondernemer en uitbater van een evenementenlocatie 25/02/2021
14,467 Jeroen Depoorter Spook 25/02/2021
14,466 Kim Brodeoux Docent 25/02/2021
14,465 Liesbet Aerts Ambtenaar 25/02/2021
14,464 Bart Kwick Planning & Maintenance Coordinator 25/02/2021
14,463 Marit De Bois Student 25/02/2021
14,462 Iris Stouten Psycholoog 25/02/2021
14,461 Kristof Mestdagh Bediende 25/02/2021
14,460 Karen Noyens Klinisch psycholoog 25/02/2021
14,459 Dorien Manshoven Klinisch psycholoog 25/02/2021
14,458 Katelijne Willockx Geen maar die stemmen tellen evenzeer 25/02/2021
14,457 Laura Groven Maatschappelijk werker 25/02/2021
14,456 Aadriaan Jasperse Bediende 25/02/2021
14,455 Lydie Salien Pensioen 25/02/2021
14,454 Adelheid Gysel Leerkracht 25/02/2021
14,453 Jonathan Glorie Sociaal cultureel werker 25/02/2021
14,452 Sien Berteloot 25/02/2021
14,451 Danielle Gemmel Onderwijs 25/02/2021
14,450 Katrien De Rycker - 25/02/2021
14,449 Lien Nachtergaele Leerkracht lager onderwijs 25/02/2021
14,448 An Verjans Psycholoog 25/02/2021
14,447 Kathleen Nauwelaerts Zelfstandig makelaar 25/02/2021
14,446 Geert Verleyen lesgever volwassenenonderwijs 25/02/2021
14,445 Tessa Sukhwinder Administratief deskundige 25/02/2021
14,444 Frans Kwick Op rust 25/02/2021
14,443 Annick Gemmel Notarieel jurist 25/02/2021
14,442 Leen Van Biesen Psychologe/psychotherapeute 25/02/2021
14,441 Frank De Bast klinisch psycho-neuro-immunoloog 25/02/2021
14,440 Evi Lima Marques Klinisch Psycholoog 25/02/2021
14,439 Marc Boterdaele Ingenieur 25/02/2021
14,438 sonja de greef Head of Marketing 25/02/2021
14,437 Gwenda Ryckmans 25/02/2021
14,436 Karine Pots Bediende 25/02/2021
14,435 Peter Van den Bergh Technieker 25/02/2021
14,434 Ruth Van Dessel 24/02/2021
14,433 Bjorn De Raeymaekers Kunstenaar 24/02/2021
14,432 Kuno Parton Levensgenieter 24/02/2021
14,431 Tom Verheyleweghen Psycho-sociale begeleider 24/02/2021
14,430 Barbra Daemen Bedrijfsleidster 24/02/2021
14,429 Daan Vranckaert Financial Analyst 24/02/2021
14,428 Luc Daemen Gepensioneerd 24/02/2021
14,427 Ria Vanden Bosch Binnenhuisarchitecte 24/02/2021
14,426 Kim Houben Distributieplanner 24/02/2021
14,425 Hannah Lamers Psychologe 24/02/2021
14,424 Gert Nelissen Solutions Architect 24/02/2021
14,423 Eli Duvillier Student HIW Leuven 24/02/2021
14,422 Jakobien Huisman Journalist 24/02/2021
14,421 Manon Matthys Psychologisch consulent 24/02/2021
14,420 nello margodt Student 24/02/2021
14,419 Joelle Leroy 24/02/2021
14,418 Michele Van Elslander 24/02/2021
14,417 Nele De Wilde Zorgcoördinator lager onderwijs 24/02/2021
14,416 Irene Bijnens Zelfstandige 24/02/2021
14,415 Jeroen Van der Fraenen beeldend kunstenaar / opvoeder 24/02/2021
14,414 Sofie Maes Digital Marketeer 24/02/2021
14,413 Els Aerssens Ouderenpsycholoog 24/02/2021
14,412 Evelyn Denys Zelfstandige 24/02/2021
14,411 lies Van Acker letterkunstenaar 24/02/2021
14,410 Hanne De Ruyck Mens 24/02/2021
14,409 Romy Tielens Klikisch psycholoog 24/02/2021
14,408 Koen Degroote GL Accountant 24/02/2021
