Corona Manifest

Voor een bijsturing van het beleid

27/08/’20 Ruim zes maanden leven we met maatregelen tegen corona. Een beleid dat er aanvankelijk op gericht was een overbelasting van de zorg te voorkomen (‘flatten the curve’), maakte geleidelijk aan plaats voor het voorkomen van besmettingen als dusdanig (‘crush the curve’). Er is over deze beleidskeuze niet transparant geïnformeerd, noch is hierover een publiek debat geweest.

Met dit manifest richten we ons tot de beleidsmakers met de dringende vraag verder paniekvoetbal te vermijden, zonder hierbij de ernst van de epidemie te onderschatten.

1.

De maatregelen moeten gekaderd worden in een langetermijnbeleid en in evenwicht zijn met de reële dreiging en het breder maatschappelijk welzijn.

2.

Maatregelen moeten steeds verzoenbaar zijn met de verworvenheden van de democratische rechtsstaat en getoetst worden aan de grondwet. Ze mogen pas genomen worden na overleg en met expliciete steun door de verkozenen van het volk. Bovendien moet de overheid alle maatregelen op eenduidige en glasheldere manier communiceren aan de volledige bevolking.

3.

Maatregelen die onvoldoende gefundeerd zijn in een wetenschappelijke consensus, kunnen geen stand houden. Sommige recente maatregelen waren ook onsamenhangend, disproportioneel en/of op de lange termijn schadelijk. Om verdere mentale, sociale, culturele en economische nevenschade te vermijden en het vertrouwen van de burger te behouden is er een redelijke bijstelling en rationalisering van de maatregelen nodig.

4.

Er is nood aan een beleid van langdurige solidariteit met de zwaarst getroffen sectoren: horeca, cultuur- en evenementensector, kleinhandel, enzovoort.

5.

Er is nood aan systematische aandacht voor de specifiek problematische gevolgen voor onder meer jongeren, ouderen, kansarmen en mensen die geen toegang hebben tot private buitenruimtes. Ook het toenemende armoedecijfer, huiselijk geweld, en uitgestelde diagnoses en behandelingen verdienen extra en zorgvuldige aandacht.

6.

Het virus wordt vaak overdreven angstaanjagend voorgesteld, zonder de nodige nuances. We vragen dat minstens de officiële nieuwsmedia de feiten goed kaderen en in perspectief zetten. Ze dienen statistieken in een globaal overzicht te plaatsen en te stoppen met sensatieberichtgeving. Te vaak worden uitzonderingen opgevoerd als grote feiten en worden grote feiten die weinig spectaculair zijn niet weergegeven.

7.

Het wordt nog een immense uitdaging om een veilig vaccin te ontwikkelen, te testen en over grote aantallen uit te rollen. Vaccins zullen op korte termijn niet het wondermiddel zijn. Het is daarom verstandiger om ook maatregelen uit te werken die ons toelaten op een menselijke manier met het virus te leren leven.

8.

Voor de meerwaarde van een algemene mondmaskerplicht in de buitenlucht bestaat onvoldoende wetenschappelijk bewijs. De wildgroei aan restrictieve mondmasker-regelgeving en bijhorende verbalisering moet stoppen. Mondmaskers zijn fysiek en sociaal hinderlijk en waar mogelijk moeten eerst alternatieven in overweging genomen worden.

9.

Het is onaanvaardbaar dat hoogbejaarden tijdens hun laatste levensjaren zonder akkoord hun sociale contacten verliezen om hen voor ziekte te behoeden. Opgelegde isolatie, tot op het sterfbed toe is inhumaan en moet zo snel mogelijk anders georganiseerd worden met inspraak van de ouderen(verenigingen) zelf.

10.

De overheid zou met doortastende maatregelen gezondheidswinst kunnen boeken op heel veel andere domeinen. Zo is er wetenschappelijke consensus voor maatregelen tegen geluidshinder en luchtvervuiling, eenzaamheid, stress, verkeersslachtoffers en klimaat- en andere ecologische problemen of men kan investeren in onderzoek naar kanker en andere ziektes.

24/02/’21 Niemand kan de toekomst voorspellen, maar vandaag is de immuniteit onder de bevolking fors toegenomen, raken steeds meer kwetsbaren gevaccineerd en straks wordt het lente. In deze gunstige context zijn vrijheidsbeperkende maatregelen niet langer verdedigbaar. Als de overbelasting van het zorgsysteem achter de rug is, moeten burgers hun normale leven weer op kunnen pikken.

Dit perspectief is broodnodig voor de moraal van de bevolking. Een beleid gebaseerd op telkens weer virologische voorspellingen alleen, kan dat niet bieden.

Er is politieke moed nodig om werk te maken van een exitstrategie, de gebruikelijke parlementaire debatten te voeren en de mensenrechten opnieuw te prioriteren.

