Corona Manifest

Voor een bijsturing van het beleid

Ruim zes maanden leven we met maatregelen tegen corona. Een beleid dat er aanvankelijk op gericht was een overbelasting van de zorg te voorkomen (‘flatten the curve’), maakte geleidelijk aan plaats voor het voorkomen van besmettingen als dusdanig (‘crush the curve’). Er is over deze beleidskeuze niet transparant geïnformeerd, noch is hierover een publiek debat geweest.

Met dit manifest richten we ons tot de beleidsmakers met de dringende vraag verder paniekvoetbal te vermijden, zonder hierbij de ernst van de epidemie te onderschatten.

1.

De maatregelen moeten gekaderd worden in een langetermijnbeleid en in evenwicht zijn met de reële dreiging en het breder maatschappelijk welzijn.

2.

Maatregelen moeten steeds verzoenbaar zijn met de verworvenheden van de democratische rechtsstaat en getoetst worden aan de grondwet. Ze mogen pas genomen worden na overleg en met expliciete steun door de verkozenen van het volk. Bovendien moet de overheid alle maatregelen op eenduidige en glasheldere manier communiceren aan de volledige bevolking.

3.

Maatregelen die onvoldoende gefundeerd zijn in een wetenschappelijke consensus, kunnen geen stand houden. Sommige recente maatregelen waren ook onsamenhangend, disproportioneel en/of op de lange termijn schadelijk. Om verdere mentale, sociale, culturele en economische nevenschade te vermijden en het vertrouwen van de burger te behouden is er een redelijke bijstelling en rationalisering van de maatregelen nodig.

4.

Er is nood aan een beleid van langdurige solidariteit met de zwaarst getroffen sectoren: horeca, cultuur- en evenementensector, kleinhandel, enzovoort.

5.

Er is nood aan systematische aandacht voor de specifiek problematische gevolgen voor onder meer jongeren, ouderen, kansarmen en mensen die geen toegang hebben tot private buitenruimtes. Ook het toenemende armoedecijfer, huiselijk geweld, en uitgestelde diagnoses en behandelingen verdienen extra en zorgvuldige aandacht.

6.

Het virus wordt vaak overdreven angstaanjagend voorgesteld, zonder de nodige nuances. We vragen dat minstens de officiële nieuwsmedia de feiten goed kaderen en in perspectief zetten. Ze dienen statistieken in een globaal overzicht te plaatsen en te stoppen met sensatieberichtgeving. Te vaak worden uitzonderingen opgevoerd als grote feiten en worden grote feiten die weinig spectaculair zijn niet weergegeven.

7.

Het wordt nog een immense uitdaging om een veilig vaccin te ontwikkelen, te testen en over grote aantallen uit te rollen. Vaccins zullen op korte termijn niet het wondermiddel zijn. Het is daarom verstandiger om ook maatregelen uit te werken die ons toelaten op een menselijke manier met het virus te leren leven.

8.

Voor de meerwaarde van een algemene mondmaskerplicht in de buitenlucht bestaat onvoldoende wetenschappelijk bewijs. De wildgroei aan restrictieve mondmasker-regelgeving en bijhorende verbalisering moet stoppen. Mondmaskers zijn fysiek en sociaal hinderlijk en waar mogelijk moeten eerst alternatieven in overweging genomen worden.

9.

Het is onaanvaardbaar dat hoogbejaarden tijdens hun laatste levensjaren zonder akkoord hun sociale contacten verliezen om hen voor ziekte te behoeden. Opgelegde isolatie, tot op het sterfbed toe is inhumaan en moet zo snel mogelijk anders georganiseerd worden met inspraak van de ouderen(verenigingen) zelf.

10.

De overheid zou met doortastende maatregelen gezondheidswinst kunnen boeken op heel veel andere domeinen. Zo is er wetenschappelijke consensus voor maatregelen tegen geluidshinder en luchtvervuiling, eenzaamheid, stress, verkeersslachtoffers en klimaat- en andere ecologische problemen of men kan investeren in onderzoek naar kanker en andere ziektes.

Getekend:

Lieven Annemans, Hoogleraar gezondheids- en welzijnseconomie, UGent

Lieve Blancquaert, Fotograaf

Luc Bonneux, Arts, epidemioloog

Christophe Busch, Directeur Hannah Arendt Instituut

Julie Cafmeyer, Theatermaker en schrijver

Bart Cammaerts, Hoogleraar Politiek en Communicatie, LSE

Elke Cloots, Advocate en docente mediarecht, UA

Tom Coenye, Hoogleraar microbiologie, UGent

Yves Coppieters, Arts, epidemioloog, ULB

Bart Criel, Hoogleraar Volksgezondheid, Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen

Koen De Bouw, Acteur

Saskia De Coster, Auteur

Jan De Groote, Jurist VUB

Jan De Maeseneer, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, UGent

Bert De Munck, Hoogleraar geschiedenis, UA

Dirk De Wachter, Psychiater, UPCKULeuven

Marjolijn De Wilde, Sociologe, UA

Pascal Debruyne, Onderzoeker Kenniscentrum Gezinswetenschappen

Roderik Deleersnijder, Vaat-en thoraxchirurg

Mattias Desmet, Professor Klinische Psychologie, UGent

Ignaas Devisch, Hoogleraar medische filosofie en ethiek, UGent

Carl Devos, Hoogleraar politieke wetenschappen, UGent

Wim Distelmans, Hoogleraar palliatieve geneeskunde, VUB

Wouter Duyck, Hoogleraar cognitieve psychologie en opleidingsvoorzitter psychologie, UGent

