Corona Manifest

Voor een bijsturing van het beleid

27/08/’20 Ruim zes maanden leven we met maatregelen tegen corona. Een beleid dat er aanvankelijk op gericht was een overbelasting van de zorg te voorkomen (‘flatten the curve’), maakte geleidelijk aan plaats voor het voorkomen van besmettingen als dusdanig (‘crush the curve’). Er is over deze beleidskeuze niet transparant geïnformeerd, noch is hierover een publiek debat geweest.

Met dit manifest richten we ons tot de beleidsmakers met de dringende vraag verder paniekvoetbal te vermijden, zonder hierbij de ernst van de epidemie te onderschatten.

1.

De maatregelen moeten gekaderd worden in een langetermijnbeleid en in evenwicht zijn met de reële dreiging en het breder maatschappelijk welzijn.

2.

Maatregelen moeten steeds verzoenbaar zijn met de verworvenheden van de democratische rechtsstaat en getoetst worden aan de grondwet. Ze mogen pas genomen worden na overleg en met expliciete steun door de verkozenen van het volk. Bovendien moet de overheid alle maatregelen op eenduidige en glasheldere manier communiceren aan de volledige bevolking.

3.

Maatregelen die onvoldoende gefundeerd zijn in een wetenschappelijke consensus, kunnen geen stand houden. Sommige recente maatregelen waren ook onsamenhangend, disproportioneel en/of op de lange termijn schadelijk. Om verdere mentale, sociale, culturele en economische nevenschade te vermijden en het vertrouwen van de burger te behouden is er een redelijke bijstelling en rationalisering van de maatregelen nodig.

4.

Er is nood aan een beleid van langdurige solidariteit met de zwaarst getroffen sectoren: horeca, cultuur- en evenementensector, kleinhandel, enzovoort.

5.

Er is nood aan systematische aandacht voor de specifiek problematische gevolgen voor onder meer jongeren, ouderen, kansarmen en mensen die geen toegang hebben tot private buitenruimtes. Ook het toenemende armoedecijfer, huiselijk geweld, en uitgestelde diagnoses en behandelingen verdienen extra en zorgvuldige aandacht.

6.

Het virus wordt vaak overdreven angstaanjagend voorgesteld, zonder de nodige nuances. We vragen dat minstens de officiële nieuwsmedia de feiten goed kaderen en in perspectief zetten. Ze dienen statistieken in een globaal overzicht te plaatsen en te stoppen met sensatieberichtgeving. Te vaak worden uitzonderingen opgevoerd als grote feiten en worden grote feiten die weinig spectaculair zijn niet weergegeven.

7.

Het wordt nog een immense uitdaging om een veilig vaccin te ontwikkelen, te testen en over grote aantallen uit te rollen. Vaccins zullen op korte termijn niet het wondermiddel zijn. Het is daarom verstandiger om ook maatregelen uit te werken die ons toelaten op een menselijke manier met het virus te leren leven.

8.

Voor de meerwaarde van een algemene mondmaskerplicht in de buitenlucht bestaat onvoldoende wetenschappelijk bewijs. De wildgroei aan restrictieve mondmasker-regelgeving en bijhorende verbalisering moet stoppen. Mondmaskers zijn fysiek en sociaal hinderlijk en waar mogelijk moeten eerst alternatieven in overweging genomen worden.

9.

Het is onaanvaardbaar dat hoogbejaarden tijdens hun laatste levensjaren zonder akkoord hun sociale contacten verliezen om hen voor ziekte te behoeden. Opgelegde isolatie, tot op het sterfbed toe is inhumaan en moet zo snel mogelijk anders georganiseerd worden met inspraak van de ouderen(verenigingen) zelf.

10.

De overheid zou met doortastende maatregelen gezondheidswinst kunnen boeken op heel veel andere domeinen. Zo is er wetenschappelijke consensus voor maatregelen tegen geluidshinder en luchtvervuiling, eenzaamheid, stress, verkeersslachtoffers en klimaat- en andere ecologische problemen of men kan investeren in onderzoek naar kanker en andere ziektes.

24/02/’21 Niemand kan de toekomst voorspellen, maar vandaag is de immuniteit onder de bevolking fors toegenomen, raken steeds meer kwetsbaren gevaccineerd en straks wordt het lente. In deze gunstige context zijn vrijheidsbeperkende maatregelen niet langer verdedigbaar. Als de overbelasting van het zorgsysteem achter de rug is, moeten burgers hun normale leven weer op kunnen pikken.

Dit perspectief is broodnodig voor de moraal van de bevolking. Een beleid gebaseerd op telkens weer virologische voorspellingen alleen, kan dat niet bieden.

Er is politieke moed nodig om werk te maken van een exitstrategie, de gebruikelijke parlementaire debatten te voeren en de mensenrechten opnieuw te prioriteren.