14,407 Ivo Stroobants 24/02/2021
14,406 Els Hendrickx Apotheker 24/02/2021
14,405 Debrah Beutels Klinisch psycholoog 24/02/2021
14,404 Geoffrey Vervoort Jobcoach 24/02/2021
14,403 Wim Bulens Zelfstandige 24/02/2021
14,402 Elisabet Abts Gesprektherapeut, Leerkracht 24/02/2021
14,401 Sarah Vanderhofstadt Klinisch psychologe - Systeemtheoretisch psychotherapeute 24/02/2021
14,400 Inge Paesschierssens Klinisch psychologe 24/02/2021
14,399 Sylvie De Vos Accountant 24/02/2021
14,398 Ellen Van Driessche Bediende 24/02/2021
14,397 Ann-Sophie Depamelaere Psycholoog 24/02/2021
14,396 Daniel Fruyt Gepensioneert 24/02/2021
14,395 Annemie Hautekeete studente klassieke talen 24/02/2021
14,394 antoon Moreels Arbeider 24/02/2021
14,393 Yanna Van Wesemael 24/02/2021
14,392 Robbe Huys Mexicaanse dinofokker 24/02/2021
14,391 Karen Penxten Klinisch psycholoog/ gedragstherapeut 24/02/2021
14,390 Koen Verelst financieel directeur 24/02/2021
14,389 Wanja Susko Kinesitherapeut 24/02/2021
14,388 Sooi Callebaut 24/02/2021
14,387 Joëlle Henkens 24/02/2021
14,386 Febe Bruyninckx Digital marketeer 24/02/2021
14,385 Veerle De Bois “Thuis”vrouw 24/02/2021
14,384 Wendy Hölzken Klinisch psycholoog, Psychotherapeut 24/02/2021
14,383 Caroline Michiels Opvoeder 24/02/2021
14,382 Kim Theunis Thuisblijfmama 24/02/2021
14,381 Veronique Foerier 24/02/2021
14,380 Nancy Vael Verpleegkundige 24/02/2021
14,379 Elias Nijs Student 24/02/2021
14,378 David Verbruggen Zelfstandig 24/02/2021
14,377 Stefano Opuscoli Ploegleider 24/02/2021
14,376 Isabelle Schotte Psycholoog/Psychotherapeut 24/02/2021
14,375 Kim Maes 24/02/2021
14,374 Johan Temmerman Hoogleraar Religiestudies 24/02/2021
14,373 Christoph Van Hecke Kok 24/02/2021
14,372 Tine DEJONCKHEERE Bediende 24/02/2021
14,371 Hugo Willems Gepensioneerde 24/02/2021
14,370 Stefan Kiebooms Ingenieur 24/02/2021
14,369 Ralf Van Loo DJ 24/02/2021
14,368 Maria Boonen Gepensioneerde lerares 24/02/2021
14,367 christine desmet lerares DKO 24/02/2021
14,366 Philippe Leplae Zelfstandige horeca & events 24/02/2021
14,365 Wuyts Geert Life coach 24/02/2021
14,364 Els Van Heurck 24/02/2021
14,363 greet peeters administratief bediende 24/02/2021
14,362 Erik Van Campe gepensioneerd 24/02/2021
14,361 Kris Borremans Vertegenwoordiger 24/02/2021
14,360 wim franssen ondernemer 24/02/2021
14,359 Lana Van Nieuwenhove Klinisch psycholoog / student 24/02/2021
14,358 Ilse Desaeger Klinisch psychologe 24/02/2021
14,357 Florian Mertens Student 24/02/2021
14,356 Sabrina Mertens Voltijds student educatieve bachelor 24/02/2021
14,355 Chris Winter Klin psy 24/02/2021
14,354 Guy Vanheule Gepensioneerd 24/02/2021
14,353 Chablis Verrewaere Student 24/02/2021
14,352 Annelies Harnie Kleuterjuf 24/02/2021
14,351 Pablo Alejandro T'Seyen commercieel adviseur 24/02/2021
14,350 Ellen Smet Psychopedagogisch werker 24/02/2021
14,349 Ingrid De Troyer gepensioneerd 24/02/2021
14,348 Ann Peeters lerares 24/02/2021
14,347 Brigitte Smets gepensionneerd 24/02/2021