Raf Geenens, Professor Ethiek en rechtsfilosofie, KULeuven

Rudi Laermans, Professor Cultuursociologie, KULeuven

Isolde Lasoen, Muzikante

Günther Lesage, Acteur/theatermaker

Patrick Loobuyck, Politiek filosoof, UA/UGent

Réginald Moreels, Humanitair chirurg

Peter Perceval, Schrijver & Theaterregisseur

Bernard Rentier, Viroloog, ULiège

Stefan Rummens, Politiek Filosoof, KULeuven

Ellen Schoenaerts, Muzikante

Dave Sinardet, Hoogleraar politieke wetenschappen, VUB

Stefan Sottiaux, Hoogleraar grondwettelijk recht, KULeuven

Andreas Tirez, Econoom

Rik Torfs, Hoogleraar Kerkelijk recht, KULeuven

Jean Paul Van Bendegem, Professor Filosofie, VUB

Ilja Van Damme, Professor Geschiedenis, UA

Wim Van Damme, Professor Volksgezondheid, Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen

Steven Van Den Broucke, Arts, onderzoeker en docent Instituut Tropische Geneeskunde, Antwerpen

Peter Van den Eede, Acteur

Fleur van Groningen, Auteur

Frank van Tussenbroek, Angio & NeuroInterventionele Radiologie

Marcel Vanthilt, Radio-, tv- & podiummens

Wim Verbaal, Hoofddocent Latijnse literatuur en letterkunde, UGent

Karin Verelst, Wetenschapsfiliosoof, VUB

Paul Verhaeghe, Hoogleraar Klinische Psychodiagnostiek, Ugent

Onderteken mee

14,128 handtekeningen

Let op: je dient je emailadres nog te bevestigen in je mailbox

14,128 Kristel Van Der Perre Leraar 15/01/2021
14,127 Bram Van Den Berghe Muzikant 15/01/2021
14,126 Pascale Cockhuyt Coördinator 14/01/2021
14,125 Amber Verhaeghe Maatschappelijk werkster 14/01/2021
14,124 Phi,ippe Duquin Gepensioneerde. Sicjriknwerker 11/01/2021
14,123 Jurgen De Turck Zelfstandig - horeca 07/01/2021
14,122 Vanessa Delval Verkoopster en horeca personeelslid 06/01/2021
14,121 Jeroen De Caesemaeker Directiemedewerker ICT UGent, Audiotechnicus, Dansdocent, Bioloog 06/01/2021
14,120 Eliza Sys Zelfstandige 03/01/2021
14,119 Karl Meganck Ingenieur 03/01/2021
14,118 Arne Vandemaele Leerkracht 03/01/2021
14,117 Rudi Vossen Operator 02/01/2021
14,116 Ricardo Terras Minerallen grote handel 02/01/2021
14,115 Frank Joostens 01/01/2021
14,114 Maxime Ceragioli 01/01/2021
14,113 David Boot Model 30/12/2020
14,112 Ignace Lecluyse Zaakvoerder stadssauna 30/12/2020
14,111 Demi De la Ruelle Medisch vertegenwoordiger 29/12/2020
14,110 Veronique Cobbaert Psychologe 28/12/2020
14,109 Erwin Vanden Bossche Machinesteller 28/12/2020
14,108 Tim Vandendriessche Bediende 28/12/2020
14,107 Anaide Pauwels huisvrouw 28/12/2020
14,106 Geert Vandendrierssche gepensioneerd 28/12/2020
14,105 Leen Vandierendonck Kunstenaar 28/12/2020
14,104 geert vermylen arbeider 28/12/2020
14,103 Olivia Himpe Vroedvrouw 25/12/2020
14,102 Jeroen Van Rooij Preventieadviseur 1 en Gezondheidscoach 24/12/2020
14,101 Eveline Lievens 24/12/2020
14,100 Peter Windey Chauffeur 24/12/2020
14,099 Eduard Soetaert Pensioen 23/12/2020
14,098 Nancy Vijverman-Ten Hartog zonder 23/12/2020
14,097 Annelies Hooghe Therapeut 23/12/2020
14,096 Veerle Verreycken begeleider gehandicaptenzorg 23/12/2020
14,095 nancy baeyens bediende 23/12/2020
14,094 Tom Meert IT-consultant 20/12/2020
14,093 Guido verbrugghe Zelfstandige 20/12/2020
14,092 Julie Himpe Massage therapeut 19/12/2020
14,091 Victoria Himpe Student 19/12/2020
14,090 Eric Veracx Gepensioneerd 19/12/2020
14,089 Koen De Smedt Verpleegkundige 19/12/2020
14,088 Joke De Brucker Verpleegkundige 19/12/2020
14,087 Wendy Frederix bediende facturatie- masseuse 17/12/2020
14,086 Alix Desmet Student criminologie Ugent 17/12/2020
14,085 Marcella Steylemans bediende 16/12/2020
14,084 Peter Claes 16/12/2020
14,083 wouter cox beeldend kunstenaar 14/12/2020