Getekend:

Lieven Annemans, Hoogleraar gezondheids- en welzijnseconomie, UGent

Lieve Blancquaert, Fotograaf

Luc Bonneux, Arts, epidemioloog

Christophe Busch, Directeur Hannah Arendt Instituut

Julie Cafmeyer, Theatermaker en schrijver

Bart Cammaerts, Hoogleraar Politiek en Communicatie, LSE

Elke Cloots, Advocate en docente mediarecht, UA

Tom Coenye, Hoogleraar microbiologie, UGent

Yves Coppieters, Arts, epidemioloog, ULB

Bart Criel, Hoogleraar Volksgezondheid, Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen

Koen De Bouw, Acteur

Saskia De Coster, Auteur

Jan De Groote, Jurist VUB

Jan De Maeseneer, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, UGent

Bert De Munck, Hoogleraar geschiedenis, UA

Dirk De Wachter, Psychiater, UPCKULeuven

Marjolijn De Wilde, Sociologe, UA

Roderik Deleersnijder, Vaat-en thoraxchirurg

Mattias Desmet, Professor Klinische Psychologie, UGent

Ignaas Devisch, Hoogleraar medische filosofie en ethiek, UGent

Carl Devos, Hoogleraar politieke wetenschappen, UGent

Wim Distelmans, Hoogleraar palliatieve geneeskunde, VUB

Wouter Duyck, Hoogleraar cognitieve psychologie en opleidingsvoorzitter psychologie, UGent

Raf Geenens, Professor Ethiek en rechtsfilosofie, KULeuven

Isolde Lasoen, Muzikante

Günther Lesage, Acteur/theatermaker

Patrick Loobuyck, Politiek filosoof, UA/UGent

Réginald Moreels, Humanitair chirurg

Peter Perceval, Schrijver & Theaterregisseur

Bernard Rentier, Viroloog, ULiège

Stefan Rummens, Politiek Filosoof, KULeuven

Ellen Schoenaerts, Muzikante

Dave Sinardet, Hoogleraar politieke wetenschappen, VUB

Stefan Sottiaux, Hoogleraar grondwettelijk recht, KULeuven

Andreas Tirez, Econoom

Rik Torfs, Hoogleraar Kerkelijk recht, KULeuven

Jean Paul Van Bendegem, Professor Filosofie, VUB

Ilja Van Damme, Professor Geschiedenis, UA

Wim Van Damme, Professor Volksgezondheid, Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen

Steven Van Den Broucke, Arts, onderzoeker en docent Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen

Peter Van den Eede, Acteur

Fleur van Groningen, Auteur

Frank van Tussenbroek, Angio & NeuroInterventionele Radiologie

Marcel Vanthilt, Radio-, tv- & podiummens

Wim Verbaal, Hoofddocent Latijnse literatuur en letterkunde, UGent

Karin Verelst, Wetenschapsfiliosoof, VUB

Paul Verhaeghe, Hoogleraar Klinische Psychodiagnostiek, Ugent

Onderteken mee

15,495 signatures

Let op: je dient je emailadres nog te bevestigen in je mailbox

15,531 Tineke Magnus consulent 01/09/2022
15,530 Magdelien Roobroeck creatief agoog 10/08/2022
15,529 Didier Van Hove Gepensioneerd 24/07/2022
15,528 Inge van den Berg natuurgeneeskundige (NL en USA) 13/07/2022
15,527 Walter Van Rompay Ambtenaar 04/07/2022
15,526 Veerle Verheye Verpleegkundige 25/06/2022
15,525 Geert Van Meenen Consultant 25/06/2022
15,524 marnik vanholder Productie Artist Stage Road Event Management 02/06/2022
15,523 Pieter Ijzerman Ondernemer 31/05/2022
15,522 Nathalie De Meyer Kinésithérapeute 16/05/2022
15,521 Pascalle Troch Docent volwassenenonderwijs 11/05/2022
15,520 Ronny Broeckhoven Geen 25/04/2022
15,519 Vibeke Lambersy wijn importeur 23/04/2022
15,518 Ellen Van Oekelen Equine Assisted Coach 21/04/2022
15,517 Hermine Somers Gewezen vervpleegkundige & bezorgde Omi van 11 kleinkinderen. 21/04/2022
15,516 An Meuris Begeleidster bij mensen met mentale beperking 21/04/2022
15,515 Hilde Opdebeeck Verpleegkundige 21/04/2022
15,514 Anja Vanhoof analist-onderzoeker 21/04/2022
15,513 Hilde Hoefkens Woonleefbegeleider 21/04/2022
15,512 beeftink j.a 13/04/2022
15,511 Wendy Smits Onderzoeker 09/04/2022
15,510 Marc Emmermann Muzikant 05/04/2022
15,509 Janicq Goethals artieste en vroeger healer en voedingsconsulente geweest... misschien tijd om opnieuw te starten? 04/04/2022
15,508 Ester Kenis 02/04/2022
15,507 Siggi Scheys Administratief Medewerker 31/03/2022
15,506 Eddy Olaerts Gepensioneerd 30/03/2022
15,505 Lut Mees Leerkracht 30/03/2022
15,504 Anja Vande reyd Verzorgende 30/03/2022
15,503 Ann De Roo 30/03/2022
15,502 Nymfa Demaegt Poetsvrouw/verzorgster 16/03/2022
15,501 Didier Van Caillie Zelfstandige 27/02/2022
15,500 Lucie Devos bediende 23/02/2022
15,499 Steven Leplae Freelance Software Engineer 18/02/2022
15,498 Kris Tuerlings Gepensioneerd 16/02/2022
15,497 Leon Wassenberg Chauffeur 14/02/2022
15,496 Marijn Vissers Bibliotheekmedewerker 11/02/2022
15,495 Lone Wolf Bewuste Mens 10/02/2022
15,494 Luuk van der Steen Gastheer 08/02/2022
15,493 Tamara Stille Administratief medewerker 08/02/2022
15,492 Carina Stoeten 08/02/2022
15,491 Nikita Steffens Verkoper 08/02/2022
15,490 Ilona Stille Customer Service binnendienst 08/02/2022
15,489 Geert Swinnen Zaakvoerder Swinnen Consulting BV 08/02/2022
15,488 Sier Linthout Fotograaf 08/02/2022
15,487 Paola Reelick Huisvrouw 08/02/2022
15,486 Adre Welles Monteur 08/02/2022
15,485 Rene Van Duivenbode 08/02/2022
15,484 Carine Strouven psychiatrisch verpleegkundige 08/02/2022
15,483 Claske Boschma 07/02/2022
15,482 Bjorn Vanden Broecke Colorist 07/02/2022
15,481 Christiane Smets Gepensioneerd 06/02/2022
15,480 danny van der veen int beroepschauffeur 06/02/2022
15,479 jan Van der Velden geen 06/02/2022
15,478 Jan Schermerhorn met pensioen 06/02/2022
15,477 Christiane Cannaerts Pensioen 06/02/2022
15,476 Marjan vermeulen Bediende 06/02/2022
15,475 Mieke Depover Kinderverzorgster 06/02/2022
15,474 Bart Hungenaert Leerkracht 06/02/2022
15,473 Berry Sollie Gepensioneerd 06/02/2022
15,472 W Vermeer pensioen 06/02/2022
15,471 Willy Doom Gepensioneerd 06/02/2022
15,470 Ben Reso Geen 05/02/2022
15,469 N.P. Hanemaaijer Gepensioneerd 05/02/2022
15,468 C, Vermeer 05/02/2022
15,467 Ben Walraven Pensionada 05/02/2022
15,466 Demi Van Nijendaal Model 05/02/2022
15,465 Christa Vree van der burg Verkoop 05/02/2022
15,464 Renee B 05/02/2022
15,463 Hans Spoel Bouwkundig adviseur 05/02/2022
15,462 E. Kraska Pensoen 05/02/2022
15,461 Ron Koelewijn Warehouse manager 05/02/2022
15,460 Chander Sewsahai Aow er 05/02/2022
15,459 G hoove Schoonmaak 05/02/2022
15,458 Hp Ronckers Pesioen 04/02/2022
15,457 donna kelder 04/02/2022
15,456 Janna Mulder Gepensioneerd 04/02/2022
15,455 Joop Butselaar Gepensioneerd 04/02/2022
15,454 Cor Groene Geen 04/02/2022
15,453 Wil Verkuijlen Sucadoor 04/02/2022
15,452 Wilma Verkuijlen Huisvrouw 04/02/2022
15,451 Edwin Domen Boomkweker 04/02/2022