14,346 Laurens Clement Purchase Manager 24/02/2021
14,345 Rita De Proft Geen 24/02/2021
14,344 Bart Engelen zelfstandige 24/02/2021
14,343 Bart Vandezande Zaakvoerder 24/02/2021
14,342 carine vervenne 24/02/2021
14,341 Franki Doornaert 24/02/2021
14,340 Heidi Claes Opvoeder onderwijs 24/02/2021
14,339 Thomas Dobbelaere Zelfstanig 24/02/2021
14,338 Filip Roggeman 24/02/2021
14,337 Steve Ravelingien CRA 24/02/2021
14,336 Dirk Drossart Ambtenaar 24/02/2021
14,335 Maarten Van Opstaele Zelfstandig 24/02/2021
14,334 Vincent Vermeersch 24/02/2021
14,333 Rosi M ambtenaar 24/02/2021
14,332 Noella Flossie Werkzoekend 24/02/2021
14,331 Flavie Lindemans Projectmanager 24/02/2021
14,330 Frank Aerts 24/02/2021
14,329 Jonas D. R. Bediende 24/02/2021
14,328 Nele Vdw Huismanager 24/02/2021
14,327 Camille Delaere Werkzoekende 24/02/2021
14,326 Jonas De Roose Beursanalist 24/02/2021
14,325 Allan Matthys 24/02/2021
14,324 Steve Decroubele Zaakvoerder 24/02/2021
14,323 Arthur Hanssens Student 24/02/2021
14,322 Laura Vandecappelle Student 24/02/2021
14,321 Julie Demuynck 24/02/2021
14,320 Margot Vlaeminck Student 24/02/2021
14,319 Wendy De Vos 24/02/2021
14,318 Alain De Bruyn HR Manager 24/02/2021
14,317 Emilie Bergez Studente 24/02/2021
14,316 Hanae Aiau leerkracht 24/02/2021
14,315 Imke De Nil Bediende 24/02/2021
14,314 Inge Verjans Zelfstandige 24/02/2021
14,313 Davy De Clercq Freelance Ontwerper 24/02/2021
14,312 Annita Berben Poetsdoenst 24/02/2021
14,311 Wouter Thys Outplacement Coach 24/02/2021
14,310 Monica Cau Restaurant uitbater 24/02/2021
14,309 Hedwig Cammaert Psychotherapeut 24/02/2021
14,308 Dieter Mannaert Horeca-Ondernemer 24/02/2021
14,307 Beatrix Claessen Vroedvrouw met pensioen 24/02/2021
14,306 Johan de Graaf laborant klinische neurofysiologie 24/02/2021
14,305 Lee-Roy Bruggeman Zelfstandig 24/02/2021
14,304 Duchateau Ann expert toegepast theater, dialoogbegeleider en communicatietrainer 24/02/2021
14,303 Murielle Lafon Zelfstandige 24/02/2021
14,302 Fonny Jans Gepensioneerd 24/02/2021
14,301 Stephanie Stals Freelancer 24/02/2021
14,300 Stijn Vandekerckhove Bedrijfsrisicobeheerder 24/02/2021
14,299 Kristof Timmermans Leerkracht 24/02/2021
14,298 Jan Mortelmans Organisator Ostend Beach Festival 24/02/2021
14,297 Raes raes 24/02/2021
14,296 Wim Clukers DJ / Producer 24/02/2021
14,295 Oscar Lauwens pensioen 24/02/2021
14,294 Valérie Franck Bediende 24/02/2021
14,293 Mieke Vercruysse Kinesiste/yogadocent/eigenaar studio 24/02/2021
14,292 Dorien Vervoort Zonder 24/02/2021
14,291 Dimi VERCAMMEN Brandweer 24/02/2021
14,290 Cindy Michel Consultants E-Learning 24/02/2021
14,289 Oliva Van Eeghem 24/02/2021
14,288 Jeroen Timmers Bediende 24/02/2021
14,287 Ann Rombouts Leerkracht 24/02/2021
14,286 Rieke Cooiman muziektherapeute 24/02/2021
14,285 Yinthe Vercoutere Kinderbegeleider 24/02/2021
14,284 Daphne Surink Klinisch psycholoog 24/02/2021
14,283 I Vanheule Coach 24/02/2021
14,282 Lieselot Coulier Verzorgende - opvoeder 24/02/2021