Getekend:

Lieven Annemans, Hoogleraar gezondheids- en welzijnseconomie, UGent

Lieve Blancquaert, Fotograaf

Luc Bonneux, Arts, epidemioloog

Christophe Busch, Directeur Hannah Arendt Instituut

Julie Cafmeyer, Theatermaker en schrijver

Bart Cammaerts, Hoogleraar Politiek en Communicatie, LSE

Elke Cloots, Advocate en docente mediarecht, UA

Tom Coenye, Hoogleraar microbiologie, UGent

Yves Coppieters, Arts, epidemioloog, ULB

Bart Criel, Hoogleraar Volksgezondheid, Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen

Koen De Bouw, Acteur

Saskia De Coster, Auteur

Jan De Groote, Jurist VUB

Jan De Maeseneer, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, UGent

Bert De Munck, Hoogleraar geschiedenis, UA

Dirk De Wachter, Psychiater, UPCKULeuven

Marjolijn De Wilde, Sociologe, UA

Roderik Deleersnijder, Vaat-en thoraxchirurg

Mattias Desmet, Professor Klinische Psychologie, UGent

Ignaas Devisch, Hoogleraar medische filosofie en ethiek, UGent

Carl Devos, Hoogleraar politieke wetenschappen, UGent

Wim Distelmans, Hoogleraar palliatieve geneeskunde, VUB

Wouter Duyck, Hoogleraar cognitieve psychologie en opleidingsvoorzitter psychologie, UGent

Raf Geenens, Professor Ethiek en rechtsfilosofie, KULeuven

Isolde Lasoen, Muzikante

Günther Lesage, Acteur/theatermaker

Patrick Loobuyck, Politiek filosoof, UA/UGent

Réginald Moreels, Humanitair chirurg

Peter Perceval, Schrijver & Theaterregisseur

Bernard Rentier, Viroloog, ULiège

Stefan Rummens, Politiek Filosoof, KULeuven

Ellen Schoenaerts, Muzikante

Dave Sinardet, Hoogleraar politieke wetenschappen, VUB

Stefan Sottiaux, Hoogleraar grondwettelijk recht, KULeuven

Andreas Tirez, Econoom

Rik Torfs, Hoogleraar Kerkelijk recht, KULeuven

Jean Paul Van Bendegem, Professor Filosofie, VUB

Ilja Van Damme, Professor Geschiedenis, UA

Wim Van Damme, Professor Volksgezondheid, Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen

Steven Van Den Broucke, Arts, onderzoeker en docent Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen

Peter Van den Eede, Acteur

Fleur van Groningen, Auteur

Frank van Tussenbroek, Angio & NeuroInterventionele Radiologie

Marcel Vanthilt, Radio-, tv- & podiummens

Wim Verbaal, Hoofddocent Latijnse literatuur en letterkunde, UGent

Karin Verelst, Wetenschapsfiliosoof, VUB

Paul Verhaeghe, Hoogleraar Klinische Psychodiagnostiek, Ugent

Onderteken mee

15,417 handtekeningen

Let op: je dient je emailadres nog te bevestigen in je mailbox

15,417 Tineke Magnus consulent 01/09/2022
15,416 Magdelien Roobroeck creatief agoog 10/08/2022
15,415 Didier Van Hove Gepensioneerd 24/07/2022
15,414 Inge van den Berg natuurgeneeskundige (NL en USA) 13/07/2022
15,413 Walter Van Rompay Ambtenaar 04/07/2022
15,412 Veerle Verheye Verpleegkundige 25/06/2022
15,411 Geert Van Meenen Consultant 25/06/2022
15,410 marnik vanholder Productie Artist Stage Road Event Management 02/06/2022
15,409 Pieter Ijzerman Ondernemer 31/05/2022
15,408 Nathalie De Meyer Kinésithérapeute 16/05/2022
15,407 Pascalle Troch Docent volwassenenonderwijs 11/05/2022
15,406 Vibeke Lambersy wijn importeur 23/04/2022
15,405 Hermine Somers Gewezen vervpleegkundige & bezorgde Omi van 11 kleinkinderen. 21/04/2022
15,404 An Meuris Begeleidster bij mensen met mentale beperking 21/04/2022
15,403 Anja Vanhoof analist-onderzoeker 21/04/2022
15,402 Hilde Hoefkens Woonleefbegeleider 21/04/2022
15,401 beeftink j.a 13/04/2022
15,400 Wendy Smits Onderzoeker 09/04/2022
15,399 Marc Emmermann Muzikant 05/04/2022
15,398 Janicq Goethals artieste en vroeger healer en voedingsconsulente geweest... misschien tijd om opnieuw te starten? 04/04/2022
15,397 Siggi Scheys Administratief Medewerker 31/03/2022
15,396 Anja Vande reyd Verzorgende 30/03/2022
15,395 Ann De Roo 30/03/2022
15,394 Nymfa Demaegt Poetsvrouw/verzorgster 16/03/2022
15,393 Didier Van Caillie Zelfstandige 27/02/2022
15,392 Steven Leplae Freelance Software Engineer 18/02/2022
15,391 Kris Tuerlings Gepensioneerd 16/02/2022
15,390 Marijn Vissers Bibliotheekmedewerker 11/02/2022
15,389 Lone Wolf Bewuste Mens 10/02/2022
15,388 Luuk van der Steen Gastheer 08/02/2022
15,387 Tamara Stille Administratief medewerker 08/02/2022
15,386 Carina Stoeten 08/02/2022
15,385 Nikita Steffens Verkoper 08/02/2022
15,384 Ilona Stille Customer Service binnendienst 08/02/2022
15,383 Geert Swinnen Zaakvoerder Swinnen Consulting BV 08/02/2022
15,382 Sier Linthout Fotograaf 08/02/2022
15,381 Paola Reelick Huisvrouw 08/02/2022
15,380 Adre Welles Monteur 08/02/2022
15,379 Carine Strouven psychiatrisch verpleegkundige 08/02/2022
15,378 Christiane Smets Gepensioneerd 06/02/2022
15,377 danny van der veen int beroepschauffeur 06/02/2022
15,376 jan Van der Velden geen 06/02/2022
15,375 Jan Schermerhorn met pensioen 06/02/2022
15,374 Christiane Cannaerts Pensioen 06/02/2022
15,373 Marjan vermeulen Bediende 06/02/2022
15,372 Mieke Depover Kinderverzorgster 06/02/2022
15,371 Bart Hungenaert Leerkracht 06/02/2022
15,370 Berry Sollie Gepensioneerd 06/02/2022
15,369 Willy Doom Gepensioneerd 06/02/2022
15,368 Ben Reso Geen 05/02/2022
15,367 N.P. Hanemaaijer Gepensioneerd 05/02/2022
15,366 C, Vermeer 05/02/2022
15,365 Renee B 05/02/2022
15,364 Hans Spoel Bouwkundig adviseur 05/02/2022
15,363 Ron Koelewijn Warehouse manager 05/02/2022
15,362 Chander Sewsahai Aow er 05/02/2022
15,361 G hoove Schoonmaak 05/02/2022
15,360 Hp Ronckers Pesioen 04/02/2022
15,359 donna kelder 04/02/2022
15,358 Janna Mulder Gepensioneerd 04/02/2022
15,357 Cor Groene Geen 04/02/2022
15,356 Wil Verkuijlen Sucadoor 04/02/2022
15,355 Wilma Verkuijlen Huisvrouw 04/02/2022
15,354 Edwin Domen Boomkweker 04/02/2022
15,353 Nardie Beskers Gepensioneerd 04/02/2022
15,352 carla van der Weele Verkoopster 04/02/2022
15,351 Karin de Vries Therapeut 04/02/2022
15,350 Ron Sinteur Leerkracht ondersteuner 04/02/2022
15,349 Patrick Van weeren Gebouw beheerder 04/02/2022
15,348 Wim de Bruijn Gepensioneerd 04/02/2022
15,347 Sandy Van Arenthals 04/02/2022
15,346 Patrick van Weeren Gebouwbeheerder min.binnenlandsezaken 04/02/2022
15,345 Patrick Steer Havenarbeider 04/02/2022
15,344 Mieke Kerremans Pensioen 04/02/2022
15,343 Bianca Steer Verpleegkundige 04/02/2022
15,342 Linda Blijenburg Acquisitie 04/02/2022
15,341 Diana Meijer Poli assistente 04/02/2022
15,340 Anton Carlier Osteopaat 30/01/2022
15,339 Katrijn Van de Velde 27/01/2022
15,338 Michael Willemw Defensie 22/01/2022