14,082 Hilde Vanbrabant Zorgkundige 14/12/2020
14,081 Therese Van Exaerde Leerkracht Kunstvakken , net met pensioen. 13/12/2020
14,080 Thaylin Millan Student 13/12/2020
14,079 Leo Gutschoven Ambtenaar 13/12/2020
14,078 Winona Van laere Verpleegkundige 13/12/2020
14,077 Beyens Jorèll Psychomotorisch therapeut 13/12/2020
14,076 Abdelkarim Jamai Jesse Opleiding zorgkundige 12/12/2020
14,075 Oscar Alonso Delgado Reis specialist en coach 12/12/2020
14,074 raf walschaerts muzikant 12/12/2020
14,073 Timothy Raemdonck Technical Service Manager 11/12/2020
14,072 Sofie Crabbé cultuurjournalist, curator 09/12/2020
14,071 C Vereggen Bewindvoerder 08/12/2020
14,070 Martine Vanacker Bibliotheekmedewerker 08/12/2020
14,069 Caroline Labie Headhunter 07/12/2020
14,068 Anne Bulckens huisvrouw, Phd in Architectuur 07/12/2020
14,067 juno bastin 02/12/2020
14,066 Tine De Koninck PhD oude letterkunde 30/11/2020
14,065 Janouk Van der Laan Diëtist 28/11/2020
14,064 Lut Wauters Verpleegkundige 26/11/2020
14,063 Phaedra Sys Kleuterjuffie 26/11/2020
14,062 Rosemie Vanwynsberghe Psycholoog 25/11/2020
14,061 Dirk Denut Customer Operations 20/11/2020
14,060 Sophia georgiadis informaticien 19/11/2020
14,059 Vincent Godderis 18/11/2020
14,058 Mark Florquin Kosmograaf 18/11/2020
14,057 Bas Kuijpers Anesthesioloog 17/11/2020
14,056 Marjan Ghyssaert Haptotherapeut 16/11/2020
14,055 Timmy Geleyn - 15/11/2020
14,054 Bruno Hardt Docent Beeldende Kunsten 13/11/2020
14,053 Christophe Van Lancker Risk manager 13/11/2020
14,052 Luc Cerpentier 12/11/2020
14,051 Els Van deun 10/11/2020
14,050 Sylvie Boonen leerkracht 09/11/2020
14,049 Wim De Bruycker Gepensioneerde 09/11/2020
14,048 Frank Demeulemeester bediende-directie 09/11/2020
14,047 Mike Demunter Zelfstandige IT 07/11/2020
14,046 Ria Schuyesmans verzorgende 06/11/2020
14,045 frederik cornelis zelfstandig - horeca 06/11/2020
14,044 Angela Hardt Coördinator bedrijven 06/11/2020
14,043 Dries Devocht Psycholoog 05/11/2020
14,042 Jeroen Van Overloop Logistiek directeur 05/11/2020
14,041 Gerald Bassleer Bioloog 04/11/2020
14,040 leen ryckaert gepensioneerd 03/11/2020
14,039 Leen Schelfhout facilitator, onderwijsondersteuner, Erasmushogeschool 02/11/2020
14,038 Tom Van der Eycken Maatschappelijk Werker, Werkzoekende 02/11/2020
14,037 Pablo Matthys Mens 02/11/2020
14,036 Annelies Godderis Kwaliteitsmedewerker 02/11/2020
14,035 kristien bortels leraar middelbare school 02/11/2020
14,034 Aram Lissens Student 02/11/2020
14,033 Frederic Baeckelandt MSc, deskundige (domein: architectuur - erfgoed) 31/10/2020
14,032 Antoinette Vanderroost Event manager 30/10/2020
14,031 Beatrijs Genoe Leerkracht 30/10/2020
14,030 Ineke Lauwers zaalmedewerker 30/10/2020
14,029 Hannah Goetelen pre- en postnatale begeleding 30/10/2020
14,028 Marsha Momerency Beweegcoach-dansdocent 30/10/2020
14,027 Steven Cools operator farmaceutische industrie 30/10/2020
14,026 Géraldine Grandjean Coordinatrice EDD 30/10/2020
14,025 Henri Verhelst Leerkracht 30/10/2020
14,024 Gabriella Vermeiren 30/10/2020
14,023 Raymonda Bertels Gepensioneerde 30/10/2020
14,022 Bus Erika 30/10/2020
14,021 Noëlla Roosens ex-leerkracht 30/10/2020
14,020 Alexander Paulussen Ingenieur 30/10/2020
14,019 Inge De Proost - 30/10/2020
14,018 Margo Briels Biomedicus 30/10/2020
14,017 Tess Bertels Marketing & Sales Assistant 30/10/2020
14,016 Arno Truyens Student 29/10/2020
14,015 Sophie Huybrechts Klinisch neuropsycholoog 29/10/2020
14,014 Celine Jaclard Marketeer 29/10/2020
14,013 Laura Lecleir IT Consultant 29/10/2020
14,012 Yves Martin Bouw Ingenieur 29/10/2020