15,450 Nardie Beskers Gepensioneerd 04/02/2022
15,449 carla van der Weele Verkoopster 04/02/2022
15,448 Karin de Vries Therapeut 04/02/2022
15,447 Ron Sinteur Leerkracht ondersteuner 04/02/2022
15,446 Ries Tipunama Leraar 04/02/2022
15,445 Patrick Van weeren Gebouw beheerder 04/02/2022
15,444 Anneke Klok 04/02/2022
15,443 Wim de Bruijn Gepensioneerd 04/02/2022
15,442 Sandy Van Arenthals 04/02/2022
15,441 Patrick van Weeren Gebouwbeheerder min.binnenlandsezaken 04/02/2022
15,440 Patrick Steer Havenarbeider 04/02/2022
15,439 Mieke Kerremans Pensioen 04/02/2022
15,438 Ed Steehouwer Logistiek 04/02/2022
15,437 Bianca Steer Verpleegkundige 04/02/2022
15,436 Linda Blijenburg Acquisitie 04/02/2022
15,435 Diana Meijer Poli assistente 04/02/2022
15,434 Lotte Heusschen 04/02/2022
15,433 Nico Rensen Chauffeur 04/02/2022
15,432 Anton Carlier Osteopaat 30/01/2022
15,431 Gwenn Geertsen Therapeut 28/01/2022
15,430 Katrijn Van de Velde 27/01/2022
15,429 Michael Willemw Defensie 22/01/2022
15,428 Martine Laquiere Kunstenaar 22/01/2022
15,427 elza vandenhoeck gepensioneerd 22/01/2022
15,426 Nele DM Bediende 22/01/2022
15,425 Patrick Lonneville Lic. Ontwikkelings- en Klinische Psychologie, RUG 22/01/2022
15,424 Katia De Lamper Psychologie 22/01/2022
15,423 Mathias Vandenrijt 21/01/2022
15,422 Johan Sermon ICT service delivery consultant 21/01/2022
15,421 Karin Van Dingenen Gepensioneerd 20/01/2022
15,420 Brian Caby Bediende 20/01/2022
15,419 May Maes Gepensioneerd 20/01/2022
15,418 Vera Puts actrice 20/01/2022
15,417 Ivano Galasso bestuurder 20/01/2022
15,416 Rozanne Brosens Leerkracht Nederlands 20/01/2022
15,415 Christiane De Groot gepensioneerde 18/01/2022
15,414 Peggy Van Vreckom bediende in private gym 18/01/2022
15,413 Rafaël Sleeckx Student 17/01/2022
15,412 Mike De bie 17/01/2022
15,411 Ann De jonck Zelfstandige 17/01/2022
15,410 annelies brosens zangeres 16/01/2022
15,409 Elisabeth Verkest Zelfstandige 16/01/2022
15,408 Stijn De Smet Horeca uitbater 16/01/2022
15,407 Peter Brain Ambtenaar 15/01/2022
15,406 Johan Nguyen Burgerlijk ingenieur 15/01/2022
15,405 Marc Marie Ernest Somers gepensioneerd 15/01/2022
15,404 Turan Ozkan Zelfstandige - Consultant/Adviseur 14/01/2022
15,403 Ria Vankeirsbilck Ambtenaar 14/01/2022
15,402 Melissa Naert Avondopvang school 14/01/2022
15,401 Marino Pauwels Gepensioeneerd 14/01/2022
15,400 Tanguy Cambier Zelfstandige 14/01/2022
15,399 N De Decker bediende 14/01/2022
15,398 Ilse De Causemaeker Bediende 14/01/2022
15,397 Ingeborg VAN EYNDE Huisarts 14/01/2022
15,396 Kristiaan Van Doninck Laboratorium Technicus 14/01/2022
15,395 Nancy Poelvoorde administratieve management assistent 14/01/2022
15,394 Danielle Truyen office manager 14/01/2022
15,393 Jef Geens intensivist 14/01/2022
15,392 Maria Mertens Pensioen 14/01/2022
15,391 Guido de Lobel Gepensioneerd 14/01/2022
15,390 Rinus Debrabandere Bouwvakker 14/01/2022
15,389 Geert Vanmellaerts Fiscaal accountant 14/01/2022
15,388 Kim Defossé Levensfilosoof 14/01/2022
15,387 Thomas Meseeuw Niet belangrijk-criminoloog VUB 14/01/2022
15,386 Kristof Verschelde Informaticus 13/01/2022
15,385 Tim Rogge 13/01/2022
15,384 Silke Bruelemans Verkoopster 13/01/2022
15,383 Martine Tobback 13/01/2022
15,382 Lisette Sterckx Gepensioneerde 13/01/2022
15,381 Erik Bruelemans Technicus 13/01/2022
15,380 Sonja Eggen zelfstandige 13/01/2022
15,379 Thijs Bart Zelfstandige 13/01/2022
15,378 Rudy De soete Bediende 13/01/2022
15,377 Francine Van Den Langenbergh Poetshulp 13/01/2022
15,376 Patricia Bruelemans Accountant 13/01/2022
15,375 antoinette de roos gepensioneerd 13/01/2022
15,374 Saskia Van Daele Ambtenaar 13/01/2022
15,373 Sophie Somers Maatschappelijk assistent 13/01/2022
15,372 Sam Bruelemans Winkel bediende 13/01/2022
15,371 Isabelle Meert Ambtenaar 13/01/2022
15,370 Greet De Schrijver Diëtiste Sportverzorger 13/01/2022
15,369 Jens Debrabandere zelfstandige 13/01/2022
15,368 Sophie Nuyens bediende 13/01/2022
15,367 Mark Vervaeke Gepensioneerd 13/01/2022
15,366 Pol Ameye Gepensioneerd Hoger Officier Para Commando 13/01/2022
15,365 Daen Collaer 13/01/2022
15,364 Anne Werbrouck gepensioneerd 13/01/2022
15,363 Sofie Achten Zelfstandige 12/01/2022
15,362 Ester Nachtergaele Sociaal werker 12/01/2022
15,361 Nele D.M. Bediende 12/01/2022
15,360 Iris Verwerft bediende 12/01/2022
15,359 Nathalie Bossu Administratief bediende 11/01/2022