15,337 Martine Laquiere Kunstenaar 22/01/2022
15,336 Nele DM Bediende 22/01/2022
15,335 Patrick Lonneville Lic. Ontwikkelings- en Klinische Psychologie, RUG 22/01/2022
15,334 Katia De Lamper Psychologie 22/01/2022
15,333 Mathias Vandenrijt 21/01/2022
15,332 Johan Sermon ICT service delivery consultant 21/01/2022
15,331 Karin Van Dingenen Gepensioneerd 20/01/2022
15,330 Brian Caby Bediende 20/01/2022
15,329 May Maes Gepensioneerd 20/01/2022
15,328 Vera Puts actrice 20/01/2022
15,327 Ivano Galasso bestuurder 20/01/2022
15,326 Christiane De Groot gepensioneerde 18/01/2022
15,325 Peggy Van Vreckom bediende in private gym 18/01/2022
15,324 Rafaël Sleeckx Student 17/01/2022
15,323 Mike De bie 17/01/2022
15,322 Ann De jonck Zelfstandige 17/01/2022
15,321 annelies brosens zangeres 16/01/2022
15,320 Elisabeth Verkest Zelfstandige 16/01/2022
15,319 Stijn De Smet Horeca uitbater 16/01/2022
15,318 Peter Brain Ambtenaar 15/01/2022
15,317 Marc Marie Ernest Somers gepensioneerd 15/01/2022
15,316 Turan Ozkan Zelfstandige - Consultant/Adviseur 14/01/2022
15,315 Ria Vankeirsbilck Ambtenaar 14/01/2022
15,314 Marino Pauwels Gepensioeneerd 14/01/2022
15,313 Tanguy Cambier Zelfstandige 14/01/2022
15,312 N De Decker bediende 14/01/2022
15,311 Ilse De Causemaeker Bediende 14/01/2022
15,310 Ingeborg VAN EYNDE Huisarts 14/01/2022
15,309 Nancy Poelvoorde administratieve management assistent 14/01/2022
15,308 Danielle Truyen office manager 14/01/2022
15,307 Jef Geens intensivist 14/01/2022
15,306 Maria Mertens Pensioen 14/01/2022
15,305 Guido de Lobel Gepensioneerd 14/01/2022
15,304 Rinus Debrabandere Bouwvakker 14/01/2022
15,303 Geert Vanmellaerts Fiscaal accountant 14/01/2022
15,302 Kim Defossé Levensfilosoof 14/01/2022
15,301 Thomas Meseeuw Niet belangrijk-criminoloog VUB 14/01/2022
15,300 Kristof Verschelde Informaticus 13/01/2022
15,299 Tim Rogge 13/01/2022
15,298 Silke Bruelemans Verkoopster 13/01/2022
15,297 Martine Tobback 13/01/2022
15,296 Lisette Sterckx Gepensioneerde 13/01/2022
15,295 Erik Bruelemans Technicus 13/01/2022
15,294 Sonja Eggen zelfstandige 13/01/2022
15,293 Thijs Bart Zelfstandige 13/01/2022
15,292 Francine Van Den Langenbergh Poetshulp 13/01/2022
15,291 Patricia Bruelemans Accountant 13/01/2022
15,290 antoinette de roos gepensioneerd 13/01/2022
15,289 Saskia Van Daele Ambtenaar 13/01/2022
15,288 Sophie Somers Maatschappelijk assistent 13/01/2022
15,287 Sam Bruelemans Winkel bediende 13/01/2022
15,286 Isabelle Meert Ambtenaar 13/01/2022
15,285 Greet De Schrijver Diëtiste Sportverzorger 13/01/2022
15,284 Jens Debrabandere zelfstandige 13/01/2022
15,283 Sophie Nuyens bediende 13/01/2022
15,282 Mark Vervaeke Gepensioneerd 13/01/2022
15,281 Pol Ameye Gepensioneerd Hoger Officier Para Commando 13/01/2022
15,280 Daen Collaer 13/01/2022
15,279 Anne Werbrouck gepensioneerd 13/01/2022
15,278 Sofie Achten Zelfstandige 12/01/2022
15,277 Ester Nachtergaele Sociaal werker 12/01/2022
15,276 Iris Verwerft bediende 12/01/2022
15,275 Sven Delporte Director technology consulting 10/01/2022
15,274 Lutgart Milis Gepensioneerd verpleegkundige 09/01/2022
15,273 A.G. de Vries Zonder werk 09/01/2022
15,272 Filip Van Hooydonk Verkoper 09/01/2022
15,271 Benjamin Vanherpe Business Development manager 09/01/2022
15,270 Geert Hallemans Ondernemer 09/01/2022
15,269 Ivana Fernandes LERARES OP RUST 09/01/2022
15,268 Piet de Nennie 09/01/2022
15,267 nina lenaerts Levenscoach 08/01/2022
15,266 Barbara Briels zelfstandige 28/12/2021
15,265 Stijn Van de Paer Vrijwillig werkloos 27/12/2021
15,264 Karin Meeus bediende 27/12/2021
15,263 Jac Meijers Als gezondheidswetenschapper 30 jaar werkzaam geweest bij GGD'en in Nederland op het gebied van onderzoek, beleid en voorlichting 27/12/2021
15,262 Diana Opdebeeck Zorgkundige 27/12/2021
15,261 Siert Cornille Bediende 27/12/2021
15,260 Vincent Stevens Bediende 27/12/2021
15,259 Dees van den Berg In de functie van Dees 27/12/2021
15,258 Nancy Janssens housemanager en trotse oma 27/12/2021
15,257 Pascale-Laure Dhavé ceramiste 26/12/2021
15,256 Anouschka Devadder Bediende comm binnendienst 26/12/2021
15,255 Annemie Van Cauwenberge Niet relevant 25/12/2021
15,254 Koen Christiaansen ambtenaar 24/12/2021
15,253 Wim Willems Marketeer 23/12/2021
15,252 Anne Martine Humblet Moeder van twee schatten van dochters 23/12/2021
15,251 Sven Proesmans Ingenieur 23/12/2021