14,011 ir. Emma Rotthier wetenschapper 29/10/2020
14,010 Els Cornelis leerkracht 28/10/2020
14,009 Mathilde Kempf 28/10/2020
14,008 Joël Kempf 28/10/2020
14,007 Vicky Ruts Docent 27/10/2020
14,006 Jonas Dewaele Product engineer 27/10/2020
14,005 Ilse Verborgt Lector onderwijs en opleiding 27/10/2020
14,004 Hannes Van Huyck Kraker 26/10/2020
14,003 Petra SEYE Bediende 25/10/2020
14,002 nadine vermeire verpleegkundige 25/10/2020
14,001 Nathalie Desmet Customer service agent Brussel nationale luchthaven 25/10/2020
14,000 Jan Coekaerts administratief bediende 25/10/2020
13,999 Tibor Balog voormalig topsporter 25/10/2020
13,998 Liliane Jans 24/10/2020
13,997 Ellen Decoodt burger 23/10/2020
13,996 Marijke Defieuw met pensioen 23/10/2020
13,995 michel bangels It manager 23/10/2020
13,994 Julien Goosserns leraar 23/10/2020
13,993 Dave Froidcoeur Marketeer 23/10/2020
13,992 Gert Gabriëls Huisonderwijzende moeder - arts 23/10/2020
13,991 Minnen Nancy Leerkracht 22/10/2020
13,990 Els Mertens voetverzorgster 22/10/2020
13,989 Linda Dillen Pensioen 22/10/2020
13,988 Inge Mellaerts 22/10/2020
13,987 Paul Janssens Bediende 22/10/2020
13,986 Vera Ckerckx 22/10/2020
13,985 Jenny De Smet Gepensioneerde 22/10/2020
13,984 Rita De Paus 22/10/2020
13,983 André HOEBRECHTS Gepensioneerd 22/10/2020
13,982 Marianne Hildebert gepensioneerde 22/10/2020
13,981 Sofie Sap Bediende 22/10/2020
13,980 Malou Peeters Met pensioen en levensgenieter 22/10/2020
13,979 Philippe Galand Transport Planner 22/10/2020
13,978 Philip Vanhelmont Zaakvoerder Koffie - Lunchbar Tante Trien 22/10/2020
13,977 Bart Landuyt IOF Manager KU Leuven Diagnostiek & Therapie 22/10/2020
13,976 Jan Van Der Steen ingenieur 22/10/2020
13,975 Paul Desmet Commissaris met rust 21/10/2020
13,974 Peter Desmet Bediende 21/10/2020
13,973 Ignace Dewael Bediende 21/10/2020
13,972 Jeanique Martens Stafmedewerker gezondheid en welzijn 21/10/2020
13,971 Tom Segers ir-architect 21/10/2020
13,970 Tim Busschaert Consultant 21/10/2020
13,969 TILLA vAN 21/10/2020
13,968 Jonas Michiels Student 21/10/2020
13,967 Jochen Van Hoof Brake Out cursist 21/10/2020
13,966 Stefan D'hooge Arbeider 21/10/2020
13,965 helga vandenweghe gewezen docente communicatie Hogeschool Plantyn, Antwerpen 21/10/2020
13,964 Kristof Elen 21/10/2020
13,963 Joel Monnikendam Piloot 21/10/2020
13,962 Frederic Chamberlan Ambtenaar 21/10/2020
13,961 Vera Vera de Baere 21/10/2020
13,960 MARILYN DUTRY logistiek medewerkster 20/10/2020
13,959 Annick Levrau Boekhoudster 20/10/2020
13,958 Eddy Loosveldt gepensioneerd pedagoog 20/10/2020
13,957 Kris Vermeiren onderwijsbegeleider op rust 20/10/2020
13,956 Cathy Vandergucht self-sufficient boerin 20/10/2020
13,955 sander cuypers Performance Marketeer 20/10/2020
13,954 Ralph Cools Bedrijfsleider 20/10/2020
13,953 Elisabeth Vanderroost Enseignante 20/10/2020
13,952 Willy Doom Gepensioneerd 20/10/2020
13,951 Els Kindt Ergotherapeute 20/10/2020
13,950 Christel Vanhoof 20/10/2020
13,949 Karen Majelyne Manager & Founder Passion Beyond Bach 19/10/2020
13,948 Michaël Spitz SAP consultant 19/10/2020
13,947 Inge Vanhoof Osteopate-kunstzinnig therapeute 19/10/2020
13,946 Sophie Maas Bediende 19/10/2020
13,945 Sabine Defour ambtenaar 19/10/2020
13,944 Katie lagast beeldend kunstenaar 19/10/2020
13,943 Olivier Swyngedouw 19/10/2020
13,942 Manu leroy Marketing Director 19/10/2020
13,941 Sam Ramsdonck Zeefdrukker 19/10/2020
13,940 Yana Claes Kassamedewerker 19/10/2020
13,939 Yannick Claes Assistent technieker licht, geluid en video 19/10/2020
13,938 Sari Bormann Student orthopedagogie 19/10/2020
13,937 Eric Sorgeloos Gepensioneerd 19/10/2020