15,358 Sven Delporte Director technology consulting 10/01/2022
15,357 Daniël Bernaerts Loodgieter 10/01/2022
15,356 Lutgart Milis Gepensioneerd verpleegkundige 09/01/2022
15,355 A.G. de Vries Zonder werk 09/01/2022
15,354 Filip Van Hooydonk Verkoper 09/01/2022
15,353 Benjamin Vanherpe Business Development manager 09/01/2022
15,352 Geert Hallemans Ondernemer 09/01/2022
15,351 Ivana Fernandes LERARES OP RUST 09/01/2022
15,350 Piet de Nennie 09/01/2022
15,349 Kasper Daems 08/01/2022
15,348 nina lenaerts Levenscoach 08/01/2022
15,347 Barbara Briels zelfstandige 28/12/2021
15,346 Stijn Van de Paer Vrijwillig werkloos 27/12/2021
15,345 Karin Meeus bediende 27/12/2021
15,344 Diana Opdebeeck Zorgkundige 27/12/2021
15,343 Siert Cornille Bediende 27/12/2021
15,342 Vincent Stevens Bediende 27/12/2021
15,341 Dees van den Berg In de functie van Dees 27/12/2021
15,340 Nancy Janssens housemanager en trotse oma 27/12/2021
15,339 Pascale-Laure Dhavé ceramiste 26/12/2021
15,338 Anouschka Devadder Bediende comm binnendienst 26/12/2021
15,337 Annemie Van Cauwenberge Niet relevant 25/12/2021
15,336 Koen Christiaansen ambtenaar 24/12/2021
15,335 Peter Ceuppens Zelfstandige 24/12/2021
15,334 Kristin Dendale Verpleegkundige 24/12/2021
15,333 Wim Willems Marketeer 23/12/2021
15,332 Anne Martine Humblet Moeder van twee schatten van dochters 23/12/2021
15,331 Sven Proesmans Ingenieur 23/12/2021
15,330 Leen Vanderhoydonks Maatschappelijk werker- Psychotherapeut 22/12/2021
15,329 Axel Steyt Accountant 22/12/2021
15,328 Hanne Coninx architect 22/12/2021
15,327 Erna Beyens bediende 22/12/2021
15,326 Guy Sterckx Bediende 22/12/2021
15,325 Rita Ardeel maatschappelijk assistent 22/12/2021
15,324 Carolien Peelman Zelfstandig 21/12/2021
15,323 Wim Boelens Gepensioneerd notaris in Delft, Nederland 20/12/2021
15,322 Nadia Poel Zorgkundige 20/12/2021
15,321 Marlies Verschueren Grafisch Vormgever 19/12/2021
15,320 Sven Thomaere Kok 19/12/2021
15,319 An Everaert Verpleegkundige 19/12/2021
15,318 Christine Vantomme Studente Chemie UAntwerpen 18/12/2021
15,317 Eveline Fack Leraar wetenschappen 18/12/2021
15,316 Koenraad Hotterbeex ondernemer 18/12/2021
15,315 Anja Van Roy Arbeidster 15/12/2021
15,314 Kenny Dechamps Bediende 14/12/2021
15,313 sara hellemond ergotherapeut 14/12/2021
15,312 Jorien Op de Beeck Apotheek assistente 14/12/2021
15,311 Kees van de Winkel Gepensioneerd instructeur biomedisch laboratoriumonderwijs 14/12/2021
15,310 Céline Deconninck vastgoedmakelaar 14/12/2021
15,309 Conny Melkebeek Licentiaat Moraalwetenschappen 12/12/2021
15,308 Werner Huysmans gepensioneerde 12/12/2021
15,307 Ann De Boever 11/12/2021
15,306 Pieter Van Hertbruggen Bediende 11/12/2021
15,305 Alain Coremans Leraar 11/12/2021
15,304 Philip Vandewalle Ondernemer 11/12/2021
15,303 Marleen Crauwels Verpleegkundige 10/12/2021
15,302 Hannes Lersberghe Arbeider 10/12/2021
15,301 Philippe Vancamelbeke timmerman 10/12/2021
15,300 Sofie De Schaepmeester Klinisch Psycholoog - Lichaamsgericht psychotherapeut 10/12/2021
15,299 Chadia Kabbal Zorgkundige 09/12/2021
15,298 Gert Theyssens technisch veiligheidsdeskundige 08/12/2021
15,297 Ellen Storms Bibliothecaris 08/12/2021
15,296 Sarah Crauwels Bediende 08/12/2021
15,295 Tim Sebregts Projectleider Bouw 08/12/2021
15,294 Sofie Maertens Literair vertaalster 07/12/2021
15,293 Marc Goddevriendt Bediende 07/12/2021
15,292 Hilde Van Rompaey Pensioen 06/12/2021
15,291 Utku Bakay Student Biomedische Laboratoriumtechnologie 06/12/2021
15,290 Pascal Maes ecologisch bouwondernemer 05/12/2021
15,289 Peggy Jonckheere Matroos 05/12/2021
15,288 Yann De kesel Ingenieur waterwetenschappen 05/12/2021
15,287 Stephanie Vermeersch Industrie apotheker 04/12/2021
15,286 Kristien Nys 04/12/2021
15,285 Geert maes zelfstang ondernemer 04/12/2021
15,284 Roel Claes Kinesitherapeut/praktijkdocent 03/12/2021
15,283 Andy Janssens Zelfstandige 02/12/2021
15,282 Lore Dewulf 02/12/2021
15,281 jeppe verbist Ambtenaar 02/12/2021
15,280 Maureen DETAVERNIER Product Assistant 02/12/2021
15,279 Katrijn Vercammen performer 02/12/2021
15,278 Sofie Colpaert Osteopaat 02/12/2021
15,277 Jürgen Zappe Architect 02/12/2021
15,276 Annechien van Blom violiste en docent 02/12/2021
15,275 Alexander Durisic Camera assistent 01/12/2021
15,274 Bram De Beul brandweerman 01/12/2021