15,250 Hanne Coninx architect 22/12/2021
15,249 Erna Beyens bediende 22/12/2021
15,248 Guy Sterckx Bediende 22/12/2021
15,247 Carolien Peelman Zelfstandig 21/12/2021
15,246 Wim Boelens Gepensioneerd notaris in Delft, Nederland 20/12/2021
15,245 Nadia Poel Zorgkundige 20/12/2021
15,244 Marlies Verschueren Grafisch Vormgever 19/12/2021
15,243 Sven Thomaere Kok 19/12/2021
15,242 An Everaert Verpleegkundige 19/12/2021
15,241 Christine Vantomme Studente Chemie UAntwerpen 18/12/2021
15,240 Koenraad Hotterbeex ondernemer 18/12/2021
15,239 Kenny Dechamps Bediende 14/12/2021
15,238 sara hellemond ergotherapeut 14/12/2021
15,237 Jorien Op de Beeck Apotheek assistente 14/12/2021
15,236 Kees van de Winkel Gepensioneerd instructeur biomedisch laboratoriumonderwijs 14/12/2021
15,235 Céline Deconninck vastgoedmakelaar 14/12/2021
15,234 Conny Melkebeek Licentiaat Moraalwetenschappen 12/12/2021
15,233 Werner Huysmans gepensioneerde 12/12/2021
15,232 Ann De Boever 11/12/2021
15,231 Pieter Van Hertbruggen Bediende 11/12/2021
15,230 Alain Coremans Leraar 11/12/2021
15,229 Philip Vandewalle Ondernemer 11/12/2021
15,228 Marleen Crauwels Verpleegkundige 10/12/2021
15,227 Hannes Lersberghe Arbeider 10/12/2021
15,226 Sofie De Schaepmeester Klinisch Psycholoog - Lichaamsgericht psychotherapeut 10/12/2021
15,225 Chadia Kabbal Zorgkundige 09/12/2021
15,224 Gert Theyssens technisch veiligheidsdeskundige 08/12/2021
15,223 Ellen Storms Bibliothecaris 08/12/2021
15,222 Sarah Crauwels Bediende 08/12/2021
15,221 Sofie Maertens Literair vertaalster 07/12/2021
15,220 Marc Goddevriendt Bediende 07/12/2021
15,219 Hilde Van Rompaey Pensioen 06/12/2021
15,218 Utku Bakay Student Biomedische Laboratoriumtechnologie 06/12/2021
15,217 Pascal Maes ecologisch bouwondernemer 05/12/2021
15,216 Peggy Jonckheere Matroos 05/12/2021
15,215 Stephanie Vermeersch Industrie apotheker 04/12/2021
15,214 Kristien Nys 04/12/2021
15,213 Geert maes zelfstang ondernemer 04/12/2021
15,212 Roel Claes Kinesitherapeut/praktijkdocent 03/12/2021
15,211 Lore Dewulf 02/12/2021
15,210 jeppe verbist Ambtenaar 02/12/2021
15,209 Maureen DETAVERNIER Product Assistant 02/12/2021
15,208 Katrijn Vercammen performer 02/12/2021
15,207 Sofie Colpaert Osteopaat 02/12/2021
15,206 Jürgen Zappe Architect 02/12/2021
15,205 Annechien van Blom violiste en docent 02/12/2021
15,204 Alexander Durisic Camera assistent 01/12/2021
15,203 Kim ibens praktijklector 01/12/2021
15,202 Maarten Vercammen Osteopaat 01/12/2021
15,201 Olga Peeters Gepensioneerde logopediste 01/12/2021
15,200 Luc Wiewauters Swt 30/11/2021
15,199 Joke ibens ir architect - zaakvoerder 29/11/2021
15,198 David Van den brande Zelfstandige 29/11/2021
15,197 Joke ibens ir architect - zaakvoerder 29/11/2021
15,196 Katrien Dom Verzekeringsmakelaar 29/11/2021
15,195 Joost Prové leraar en invoerder van natuurlijke wijnen 29/11/2021
15,194 Luc Byltiauw Teamleader healthcare insurance 29/11/2021
15,193 Dieter Cuvelier Productieplanner 29/11/2021
15,192 luc caboot harmonic Art sculptor 29/11/2021
15,191 Joris Vereecke bedrijfsleider 28/11/2021
15,190 Alexander Volpe 28/11/2021
15,189 Machteld Vanhulle Directeur lager onderwijs 28/11/2021
15,188 Nele Vanhulle Betrokken burger 26/11/2021
15,187 Geert De Graeve Bediende 26/11/2021
15,186 Ingrid Deklerck Zorgkundige 26/11/2021
15,185 Erik Godderis Horlogemaker 26/11/2021
15,184 Hannes Decadt Bio-ingenieur 26/11/2021
15,183 Silke Janssens administratief bediende 26/11/2021
15,182 Olivier Delgado Zelfstanding ondernemer 26/11/2021
15,181 Dirk Neefs Consultant 25/11/2021
15,180 Griet Deblauwe Coach (verpleegkundige, vroedvrouw, lic. medisch sociale wetenschappen) 25/11/2021
15,179 Annemie Smets Gepensioneerd 25/11/2021
15,178 Thomas Dekeyser Huisarts 25/11/2021
15,177 Els Borghys leerkracht 25/11/2021
15,176 Peter Boels 25/11/2021
15,175 bernard lecomte acupunctuur 25/11/2021
15,174 Kimberly Delbeke Home manager 25/11/2021
15,173 Bart Heylen Zelfstandige 25/11/2021
15,172 Marc Strauven 25/11/2021
15,171 daniel bruynseels gepensioneerd 25/11/2021
15,170 Philip Verelst ambtenaar 24/11/2021
15,169 William Lumen pensioen 24/11/2021
15,168 Sofie Hoorelbeke Bediende 24/11/2021
15,167 Geert Leunis filosoof 23/11/2021
15,166 Miriam Schellen Grafisch ontwerper 23/11/2021
15,165 Rina Eeckhaudt Office Manager 23/11/2021
15,164 Féline Rosseneu Student toegepaste psychologie 23/11/2021