13,936 Sandra Jennekens Zorgverlener 19/10/2020
13,935 Rebecca Vanmechelen Leerkracht 19/10/2020
13,934 Loïc Peeters Zelfstandig 18/10/2020
13,933 Mathieu Stoop Filosoof 18/10/2020
13,932 Roxane Van Maldegem Zelfstandige 18/10/2020
13,931 Paul Alenis gepensioneerde 18/10/2020
13,930 gino blondeel Slager 18/10/2020
13,929 Chris Hellebuyck ambtenaar 18/10/2020
13,928 Danny Debackere Vrachtwagenchauffeur 18/10/2020
13,927 Mi-Nang Correwyn 18/10/2020
13,926 Son Haex 18/10/2020
13,925 Kris Olieslagers Laborante 18/10/2020
13,924 An Claes Hoofd werfleiding 18/10/2020
13,923 Ingrid Declerck Bediende 18/10/2020
13,922 Katelijn Thijssens Aankoper 18/10/2020
13,921 Lies Frens Studente Voedings- en dieetkunde 18/10/2020
13,920 Brenda Jacobs zelfstandig onderneemster 18/10/2020
13,919 Annelie Maes Huisvrouw 18/10/2020
13,918 Koen De Maesschalck Grafisch ontwerper 17/10/2020
13,917 Marlies Peeters Zelfstandige verzekeringsmakelaar 17/10/2020
13,916 Jan Cuelenaere Prof vexillologische objecten 17/10/2020
13,915 Trinka Costa Zelfstandig 17/10/2020
13,914 Saïd Rifi Kunstenaar 17/10/2020
13,913 Robin Clymans Zaakvoerder audio bedrijf 17/10/2020
13,912 Eva Braet Medewerker studiedienst 17/10/2020
13,911 cornelis schutter Manager Maritime 17/10/2020
13,910 Lieven Pillaert importeur, installateur en verhuurder van geluidsinstallaties 17/10/2020
13,909 Marie-Claire Devoldere Pensioen 17/10/2020
13,908 Kris Van den broeck Zelfstandige 17/10/2020
13,907 Marie Geukens Hoofdredactrice 17/10/2020
13,906 Mirella Lepore Fotograaf 17/10/2020
13,905 Sofie Vanthienen HR 17/10/2020
13,904 Christos Koptsidis Zelfstandige 17/10/2020
13,903 Monique van der Heijden hoeca 17/10/2020
13,902 Francisco Lozano Zelfstandige 17/10/2020
13,901 Rob Nicasi Student 17/10/2020
13,900 Eric Vandenabeele Directeur Fitness.be 17/10/2020
13,899 Kris Kenis Researcher 17/10/2020
13,898 Martine Wagemans Office manager 17/10/2020
13,897 Koen Soontjens 17/10/2020
13,896 Marc Bulcke Zelfstandig 17/10/2020
13,895 Olivier Vuylsteke Bediende 17/10/2020
13,894 Angélique Milo Rechercheur binnen de politie 17/10/2020
13,893 Ariane Hoornaert Zelfstandige op rust 17/10/2020
13,892 Coralie Bulcke Bediende 17/10/2020
13,891 Petra Koedooder journalist 17/10/2020
13,890 Letske Mistiaen Docente beeldende kunsten 16/10/2020
13,889 Steven Robben COO Management Services 16/10/2020
13,888 Kim Heyvaerts Finance manager 16/10/2020
13,887 Suzanne Caers / 16/10/2020
13,886 Jakoba Caers Student 16/10/2020
13,885 Pieter Antoon Seghers consultant 16/10/2020
13,884 Ann Maes Vroedvrouw 16/10/2020
13,883 oona vandenbroucke 16/10/2020
13,882 Jaan Jacobs Zelfstandige 16/10/2020
13,881 Nikole Vanhellemont Gepensioneerd leerkracht 16/10/2020
13,880 Wim Verkem Controller 16/10/2020
13,879 Stoffel Bollu HR Consultant 16/10/2020
13,878 Benjamin Velleman Mens 16/10/2020
13,877 Kaatje Sticker Met pensioen 16/10/2020
13,876 Annemarie Vanwijnsberghe Onderwijzeres 16/10/2020
13,875 Jan Marien Werkloos 15/10/2020
13,874 Guy Verstraeten Leraar 15/10/2020
13,873 Charlotte Pharasyn Service Delivery manager sociaal verzekeringsfonds 15/10/2020
13,872 Rotthier Fabienne Agronome 15/10/2020
13,871 Sabine Vandingenen Zelfstandig trainer en bemiddelaar 15/10/2020
13,870 Nathan Engelen Marketeer 15/10/2020
13,869 Bart Teunis 15/10/2020
13,868 Jim Cortvriend Arts, uroloog 15/10/2020
13,867 Yvan Boudry gepensioneerd 15/10/2020
13,866 Sophie Vergote Administratief bediende 14/10/2020
13,865 Michel Roofthooft Calculator/aankoper 14/10/2020
13,864 Ivan Vanooy Trainer-consultant 14/10/2020
13,863 Marleen Van Den Bergh Manager 14/10/2020