15,273 Kim ibens praktijklector 01/12/2021
15,272 Maarten Vercammen Osteopaat 01/12/2021
15,271 Olga Peeters Gepensioneerde logopediste 01/12/2021
15,270 Steven Claes Osteopaat - Manueel therapeut 01/12/2021
15,269 Luc Wiewauters Swt 30/11/2021
15,268 Bjorn Clierinck Bediende 30/11/2021
15,267 Joke ibens ir architect - zaakvoerder 29/11/2021
15,266 David Van den brande Zelfstandige 29/11/2021
15,265 Joke ibens ir architect - zaakvoerder 29/11/2021
15,264 Katrien Dom Verzekeringsmakelaar 29/11/2021
15,263 Joost Prové leraar en invoerder van natuurlijke wijnen 29/11/2021
15,262 Luc Byltiauw Teamleader healthcare insurance 29/11/2021
15,261 Linda Martens Zelfstandige 29/11/2021
15,260 Gregory Watson Literatuurassistent 29/11/2021
15,259 Dieter Cuvelier Productieplanner 29/11/2021
15,258 Nele Godderis Verkoopster 29/11/2021
15,257 luc caboot harmonic Art sculptor 29/11/2021
15,256 Joris Vereecke bedrijfsleider 28/11/2021
15,255 Alexander Volpe 28/11/2021
15,254 Philippe Wangen Zelfstandige 28/11/2021
15,253 Machteld Vanhulle Directeur lager onderwijs 28/11/2021
15,252 Sylvia Vanwelke'huysen Gepensioneerde lerates 27/11/2021
15,251 Pieter Heyns Zelfstandige 27/11/2021
15,250 Nele Vanhulle Betrokken burger 26/11/2021
15,249 Geert De Graeve Bediende 26/11/2021
15,248 Ingrid Deklerck Zorgkundige 26/11/2021
15,247 Erik Godderis Horlogemaker 26/11/2021
15,246 Hannes Decadt Bio-ingenieur 26/11/2021
15,245 Silke Janssens administratief bediende 26/11/2021
15,244 Olivier Delgado Zelfstanding ondernemer 26/11/2021
15,243 Dirk Neefs Consultant 25/11/2021
15,242 Griet Deblauwe Coach (verpleegkundige, vroedvrouw, lic. medisch sociale wetenschappen) 25/11/2021
15,241 Inge Van Laerhoven Verpleegkundige 25/11/2021
15,240 Annemie Smets Gepensioneerd 25/11/2021
15,239 Thomas Dekeyser Huisarts 25/11/2021
15,238 Myrianne Stieners Zelfstandig ondernemer 25/11/2021
15,237 Els Borghys leerkracht 25/11/2021
15,236 Kurt Wayenberg https://hoe-erg-is-corona-echt.be/ 25/11/2021
15,235 Peter Boels 25/11/2021
15,234 bernard lecomte acupunctuur 25/11/2021
15,233 Kimberly Delbeke Home manager 25/11/2021
15,232 Bart Heylen Zelfstandige 25/11/2021
15,231 Marc Strauven 25/11/2021
15,230 daniel bruynseels gepensioneerd 25/11/2021
15,229 Sarah Scherrens Kinderbegeleidster 24/11/2021
15,228 Philip Verelst ambtenaar 24/11/2021
15,227 Jelle Gilis Chemicus 24/11/2021
15,226 Dagmar Chittka Kunstenaar 24/11/2021
15,225 William Lumen pensioen 24/11/2021
15,224 Sofie Hoorelbeke Bediende 24/11/2021
15,223 Geert Leunis filosoof 23/11/2021
15,222 Miriam Schellen Grafisch ontwerper 23/11/2021
15,221 Rina Eeckhaudt Office Manager 23/11/2021
15,220 Féline Rosseneu Student toegepaste psychologie 23/11/2021
15,219 Charlotte Van der Haegen Leerkracht lager onderwijs 22/11/2021
15,218 Jorn Jepkes Osteopaat 22/11/2021
15,217 Sylvie Pauwels ondernemer 22/11/2021
15,216 Trui Sas Bediende 21/11/2021
15,215 Ann Smets Ondernemer 21/11/2021
15,214 Leen Blanckaert Zelfstandige 21/11/2021
15,213 Vince Degrauwe Ondernemer 19/11/2021
15,212 Ward Van Linden Elektricien 19/11/2021
15,211 Carine Nieuwling Reisagent 19/11/2021
15,210 Katie Van Meir Ambtenaar 19/11/2021
15,209 Nick Limère Business Analyst Colruyt Group 19/11/2021
15,208 Marc Roeland Gepensioneerd sociaal verpleegkundige 19/11/2021
15,207 Lindsay De Donder HR & Welzijn Consultant, Coach 19/11/2021
15,206 Astrid Van Esch Zaakvoerder 19/11/2021
15,205 Franck Cannaert Bouw 18/11/2021
15,204 wim gijsels ict-coördinator, deeltijds acteur 18/11/2021
15,203 Els Lathouwers huisvrouw 18/11/2021
15,202 Dominique Joos bioboerin & kaasmaker 18/11/2021
15,201 Coralie Gits Bezorgde moeder 18/11/2021
15,200 Lucaz Winter Permacultuur/componist 18/11/2021
15,199 Els Aerts Diatta Intuïtieve Ondernemersfotografe & De Afrika Code 17/11/2021
15,198 Riet Eijbergen Psychiatrisch verpleegkundige 17/11/2021
15,197 J Herrijgers Gepensioneerd 17/11/2021
15,196 Dominiek Braet Communicatieverantwoordelijke dienstencentrum 17/11/2021
15,195 Natasha Sertin Schoonheidsspecialiste 17/11/2021
15,194 Philippe Livens Brandweerman 17/11/2021
15,193 Annemie Van Daele Huisvrouw, moeder en oma 17/11/2021
15,192 Rebecca De Laet Student master rechten VUB 17/11/2021
15,191 Linda Meynen Huisvrouw 16/11/2021
15,190 Mark Vermeirre Zelfstandige 16/11/2021
15,189 Valeriya Lauwers Advocaat sociaal recht 16/11/2021