15,163 Charlotte Van der Haegen Leerkracht lager onderwijs 22/11/2021
15,162 Jorn Jepkes Osteopaat 22/11/2021
15,161 Sylvie Pauwels ondernemer 22/11/2021
15,160 Trui Sas Bediende 21/11/2021
15,159 Ann Smets Ondernemer 21/11/2021
15,158 Vince Degrauwe Ondernemer 19/11/2021
15,157 Ward Van Linden Elektricien 19/11/2021
15,156 Carine Nieuwling Reisagent 19/11/2021
15,155 Nick Limère Business Analyst Colruyt Group 19/11/2021
15,154 Marc Roeland Gepensioneerd sociaal verpleegkundige 19/11/2021
15,153 Astrid Van Esch Zaakvoerder 19/11/2021
15,152 wim gijsels ict-coördinator, deeltijds acteur 18/11/2021
15,151 Els Lathouwers huisvrouw 18/11/2021
15,150 Dominique Joos bioboerin & kaasmaker 18/11/2021
15,149 Coralie Gits Bezorgde moeder 18/11/2021
15,148 Lucaz Winter Permacultuur/componist 18/11/2021
15,147 Els Aerts Diatta Intuïtieve Ondernemersfotografe & De Afrika Code 17/11/2021
15,146 Riet Eijbergen Psychiatrisch verpleegkundige 17/11/2021
15,145 J Herrijgers Gepensioneerd 17/11/2021
15,144 Dominiek Braet Communicatieverantwoordelijke dienstencentrum 17/11/2021
15,143 Natasha Sertin Schoonheidsspecialiste 17/11/2021
15,142 Annemie Van Daele Huisvrouw, moeder en oma 17/11/2021
15,141 Linda Meynen Huisvrouw 16/11/2021
15,140 Valeriya Lauwers Advocaat sociaal recht 16/11/2021
15,139 Gert Wijns Bedrijfsleider Jurist 16/11/2021
15,138 Yves Van Volsem Logistiek 16/11/2021
15,137 Natalie Verbeeck Leerkracht secundair onderwijs 15/11/2021
15,136 Myriam Ramzi Mens die zich beroept op vrije keuze, geen chantage 15/11/2021
15,135 Edwin Houben amtenaar Vlaamse Overheid 15/11/2021
15,134 Johan Cre Ontwerpingenieur + Fotograaf 15/11/2021
15,133 Erik Baele Gepensioneerd IT director 13/11/2021
15,132 Dieter Van Stichel docent verpleegkunde 13/11/2021
15,131 Michiel Coumans bestuurder 12/11/2021
15,130 Nadia Roggeman Ambtenaar 11/11/2021
15,129 Nico De Swert Business Consultant 10/11/2021
15,128 Tim Meuris Leerkracht 10/11/2021
15,127 Klaartje De Spiegeleer Trainer/coach/psycholoog 08/11/2021
15,126 Jan Verstraeten Zelfstandige 06/11/2021
15,125 Frederick Jonckheere Bedrijfsleider 05/11/2021
15,124 Sophie Aerts Bediende 05/11/2021
15,123 Sarah Navez Zelfstandig ondernemer 05/11/2021
15,122 Diana Terzieva Kinderbegeleidster 04/11/2021
15,121 Jenny Garcia Sociale sector 04/11/2021
15,120 Jurgen Agten Informaticus 04/11/2021
15,119 Nina De Wachter Gepensioneerde 04/11/2021
15,118 Lies Wevers 04/11/2021
15,117 Sobol SOBOL Bediende 04/11/2021
15,116 Kim Kools Interieurstyliste en projectleider 04/11/2021
15,115 patrick vereecken arbeider 04/11/2021
15,114 Inne Slegers Leerkracht 04/11/2021
15,113 Yasmine Delvaux 03/11/2021
15,112 Annelies Vercruysse Leerkracht 03/11/2021
15,111 Leona Maes 03/11/2021
15,110 Fabiola van Zaal Fysiotherapeut 03/11/2021
15,109 François Claesen Gepensioneerd 03/11/2021
15,108 Hans Van Brandt - 02/11/2021
15,107 Carola Nolmans 01/11/2021
15,106 Aurélie Voets 31/10/2021
15,105 Pauline De Schryver Ir.-architect 30/10/2021
15,104 Alfred Cop Fotograaf 25/10/2021
15,103 Christiane Smeulders Ondernemer 23/10/2021
15,102 Guy Van Assche Procesoperator chemie. 22/10/2021
15,101 Angélique Syroit Body Food Mind Coach - yoga- en dansleraar 17/10/2021
15,100 M van Leeuwen zelfstandige 07/10/2021
15,099 Dacha Gholobova Kwaliteitscoördinator Algemeen Ziekenhuis 01/10/2021
15,098 Katrien Debaene schrijver - spreker - filmmaker 30/09/2021
15,097 Mark De Wilde klassiek filoloog 24/09/2021
15,096 Francine Van Assche gepensioneerd 22/09/2021
15,095 Caroline Broeckx Zelfstandige 22/09/2021
15,094 Saskia van Wijhe Bediende 22/09/2021
15,093 Luc Meulewater gepensioneerd 21/09/2021
15,092 souad jellouli notarieel medewerker 21/09/2021
15,091 Pascalle Timmermans Therapist 19/09/2021
15,090 Sarah Schroyens 18/09/2021
15,089 Bart Vanhecke levend wezen 16/09/2021
15,088 Dries Bruynooghe sales & project manager 16/09/2021
15,087 Angelique van den Koedijk Moeder( met als doel gelukkige, liefdevolle en verantwoordelijke burgers op de wereld te zetten,waar iedereen iets aan heeft), Balletdocente , Ondernemer 14/09/2021
15,086 Els Van den Bruel Vroedvrouw 09/09/2021
15,085 Elke Vermeire Ondernemer en orthomoleculair voedingsdeskundige 08/09/2021
15,084 Greg Tisson Fysicus en bezorgde burger 07/09/2021
15,083 Inge Tytgat Huisvrouw 06/09/2021
15,082 Annemarie Crabbé Vertaalster 03/09/2021