13,862 Bart Wuyts Directeur 14/10/2020
13,861 Catherine Duchateau Sociaal beroep 13/10/2020
13,860 Jan Depraetere Directeur 13/10/2020
13,859 Steven Naert 13/10/2020
13,858 Carinne De Winter Logistieke medewerker 13/10/2020
13,857 An Meynendonckx 13/10/2020
13,856 Nathalie De Cock Bediende 13/10/2020
13,855 Juliette Duret Head of CINEMA, Centre for Fine Arts 13/10/2020
13,854 Kenneth Jackson 13/10/2020
13,853 Karel Lavrysen Gepensioneerd 13/10/2020
13,852 Jolande Van den heuvel Zelfstandige 13/10/2020
13,851 Daniel Rasquin Maritime Pilot 13/10/2020
13,850 Leentje Verjans Leraar 13/10/2020
13,849 Steve Sarens Field engineer Johnson Controls 13/10/2020
13,848 Xavier Van Roey Sales manager 13/10/2020
13,847 Sem M’Hiri Zelfstandige pmu artist/ educator /coach 13/10/2020
13,846 Manu Riche Film regisseur 13/10/2020
13,845 Beatrix Pulinka 13/10/2020
13,844 Daniel Dewulf Eigenaar Bed en Breakfast 13/10/2020
13,843 Agnes Boedt Klinisch psycholoog 12/10/2020
13,842 astrid bogaerts gepensioneerd 12/10/2020
13,841 Kaarle Parikka PhD in microbiology 12/10/2020
13,840 Stefie Van Den Bergh Bediende 12/10/2020
13,839 Tanya Chernega student 12/10/2020
13,838 Walter Van den Eynde fotograaf 12/10/2020
13,837 Claire Horsten Huisvrouw 12/10/2020
13,836 Tracy Behets zelfstandige 12/10/2020
13,835 Deborah Ostrega Zangeres 12/10/2020
13,834 Antoni Beirnaert Vertegenwoordiger 12/10/2020
13,833 I Klaassen Zelfstandig 12/10/2020
13,832 els smets Geen 12/10/2020
13,831 Didie Brys Zelfstandige 12/10/2020
13,830 Jihnny Van den Branden Arbeider 12/10/2020
13,829 Manuella Voeten Invaliditeit 12/10/2020
13,828 Jeroen Deleersnijder Inspecteur elektriciteit 12/10/2020
13,827 Gerard Van de Wouwer Chauffeur 12/10/2020
13,826 Indra Pharazijn It Manager 12/10/2020
13,825 Natalija Antonic Advocaat 12/10/2020
13,824 Nancy Mayer Account Manager 12/10/2020
13,823 Coosje van Culenborg Gepensioneerd 12/10/2020
13,822 Robert Bastiaanse militair met pensioen 12/10/2020
13,821 Raf Van Brusselen Zaakvoerder, evenement organisator, dj, producer 12/10/2020
13,820 Walter Van Meirhaeghe Cafehouder 12/10/2020
13,819 Brian Jackson IT consultant 12/10/2020
13,818 Ernst Löw Artiest 12/10/2020
13,817 HILDEGARDE HELLEMANS PSYCHOTHERAPEUTE 12/10/2020
13,816 Brigitte Cardoen Pensioen 12/10/2020
13,815 Nathalie Rousseeuw Bediende 12/10/2020
13,814 Jan Luurs Medewerker O V 12/10/2020
13,813 chris adriaens 12/10/2020
13,812 Danny De Keuleneire Zelfstandige 12/10/2020
13,811 Jesse Vranckx Opvoeder 12/10/2020
13,810 Joost Verwulgen 12/10/2020
13,809 Marijke Wynen Storemanager 12/10/2020
13,808 Chiara Alleene Interieurarchitect 12/10/2020
13,807 Julie Vanhaeren project manager 12/10/2020
13,806 Monique Culenaire Kleine zelfstandige 12/10/2020
13,805 Pieter Wynen Leerkracht 12/10/2020
13,804 Annick faes 12/10/2020
13,803 Jesse Löw 12/10/2020
13,802 Chris Wuyts Gids 12/10/2020
13,801 Pascal Quatretemps Ondernemer 12/10/2020
13,800 Isidoor raaymakers 12/10/2020
13,799 Tanja den Hertog zelfstandige 12/10/2020
13,798 Amber De Saeger Kostuumontwerper 12/10/2020
13,797 Frank Gubbi Ambtenaar 12/10/2020
13,796 Pieter Van Dessel Zelfstandige 12/10/2020
13,795 Bert Huysentruyt Muzikant/Acteur 12/10/2020
13,794 Els Swennen Zaakvoerder Zonder Titel bv 12/10/2020
13,793 Alexandre valverde kapper 12/10/2020
13,792 Yari Raaymakers Operator 12/10/2020
13,791 Rainer Proksch Gepensioneerd 12/10/2020
13,790 Richard Fitzgerald Gepensioneerde 12/10/2020
13,789 Detlev Cordon 12/10/2020
13,788 Natalie de Kam Dienster 12/10/2020
13,787 Charissa Parassiadis Artiest 12/10/2020
13,786 Patsy Van Rompaey Zelfstandige 11/10/2020