15,188 Gert Wijns Bedrijfsleider Jurist 16/11/2021
15,187 Isabelle Stichelbout Zaakvoerder 16/11/2021
15,186 Glenn Ost Gezondheids coach 16/11/2021
15,185 Yves Van Volsem Logistiek 16/11/2021
15,184 Natalie Verbeeck Leerkracht secundair onderwijs 15/11/2021
15,183 VH Caro Management 15/11/2021
15,182 Myriam Ramzi Mens die zich beroept op vrije keuze, geen chantage 15/11/2021
15,181 Edwin Houben amtenaar Vlaamse Overheid 15/11/2021
15,180 Johan Cre Ontwerpingenieur + Fotograaf 15/11/2021
15,179 Els Drijkoningen Bediende 15/11/2021
15,178 Anneleen Vanderkimpen Kleuterleidster 14/11/2021
15,177 Bram Klüssendorf Ondernemer 14/11/2021
15,176 saskia De Muynck 13/11/2021
15,175 Erik Baele Gepensioneerd IT director 13/11/2021
15,174 Dieter Van Stichel docent verpleegkunde 13/11/2021
15,173 Dries Gaeremyn Leerkracht 12/11/2021
15,172 Michiel Coumans bestuurder 12/11/2021
15,171 Mieke Decoster Muzikante 11/11/2021
15,170 Nadia Roggeman Ambtenaar 11/11/2021
15,169 Nico De Swert Business Consultant 10/11/2021
15,168 Patrick De Swert Chef kok 10/11/2021
15,167 Tim Meuris Leerkracht 10/11/2021
15,166 Klaartje De Spiegeleer Trainer/coach/psycholoog 08/11/2021
15,165 Jan Verstraeten Zelfstandige 06/11/2021
15,164 Frederick Jonckheere Bedrijfsleider 05/11/2021
15,163 Sophie Aerts Bediende 05/11/2021
15,162 Sarah Navez Zelfstandig ondernemer 05/11/2021
15,161 Philippe Borms Horecamanager 05/11/2021
15,160 Diana Terzieva Kinderbegeleidster 04/11/2021
15,159 Jenny Garcia Sociale sector 04/11/2021
15,158 Bie Van Vlierden studiecoach bachelor-master 04/11/2021
15,157 Jurgen Agten Informaticus 04/11/2021
15,156 Tineke De Wispelaere Marketing Manager 04/11/2021
15,155 Nina De Wachter Gepensioneerde 04/11/2021
15,154 Lies Wevers 04/11/2021
15,153 Sobol SOBOL Bediende 04/11/2021
15,152 Kim Kools Interieurstyliste en projectleider 04/11/2021
15,151 patrick vereecken arbeider 04/11/2021
15,150 Inne Slegers Leerkracht 04/11/2021
15,149 Yasmine Delvaux 03/11/2021
15,148 Annelies Vercruysse Leerkracht 03/11/2021
15,147 Leona Maes 03/11/2021
15,146 Fabiola van Zaal Fysiotherapeut 03/11/2021
15,145 François Claesen Gepensioneerd 03/11/2021
15,144 Hans Van Brandt - 02/11/2021
15,143 Carola Nolmans 01/11/2021
15,142 Aurélie Voets 31/10/2021
15,141 Pauline De Schryver Ir.-architect 30/10/2021
15,140 Alfred Cop Fotograaf 25/10/2021
15,139 Christiane Smeulders Ondernemer 23/10/2021
15,138 Guy Van Assche Procesoperator chemie. 22/10/2021
15,137 Michaël D Ambtenaar 22/10/2021
15,136 Angélique Syroit Body Food Mind Coach - yoga- en dansleraar 17/10/2021
15,135 M van Leeuwen zelfstandige 07/10/2021
15,134 Dacha Gholobova Kwaliteitscoördinator Algemeen Ziekenhuis 01/10/2021
15,133 Katrien Debaene schrijver - spreker - filmmaker 30/09/2021
15,132 Mark De Wilde klassiek filoloog 24/09/2021
15,131 Francine Van Assche gepensioneerd 22/09/2021
15,130 Caroline Broeckx Zelfstandige 22/09/2021
15,129 Saskia van Wijhe Bediende 22/09/2021
15,128 Luc Meulewater gepensioneerd 21/09/2021
15,127 souad jellouli notarieel medewerker 21/09/2021
15,126 Pascalle Timmermans Therapist 19/09/2021
15,125 Sarah Schroyens 18/09/2021
15,124 Bart Vanhecke levend wezen 16/09/2021
15,123 Dries Bruynooghe sales & project manager 16/09/2021
15,122 Els Van den Bruel Vroedvrouw 09/09/2021
15,121 Elke Vermeire Ondernemer en orthomoleculair voedingsdeskundige 08/09/2021
15,120 Greg Tisson Fysicus en bezorgde burger 07/09/2021
15,119 Inge Tytgat Huisvrouw 06/09/2021
15,118 Annemarie Crabbé Vertaalster 03/09/2021
15,117 Bas Merkelbach Gepensioneerd 03/09/2021
15,116 Christophe Gysens Industrieel ingenieur 02/09/2021
15,115 lode devos Pensioen 01/09/2021
15,114 johan socquet analist 31/08/2021
15,113 Rosanne Picard Student 14/08/2021
15,112 Elke Colle voor rechtvaardigheid en transparantie 11/08/2021
15,111 Vanessa Horemans Bediende 10/08/2021
15,110 Sophie van Aubel marketeer 08/08/2021
15,109 Elisabet Abts 07/08/2021
15,108 Hanneke Van de Wint Gepensioneerd 01/08/2021
15,107 Liliane Van Waes Gepensioneerd managment assistant 30/07/2021
15,106 Gerolf De Backer Geen 30/07/2021
15,105 Erwin Annys NKO-arts, Gelaats-en Halschirurg, Diensthoofd Hoofd-Hals Centrum St.Trudo Ziekenhuis, Sint-Truiden 30/07/2021
15,104 Roger Van Veldhoven Gepensioneerde 30/07/2021
15,103 MARIE ROSE WASTIAU GEPENSIONEERDE 30/07/2021