15,081 Bas Merkelbach Gepensioneerd 03/09/2021
15,080 Christophe Gysens Industrieel ingenieur 02/09/2021
15,079 lode devos Pensioen 01/09/2021
15,078 johan socquet analist 31/08/2021
15,077 Rosanne Picard Student 14/08/2021
15,076 Elke Colle voor rechtvaardigheid en transparantie 11/08/2021
15,075 Vanessa Horemans Bediende 10/08/2021
15,074 Sophie van Aubel marketeer 08/08/2021
15,073 Elisabet Abts 07/08/2021
15,072 Hanneke Van de Wint Gepensioneerd 01/08/2021
15,071 Liliane Van Waes Gepensioneerd managment assistant 30/07/2021
15,070 Gerolf De Backer Geen 30/07/2021
15,069 Erwin Annys NKO-arts, Gelaats-en Halschirurg, Diensthoofd Hoofd-Hals Centrum St.Trudo Ziekenhuis, Sint-Truiden 30/07/2021
15,068 Roger Van Veldhoven Gepensioneerde 30/07/2021
15,067 MARIE ROSE WASTIAU GEPENSIONEERDE 30/07/2021
15,066 Marianne Dekker administratief medewerker 30/07/2021
15,065 Falko Heytens Personal trainer 30/07/2021
15,064 Filip Bronchart Ir. 30/07/2021
15,063 Elke Bijl Maatschappelijk werker 28/07/2021
15,062 Wouter Legrand Zelfstandig arbeider 22/07/2021
15,061 Laura Maernhoudt Gezondheidstherapeut 20/07/2021
15,060 Charlotte Becquet 17/07/2021
15,059 Filip Baeten Leerkracht technisch secundair onderwijs 11/07/2021
15,058 Marijke Welvaert leerkracht 09/07/2021
15,057 mieke croonen vroedvrouw 07/07/2021
15,056 Petra Van Den Hoeck Multipotentialite en humanist 06/07/2021
15,055 Mark Quaegebeur Gepensioneerd militair 25/06/2021
15,054 bert vermeulen theatertechnicus 25/06/2021
15,053 Josse Horsten ondernemer 23/06/2021
15,052 Sara S'Jegers Kunstenaar 23/06/2021
15,051 lore degrauwe Orthomoleculair therapeut 18/06/2021
15,050 dirk van gassen zaakvoerder 10/06/2021
15,049 GUILLAUME MARTIN 04/06/2021
15,048 Lisselotte Lowagie Participatiemedewerker Agentschap Opgroeien 02/06/2021
15,047 Hilde Laeremans lerares 28/05/2021
15,046 Lut Matthys Zelfstandige 28/05/2021
15,045 Lutgard Stautemas 28/05/2021
15,044 Frieda van Goor Woonbegeleidster 24/05/2021
15,043 Linda Vanden Eynde 24/05/2021
15,042 Lynn Mariën Invalide - Gezinswetenschapper 20/05/2021
15,041 Laura Verbruggen vormingswerker 20/05/2021
15,040 Charlotte Van Aubel Kredietanalist 07/05/2021
15,039 Francine Demeulemeester Verpleegkundige/leerkracht, nu medewerker scholengroep 07/05/2021
15,038 Deborah Kools leerkracht en kunstenaar 07/05/2021
15,037 Iris Janssens Art director 07/05/2021
15,036 Thomas Joseph R Boodts Poëet 07/05/2021
15,035 Brigitte Dheere 06/05/2021
15,034 Astrid Soetewey Studente cultuurmanagement 06/05/2021
15,033 Sabien Wyseur Tandarts 05/05/2021
15,032 Catherine Saesen Klinisch psycholoog 04/05/2021
15,031 Willy Kerremans Docent wetenschappen 04/05/2021
15,030 Geert Junius Senior writer en gediplomeerd filosoof 30/04/2021
15,029 Mark Mendonck Bediende 29/04/2021
15,028 Bianca Ramon Bediende zelfbouwmarkt 29/04/2021
15,027 Elien Wittezaele Account Manager 28/04/2021
15,026 Ineke van Rossem Zorgkundige ouderenzorg & gezondheidsconsulent 28/04/2021
15,025 Franky Standaert Ambtenaar 28/04/2021
15,024 Tamara Oostvogels Administratief bediende 25/04/2021
15,023 Greet Buvé Bediende 24/04/2021
15,022 Tony Scarbel Leerkracht 23/04/2021
15,021 Fabienne Deklerck Geen betaald beroep: Thuisonderwijs 23/04/2021
15,020 Daphne Breedveldt Klinisch psycholoog 22/04/2021
15,019 Christophe De Coster Assistent geschiedenis VUB 21/04/2021
15,018 Caroline Van Landuyt Burgerlijk ingenieur 21/04/2021
15,017 Chris Boone Chauffeur 21/04/2021
15,016 Emmelien Callewier PAB-assistent 20/04/2021
15,015 Bart Coenen Wetenschapscommunicator 20/04/2021
15,014 David Vanraes Management Consultant 20/04/2021
15,013 Suzanne Molenaar Paraveterinair 20/04/2021
15,012 Jelle Grijpstra Scheepsbouwkundige 20/04/2021
15,011 Ingka Van fulpen Zzper theaterbranche 20/04/2021
15,010 Jolien Vanden Wyngaert coördinator jeugdwerk 19/04/2021
15,009 Ilse Barbe psycholoog, psychotherapeut 19/04/2021
15,008 Mary-Roos Nijs Trainer/Coach 16/04/2021
15,007 Erwin De Ryke Cold Caller 16/04/2021
15,006 Marc Mattheessens organisatieconsultant 16/04/2021
15,005 Dirk Van Hooydonk CEO (Actief in volgende sectoren vrijetijdsbeleving, horeca; evenementen, opleiidingen veiligheid in het verkeer) 15/04/2021
15,004 Glenn Collijns Treinbegeleider 14/04/2021
15,003 Lisa Smets Psychologe 14/04/2021
15,002 Ilse Desaeger Psychologe psychotherapeute 14/04/2021
15,001 Jan Verbrugge Zelfstandig consultant 13/04/2021