14,281 Abe Geldhof klinisch psycholoog 24/02/2021
14,280 Frans Copers 24/02/2021
14,279 Joris Gallens Bediende 24/02/2021
14,278 Filip Carlé Werknemer 24/02/2021
14,277 Mike Verleyen Ambtenaar 24/02/2021
14,276 Katrien Willems Zelfstandige 24/02/2021
14,275 Jan Vandendorpe 24/02/2021
14,274 Daan Van den Bergh Zelfstandig it ingenieur 24/02/2021
14,273 Patrick Driesmans Zelfstandige 23/02/2021
14,272 Loïc Lannoye Bediende 23/02/2021
14,271 Roger Jans Bezorgde ouder en grootouder 22/02/2021
14,270 Philippe Hugens Ind. Ing. 18/02/2021
14,269 Peter Van den Broucke Gepensioneerd officier-piloot ir 17/02/2021
14,268 Kim Vleugels leerkracht dko 16/02/2021
14,267 Evelien Callewaert osteopaat 16/02/2021
14,266 Fien Verburgt student 16/02/2021
14,265 Kathleen Serroyen ambtenaar 15/02/2021
14,264 Immy Schoolland Jurist 15/02/2021
14,263 Ilse Willocx Decoratrice 12/02/2021
14,262 Hilde Ravijts onderwijzeres 11/02/2021
14,261 Sabrina Piccolo Orthopedagogie 10/02/2021
14,260 Magali Deschamp Mama 09/02/2021
14,259 Pieter Bonte Internationaal vrachtwagenbestuurder 09/02/2021
14,258 RITA Lagrange Regent 07/02/2021
14,257 Marilyn Van den Bossche Directiemedewerker 06/02/2021
14,256 Joris Demuytere Minder-mobielen/validen vervoer 06/02/2021
14,255 Max Verreijt Arbeider 06/02/2021
14,254 Lena Caes Psychologe 06/02/2021
14,253 Fra's Muys Op rust 06/02/2021
14,252 Ingrid Janssens Zelfstandige 06/02/2021
14,251 Luc Demuytere Bediende 06/02/2021
14,250 Caty Derijcke Reisleider en zelfstandige (kleinhandel) 06/02/2021
14,249 Peter Dolmans surveyor 05/02/2021
14,248 Leen Lips Copywriter 05/02/2021
14,247 Prakash GOOSSENS Bediende en docent UCLL 05/02/2021
14,246 Carine Gysbrechts Gezondheidsbegeleider 05/02/2021
14,245 Anneleen Meurs Leerkracht 05/02/2021
14,244 Sander van Wijnbergen 05/02/2021
14,243 Viviane Ceulemans Gepensioneerd 05/02/2021
14,242 Caroline Van Cauwenberghe Bediende 05/02/2021
14,241 Brecht Wouters Videomaker 05/02/2021
14,240 marieke cornelissen sociaal werker 05/02/2021
14,239 Annelies Dhooge Herborist 05/02/2021
14,238 Wim Van Echelpoel Technieker 04/02/2021
14,237 Killian De Volder ICT 04/02/2021
14,236 Anke Christiaansen Manueel therapeut 02/02/2021
14,235 Michaël Cuypers Fotograaf 02/02/2021
14,234 cecilio maria gepensioneerd 02/02/2021
14,233 Frank Van Aken Grondwerken/ wegenbouw 02/02/2021
14,232 Ruth Lauwaert 02/02/2021
14,231 Anna Dupont Pastor 02/02/2021
14,230 Pascale Van den Heede Therapeut-coach 02/02/2021
14,229 Raisa De Cuyper Ambtenaar 01/02/2021
14,228 Laurence Bouffioux 01/02/2021
14,227 jonathan maria bediende 01/02/2021
14,226 Anastasia Panaretakis Schoonheidsspecialiste 01/02/2021
14,225 Steven Lismont Bestuurder 31/01/2021
14,224 Charlotte Lismont Locatie ma 31/01/2021
14,223 Elke Vandenabeele Bediende 31/01/2021
14,222 yasmine Deeren schoonheidsspecialist 31/01/2021
14,221 Rita Van Puyenbroeck Gepensioneerd 31/01/2021
14,220 Inge Van Colenberghe Bediende 30/01/2021
14,219 Daniel Adams Inspector 30/01/2021