15,102 Marianne Dekker administratief medewerker 30/07/2021
15,101 Falko Heytens Personal trainer 30/07/2021
15,100 Filip Bronchart Ir. 30/07/2021
15,099 Elke Bijl Maatschappelijk werker 28/07/2021
15,098 Wouter Legrand Zelfstandig arbeider 22/07/2021
15,097 Laura Maernhoudt Gezondheidstherapeut 20/07/2021
15,096 Charlotte Becquet 17/07/2021
15,095 Filip Baeten Leerkracht technisch secundair onderwijs 11/07/2021
15,094 Marijke Welvaert leerkracht 09/07/2021
15,093 mieke croonen vroedvrouw 07/07/2021
15,092 Petra Van Den Hoeck Multipotentialite en humanist 06/07/2021
15,091 Mark Quaegebeur Gepensioneerd militair 25/06/2021
15,090 bert vermeulen theatertechnicus 25/06/2021
15,089 Josse Horsten ondernemer 23/06/2021
15,088 Sara S'Jegers Kunstenaar 23/06/2021
15,087 lore degrauwe Orthomoleculair therapeut 18/06/2021
15,086 dirk van gassen zaakvoerder 10/06/2021
15,085 GUILLAUME MARTIN 04/06/2021
15,084 Lisselotte Lowagie Participatiemedewerker Agentschap Opgroeien 02/06/2021
15,083 Hilde Laeremans lerares 28/05/2021
15,082 Lut Matthys Zelfstandige 28/05/2021
15,081 Lutgard Stautemas 28/05/2021
15,080 Frieda van Goor Woonbegeleidster 24/05/2021
15,079 Linda Vanden Eynde 24/05/2021
15,078 Lynn Mariën Invalide - Gezinswetenschapper 20/05/2021
15,077 Laura Verbruggen vormingswerker 20/05/2021
15,076 Charlotte Van Aubel Kredietanalist 07/05/2021
15,075 Francine Demeulemeester Verpleegkundige/leerkracht, nu medewerker scholengroep 07/05/2021
15,074 Deborah Kools leerkracht en kunstenaar 07/05/2021
15,073 Iris Janssens Art director 07/05/2021
15,072 Thomas Joseph R Boodts Poëet 07/05/2021
15,071 Brigitte Dheere 06/05/2021
15,070 Astrid Soetewey Studente cultuurmanagement 06/05/2021
15,069 Sabien Wyseur Tandarts 05/05/2021
15,068 Catherine Saesen Klinisch psycholoog 04/05/2021
15,067 Willy Kerremans Docent wetenschappen 04/05/2021
15,066 Geert Junius Senior writer en gediplomeerd filosoof 30/04/2021
15,065 Mark Mendonck Bediende 29/04/2021
15,064 Bianca Ramon Bediende zelfbouwmarkt 29/04/2021
15,063 Elien Wittezaele Account Manager 28/04/2021
15,062 Ineke van Rossem Zorgkundige ouderenzorg & gezondheidsconsulent 28/04/2021
15,061 Franky Standaert Ambtenaar 28/04/2021
15,060 Tamara Oostvogels Administratief bediende 25/04/2021
15,059 Greet Buvé Bediende 24/04/2021
15,058 Tony Scarbel Leerkracht 23/04/2021
15,057 Fabienne Deklerck Geen betaald beroep: Thuisonderwijs 23/04/2021
15,056 Daphne Breedveldt Klinisch psycholoog 22/04/2021
15,055 Christophe De Coster Assistent geschiedenis VUB 21/04/2021
15,054 Caroline Van Landuyt Burgerlijk ingenieur 21/04/2021
15,053 Chris Boone Chauffeur 21/04/2021
15,052 Emmelien Callewier PAB-assistent 20/04/2021
15,051 Bart Coenen Wetenschapscommunicator 20/04/2021
15,050 David Vanraes Management Consultant 20/04/2021
15,049 Suzanne Molenaar Paraveterinair 20/04/2021
15,048 Jelle Grijpstra Scheepsbouwkundige 20/04/2021
15,047 Ingka Van fulpen Zzper theaterbranche 20/04/2021
15,046 Jolien Vanden Wyngaert coördinator jeugdwerk 19/04/2021
15,045 Ilse Barbe psycholoog, psychotherapeut 19/04/2021
15,044 Mary-Roos Nijs Trainer/Coach 16/04/2021
15,043 Erwin De Ryke Cold Caller 16/04/2021
15,042 Marc Mattheessens organisatieconsultant 16/04/2021
15,041 Dirk Van Hooydonk CEO (Actief in volgende sectoren vrijetijdsbeleving, horeca; evenementen, opleiidingen veiligheid in het verkeer) 15/04/2021
15,040 Glenn Collijns Treinbegeleider 14/04/2021
15,039 Lisa Smets Psychologe 14/04/2021
15,038 Ilse Desaeger Psychologe psychotherapeute 14/04/2021
15,037 Jan Verbrugge Zelfstandig consultant 13/04/2021
15,036 Alvaro Bral Administratief bediende 13/04/2021
15,035 Trix Verheyen zelfstandige 13/04/2021
15,034 An Bosman Zorgmama 12/04/2021
15,033 Famke Coeman Zelfstandige 12/04/2021
15,032 Jo De Nul advocaat en plaatsvervangend Vrederechter 12/04/2021

Over

Met dit initiatief worden de krachten gebundeld vanuit verschillende disciplines en sectoren om op te roepen tot een rationeler en menselijker coronabeleid. Het is niet de bedoeling het virus te minimaliseren, het debat te polariseren of de deur open te zetten naar complottheorieën.

Op 27/08/’20 wordt het manifest gepubliceerd in De Morgen ‘Dringende vraag paniekvoetbal te vermijden’.

Op 24/02/’21 wordt in het licht van de actuele epidemiologische situatie een update toegevoegd.

Redactie: Deborah Anné