13,785 Ben DÜster Voormalig sportschoolhouder 11/10/2020
13,784 Philippe Van den Stockt Patiënten vervoer 11/10/2020
13,783 Bart Campe Postbode 11/10/2020
13,782 Micheline Besseleers 11/10/2020
13,781 Gregorio Willems Eventpromotor 11/10/2020
13,780 Frank Vets 11/10/2020
13,779 Joni Keymolen Student 11/10/2020
13,778 Godelieve De Buck Persoonlijk assistent van rolstoelgebruiker met MS en Iyengar yoga leraar 11/10/2020
13,777 Anja Vets Leerkracht 11/10/2020
13,776 Erwin Van Meer Sales Manager 11/10/2020
13,775 Christophe RONSE Advocaat 11/10/2020
13,774 Peter Four Muzikant. 11/10/2020
13,773 Erna De Meester Gepensioneerd 10/10/2020
13,772 Adam Feyaerts Biomedische Wetenschapper Microbiologie, onderzoeker en docent 10/10/2020
13,771 Francisca Van Gheluwe bediende 10/10/2020
13,770 Gert Horio Ondernemer 10/10/2020
13,769 Melanie Clarysse 10/10/2020
13,768 Dimitri Naidofski ICT 10/10/2020
13,767 Alexander Odent Yoga docent 10/10/2020
13,766 Dean Jouret Werftoezichter 10/10/2020
13,765 Pascal Deconinck Bediende 10/10/2020
13,764 Caroline Laeremans Kapster 10/10/2020
13,763 Amy Bonte 10/10/2020
13,762 Johann Macripo Kelner 09/10/2020
13,761 Valerie pyck 09/10/2020
13,760 Dominik Malfait Zelfstandig zaakvoerder 09/10/2020
13,759 Magda Schuurmans jurist (met pensioen) 09/10/2020
13,758 Klara Jarova Sociaal werk 09/10/2020
13,757 Ewoud Van Brabant 09/10/2020
13,756 Fanny Dockx Arbeidster schoonmaak 09/10/2020
13,755 Annick Debruyne 08/10/2020
13,754 Valérie Smit Moeder 07/10/2020
13,753 Hilde Eggermont arts / psychotherapeute 07/10/2020
13,752 Kenny Robeyns Service advisor 07/10/2020
13,751 Willem Meulemans Consultant 07/10/2020
13,750 Ans Van Ende Opvoedster 07/10/2020
13,749 Wendy Sels 07/10/2020
13,748 marie stevens 06/10/2020
13,747 Geneviève Vermylen Dans sektor 06/10/2020
13,746 Celine da Silva Lucas Team leader 05/10/2020
13,745 anne-catherine deglume décoratrice évènementiel 05/10/2020
13,744 Jeannine Vermeulen Bediende - pensioen 05/10/2020
13,743 Anne-Marie Chiese 05/10/2020
13,742 Christel Van Den Broeck 05/10/2020
13,741 Martine Peters 05/10/2020
13,740 AK47 AK47bis Nihiliste 05/10/2020
13,739 Hedwig Van Melle Yogadocente 04/10/2020
13,738 Tom Ingelbrecht leraar 04/10/2020
13,737 Rob Van Zomeren Muzikant 04/10/2020
13,736 Fenna Vervaeke muzikante 04/10/2020
13,735 JP Zwerts 04/10/2020
13,734 Jonas Vangindertael Arborist 03/10/2020
13,733 Jan dekeyzer autotechnicus 03/10/2020
13,732 Sara Pillen Assistent kinder-en jeugdpsychiatrie 03/10/2020
13,731 Saskia Martens Leerkracht secundair onderwijs 03/10/2020
13,730 Laurence Timmermans ltimdricot@hotmail.com 02/10/2020
13,729 Isabelle Gevers Responsable de projet 02/10/2020
13,728 Philippe Dubar Dentiste 02/10/2020
13,727 Héléna rajabaly citoyenne 02/10/2020
13,726 Francis Van Overstraeten Gepensioneerd 02/10/2020
13,725 Siebe Keirse Zakelijk Verantwoordelijke VZW 02/10/2020
13,724 Eliott Decock Student 01/10/2020
13,723 Hilda De Wispelaere gepensioneerd 01/10/2020
13,722 Rene Van DuyseHuijnen Verkoper 01/10/2020
13,721 Belinde Sillis Bestuurder eigen zaak 01/10/2020
13,720 karim Mahjoubi productie verantwoordelijke 01/10/2020
13,719 Peter Flamang dr. ir., consultant 01/10/2020
13,718 Rit Huysmans Consulent Stad Gent 30/09/2020
13,717 hannie van keulen aow pensioen 30/09/2020
13,716 Sarah Nelissen Grafisch vormgever 29/09/2020
13,715 Sarah Nelissen Zelfstandige 29/09/2020
13,714 Barry Waterhout Ondernemer 29/09/2020
13,713 Regine Van Den Bossche Zelfstandige 29/09/2020
13,712 Bernard Delloye 29/09/2020
13,711 Floris Pauwels Rijschoolinstructeur 29/09/2020