14,218 Patricia Derie 30/01/2021
14,217 Delphine Coeman Bediende 30/01/2021
14,216 andreas dejonghe zorgkundige 30/01/2021
14,215 Nora Cantaert Gepensioneerde 30/01/2021
14,214 Kim Goedertier Tandartsassistente 30/01/2021
14,213 Bea Neirinck Gepensioneerd 30/01/2021
14,212 Jeroen Sleurs 30/01/2021
14,211 jan Dejonghe zaakvoerder 30/01/2021
14,210 Sabine Verstraete Sales Manager 30/01/2021
14,209 Heleen Samyn Orthomoleculair therapeut 30/01/2021
14,208 Roel Soetens Voorzitter KHC Leuven vzw 30/01/2021
14,207 Bart Foncke zelfstandige 30/01/2021
14,206 Darline Priem Boekhouder 30/01/2021
14,205 Nessie Hostyn Kinesitherapeut - Osteopaat 30/01/2021
14,204 Pieter-Jan Petit 30/01/2021
14,203 Myriam Archie Gepensioneerde ondrrwijzeres 30/01/2021
14,202 Helena Pape Osteopaat 29/01/2021
14,201 Luc De Clercq reumatoloog, GZA Antwerpen 29/01/2021
14,200 Gianni Riemslagh Ondernemer 29/01/2021
14,199 Pieter Hooyberghs Arts 29/01/2021
14,198 Annemie Veranneman Bediende en Gezondheidstherapeut 29/01/2021
14,197 Dirk Van Thienen Zelfstandige 29/01/2021
14,196 Jan Loosveldt productontwerper 29/01/2021
14,195 Jeroen Gijselinckx Fotograaf 29/01/2021
14,194 Klaas Vantomme Zelfstandige 29/01/2021
14,193 Dieter Jacobs Directeur bouwonderneming 29/01/2021
14,192 Joeri Coeckelbergs ingenieur - teamleider 28/01/2021
14,191 Francine Huygen Invalide 28/01/2021
14,190 Esther Koene Legal Mediator 28/01/2021
14,189 Christ'l Willems Psychiatrisch verpleegkundige 28/01/2021
14,188 Regan Bellen 28/01/2021
14,187 Aislinn Bonte Student verpleegkunde 28/01/2021
14,186 Klaartje Lierman Projectleider/tekenaar 28/01/2021
14,185 Nico Wysmantel Lab-operator 27/01/2021
14,184 Johan Van der Veken Verpleegkundige 27/01/2021
14,183 Liesbeth Aelbrecht Beauty en health 27/01/2021
14,182 Femke Lauwers Zaakvoerster Huidverbeteringsinstituut 27/01/2021
14,181 Niels Ferket scholier 27/01/2021
14,180 Isabelle Ysebaert Psycholoog & Coach 27/01/2021
14,179 An Baaths Schrijfster 27/01/2021
14,178 Anne Baaths Auteur 27/01/2021
14,177 WENDY JANSSENS 27/01/2021
14,176 catherine lovatt ontwerper 26/01/2021
14,175 Kapinga Muela Kabeya Kunstenaar-leerkracht-schrijver-activist-performer-uitgever 26/01/2021
14,174 Ynne De Wever Schrijver, uitgever & kunstenaar 26/01/2021
14,173 Christiaan Van de Velde Zelfstandig ondernemer 26/01/2021
14,172 Lisa Tahon Filmmaker 26/01/2021
14,171 Tony Drijkoningen Gepensioneerd 25/01/2021
14,170 Igor Engelen Informaticus 25/01/2021
14,169 Kelly Vandenbergh Bediende 25/01/2021
14,168 Ann Schapmans Huisvrouw 25/01/2021
14,167 Tom Engels Arbeider 25/01/2021
14,166 Thierry Wlazlak Activist 25/01/2021
14,165 Jean Drijkoningen Gepensioneerd politie ambtenaar 25/01/2021
14,164 Dirk Scheers Arbeider 25/01/2021
14,163 Paul Berkvens Gepensioneerde 25/01/2021
14,162 Walter Raes CEO 25/01/2021
14,161 Sharona Vonck onderzoeker 25/01/2021
14,160 Smets Kristof Preventieadviseur 25/01/2021
14,159 Willy Smets Zelfstandige 25/01/2021
14,158 Arne Lievens 25/01/2021