15,000 Alvaro Bral Administratief bediende 13/04/2021
14,999 Trix Verheyen zelfstandige 13/04/2021
14,998 An Bosman Zorgmama 12/04/2021
14,997 Famke Coeman Zelfstandige 12/04/2021
14,996 Jo De Nul advocaat en plaatsvervangend Vrederechter 12/04/2021
14,995 Fil Vinckier Bediende 12/04/2021
14,994 Fil Vinckier 12/04/2021
14,993 Elke Van Wesemael Leraar 12/04/2021
14,992 Jasper De Jaeger Leraar 12/04/2021
14,991 Rudi Vanden Wyngaert 12/04/2021
14,990 Wim Demeyere Heftruckbestuurder 11/04/2021
14,989 Peggy Maertens Huishoudhulp 11/04/2021
14,988 Ann Kermans Medewerker stad Antwerpen 11/04/2021
14,987 Jellis De Coninck 11/04/2021
14,986 Jan Pottie zelfstandig 10/04/2021
14,985 Hanne Bonte 10/04/2021
14,984 Cathy Pittevils 10/04/2021
14,983 ruth verhelst Muzikante 10/04/2021
14,982 Patricia Schatteman bediende 10/04/2021
14,981 Tony Cabus Ex-technicus 10/04/2021
14,980 Sybill Couwet Kinderverzorgster 10/04/2021
14,979 Ilse Matthijs zonder 10/04/2021
14,978 Anita Lardenoit Manager@home 10/04/2021
14,977 Bjorn Simoens Technicus brandbeveiliging 09/04/2021
14,976 Griet Van Ecckhaut zelfstandig 09/04/2021
14,975 Kristien Vyncke Kinesist 09/04/2021
14,974 Bert Vandendriessche Bediende 09/04/2021
14,973 Eva Maesen 09/04/2021
14,972 Danny Dejonghe Gepensioneerd 09/04/2021
14,971 Joke De Saedeleir Ondersteuner 09/04/2021
14,970 Torben Rosgaard Zelfstandig tuineer 09/04/2021
14,969 alex lemagie arbeider 09/04/2021
14,968 Chantal DEMUYNCK Alleenstaande huisvrouw 09/04/2021
14,967 Silke Hanssens Student 09/04/2021
14,966 Gudrun Planckaert Yogalerares/leerkracht 09/04/2021
14,965 Bram Demuynck Osteopaat 09/04/2021
14,964 Nancy Verbinnen 09/04/2021
14,963 Katty Mestdagh 09/04/2021
14,962 Irene Gaj Gepensioneerd 08/04/2021
14,961 Nicole Vanessche Voedingsconsilente 08/04/2021
14,960 Marleen Van Ballaer Vertaler 08/04/2021
14,959 Fien Van Dyck Acupressuurtherapeut voor psychologische en chronische aandoeningen 08/04/2021
14,958 Christel Janssens Kinesitherapie - psychotherapie 05/04/2021
14,957 frank bloemen bedrijfsrevisor 05/04/2021
14,956 Annemie Dom Huisarts 04/04/2021
14,955 kristina kiebooms verpleegkundige wcz faluintjes baardegem 03/04/2021
14,954 Evelien Gelaude 31/03/2021
14,953 Cara Tappenden Huishoudhulp 30/03/2021
14,952 Emmanuelle Michotte 29/03/2021
14,951 Sandra Roobaert 29/03/2021
14,950 Ruth De Belie - 28/03/2021
14,949 Marianne Campo Zelfstandige 27/03/2021
14,948 Ad Spithoven Gepensioneerd inspecteur 26/03/2021
14,947 Lief Peeters Gepensioneerd 26/03/2021
14,946 Lien Bossuyt Leerkracht 26/03/2021
14,945 Jozef Aertsen Bouwcoördinator 26/03/2021
14,944 Aitor Biedma Artiest 26/03/2021
14,943 Jan Van Mol Gepensioneerd ontwikkelingswerker 26/03/2021
14,942 Philip Renders psychotherapeut 26/03/2021
14,941 Manoe Hollanders Journalist 25/03/2021
14,940 Ilona Vandecappelle Opname & Onthaal AZ Oudenaarde 25/03/2021
14,939 Elien Ameye MMA 24/03/2021
14,938 marjan mondt leerkracht-advocaat 24/03/2021
14,937 Inge Raemaekers Kunstenaar 24/03/2021
14,936 Tore Demeulemeester ziekte 24/03/2021
14,935 Ragna Meul leerkracht 24/03/2021
14,934 Guen Dirks Artiest 24/03/2021
14,933 Kristien Hermans 23/03/2021
14,932 Jacinte Beerten bediende 23/03/2021
14,931 Maxime Troiano IT Consultant 23/03/2021
14,930 Linda Van liefferinge Verzorgende 21/03/2021
14,929 Tom Van Severen Loodgieter 21/03/2021
14,928 Charlotte Ardui PhD 21/03/2021
14,927 Sarah Decadt Leerkracht 20/03/2021
14,926 Lut Cambie gepensioneerde 20/03/2021
14,925 Patrik Broekmans bediende. 19/03/2021
14,924 Sylvie Bulcke Engel 18/03/2021
14,923 Annelies Meuris Therapeut 18/03/2021
14,922 E De Pauw Zelfstandig 18/03/2021
14,921 Kristof De Backer Verpleegkundige 18/03/2021
14,920 Ilse Van Mileghem Leerkracht 18/03/2021
14,919 Peter Vermuyten geen (chronisch ziek) 18/03/2021
14,918 alain Stratsaert pensioen 18/03/2021

Over

Met dit initiatief worden de krachten gebundeld vanuit verschillende disciplines en sectoren om op te roepen tot een rationeler en menselijker coronabeleid. Het is niet de bedoeling het virus te minimaliseren, het debat te polariseren of de deur open te zetten naar complottheorieën.

Op 27/08/’20 wordt het manifest gepubliceerd in De Morgen ‘Dringende vraag paniekvoetbal te vermijden’.

Op 24/02/’21 wordt in het licht van de actuele epidemiologische situatie een update toegevoegd.

Redactie: Deborah Anné