14,157 Eddy Van de Velde Ingenieur 22/01/2021
14,156 Godelieve Michels coach 22/01/2021
14,155 Tom Hanssen Chemisch Proces Operator 21/01/2021
14,154 wendy altobello jurist 21/01/2021
14,153 Rossella Miglionico Pianoleerkracht 21/01/2021
14,152 Evi Verstappen administratief bediende onderwijs 20/01/2021
14,151 Thomas Kiebooms Jurist 19/01/2021
14,150 Katrin Smets 19/01/2021
14,149 Erwin Raeves 16/01/2021
14,148 Ann Claus Kleuterleidster 16/01/2021
14,147 Iris Paridaens Zelfstandige 16/01/2021
14,146 Christoph Ravyst 15/01/2021
14,145 Sigrid De Bolle Leerkracht 15/01/2021
14,144 Natascha Verbrakel 15/01/2021
14,143 Karel Saelemaekers 15/01/2021
14,142 Annie Verheyden Bediende 15/01/2021
14,141 Kristel Van Der Perre Leraar 15/01/2021
14,140 Bram Van Den Berghe Muzikant 15/01/2021
14,139 An Labaij Zelfstandig 15/01/2021
14,138 Bettina De Bolle Leraar 15/01/2021
14,137 Pascale Cockhuyt Coördinator 14/01/2021
14,136 Amber Verhaeghe Maatschappelijk werkster 14/01/2021
14,135 Ruben Dautzenberg 12/01/2021
14,134 Phi,ippe Duquin Gepensioneerde. Sicjriknwerker 11/01/2021
14,133 Jurgen De Turck Zelfstandig - horeca 07/01/2021
14,132 Vanessa Delval Verkoopster en horeca personeelslid 06/01/2021
14,131 Jeroen De Caesemaeker Directiemedewerker ICT UGent, Audiotechnicus, Dansdocent, Bioloog 06/01/2021
14,130 Eliza Sys Zelfstandige 03/01/2021
14,129 Karl Meganck Ingenieur 03/01/2021
14,128 Arne Vandemaele Leerkracht 03/01/2021
14,127 Rudi Vossen Operator 02/01/2021
14,126 Ricardo Terras Minerallen grote handel 02/01/2021
14,125 Jonathan Duyols student 02/01/2021

Over

Met dit initiatief worden de krachten gebundeld vanuit verschillende disciplines en sectoren om op te roepen tot een rationeler en humaner coronabeleid. Het is niet de bedoeling het virus te minimaliseren, het debat te polariseren of de deur open te zetten naar complottheorieën.

Op 27/08/’20 wordt het manifest gepubliceerd in De Morgen ‘Dringende vraag paniekvoetbal te vermijden’.

Op 24/02/’21 wordt in het licht van de actuele epidemiologische situatie een addendum gepubliceerd in een online pop-up venster. Deze werd inhoudelijk samengesteld door de epidemiologen en virologen die ook aan het oorspronkelijke manifest meewerkten (zie voor detail onderaan het manifest ‘GETEKEND’). 

Redactie: Deborah Anné

Niemand kan de toekomst voorspellen, maar vandaag is de immuniteit onder de bevolking fors toegenomen, raken steeds meer kwetsbaren gevaccineerd en straks wordt het lente. In deze gunstige context zijn vrijheidsbeperkende maatregelen niet langer verdedigbaar. Als de overbelasting van het zorgsysteem achter de rug is, vinden we dat burgers hun normale leven weer moeten kunnen oppikken.

Dit perspectief is broodnodig voor de moraal van de bevolking. Een beleid gebaseerd op telkens weer virologische voorspellingen alleen, kan dat niet bieden. Er is politieke moed nodig om werk te maken van een exitstrategie, de gebruikelijke parlementaire debatten te voeren en de mensenrechten opnieuw te prioriteren.