13,710 Katrien Lebrun Levensfilosoof 29/09/2020
13,709 Veronique De Coster Opvoedster 29/09/2020
13,708 Willy Vander Biest Assistent-architect 29/09/2020
13,707 Anne-Sophie Hoste Tabakoloog 29/09/2020
13,706 Pierre Verschueren gepensioneerde 29/09/2020
13,705 Kevin De Pelsmaeker visser 29/09/2020
13,704 Stieven Rottier Bediende 29/09/2020
13,703 Jeanine Janssens bediende 29/09/2020
13,702 Gilles Verschueren Ondernemer 29/09/2020
13,701 Marc De Moor Bediende 28/09/2020
13,700 Eddy Lambrecht Verpleegkundige 28/09/2020
13,699 Thomas Lambrecht Hovenier 28/09/2020
13,698 Eva Vandewalle Int. designer 28/09/2020
13,697 angelique baeyens Educatief medewerker 28/09/2020
13,696 Sam Quirijnen Bediende 28/09/2020
13,695 Roland Bouckaert Gepensioneerd 28/09/2020
13,694 Erlijn Verrelst Nanny 28/09/2020
13,693 Charlotte van Hulzen Kunstenaar en restauranteigenaar 28/09/2020
13,692 Eveline De Deckere Junior research assistant 28/09/2020
13,691 Kim Yansen 28/09/2020
13,690 mirianne dedobbeleer administratief bediende 28/09/2020
13,689 Jürgen Meekers Technieker industrie. 27/09/2020
13,688 Tine Kennis Business Manager uitzendarbeid 27/09/2020
13,687 Sammy Hertecant Hondengedragstrainer 27/09/2020
13,686 Jochen Jochmans Arbeider 27/09/2020
13,685 Véronique Thoeye Maatschappelijk werker 27/09/2020
13,684 Lenie Huisken administratief medewerkster 27/09/2020
13,683 Ward Kerckhof ambtenaar 27/09/2020
13,682 Bindu Stuyck Educatief medewerker CBE 27/09/2020
13,681 Kim De Brabanter Technisch administratief bediende 27/09/2020
13,680 Inge S Gepensioneerd 26/09/2020
13,679 Eddy Vos Klantendienst medewerker 26/09/2020
13,678 Geert Vanhulle Lector, wetenschappelijk onderzoeker, ondernemer 26/09/2020
13,677 Davide D'Angello Politie inspecteur 26/09/2020
13,676 Eric Peirsman Sales 26/09/2020
13,675 Kelly De Saedeleer Administratief assistente 26/09/2020
13,674 Jan Timmermans Gepensioneerde 26/09/2020
13,673 Martine Spira Bediende/ coach 26/09/2020
13,672 Frank Van Campenhout gepensioneerd 26/09/2020
13,671 mileen janssens psycholoog-psychotherapeut 26/09/2020
13,670 Luc De Cooman HR 26/09/2020
13,669 Evi Kütt Huishoudhulp 26/09/2020
13,668 Tania Cooreman GL-Accountant 25/09/2020
13,667 Brigitte Mostien Friturist 25/09/2020
13,666 Gerard Winters Orthopedisch Schoenmaker 25/09/2020
13,665 Verrept Elke Verpleegkundige 25/09/2020
13,664 Lorenzo De bruyne Lasser 25/09/2020
13,663 Kristel Nootens Bediende 25/09/2020
13,662 Otto Vervaet Logistiek planner 25/09/2020
13,661 Dieter Blancquaert Wetenschapper 25/09/2020
13,660 Floris Devooght Acteur 25/09/2020
13,659 Antoinette Pollaert Verpleegkundige 25/09/2020
13,658 Jens Dillien 25/09/2020
13,657 Carl Bosch Software engineer 25/09/2020
13,656 Dorine Descheemaeker 25/09/2020
13,655 Els Tanghe Leerkracht op vervroegd pensioen( medische reden) 25/09/2020
13,654 kathy willems leraar 25/09/2020
13,653 kristin van der weken onderwijzer 25/09/2020
13,652 Arnaud Moeykens / 25/09/2020
13,651 Chantal Sellekaerts verpleegkundige 25/09/2020
13,650 Aryane Cools Bemiddelaar 25/09/2020
13,649 Yasmine B 24/09/2020
13,648 Robin Duyck Advocaat 24/09/2020
13,647 Valerie Vreys Schoonheidsspecialiste 24/09/2020
13,646 AnneMarie Van de Velde B&b uitbater 24/09/2020
13,645 Wendy Verswijvel Studente rechten 24/09/2020
13,644 Lotte Van Boxem Fotograaf en tekenaar 24/09/2020
13,643 Joris Vandermeersch Systeembeheerder 24/09/2020
13,642 Jan Faveyts Maatschappelijk assistent 24/09/2020
13,641 Michael Van de Velde Econoom - Filosoof - Echtgenoot 24/09/2020
13,640 Mieke Van Lent Zelfstandig 24/09/2020
13,639 Kristel Pennewaert Supply Chain Analyst, Lantmännen-Unibake 24/09/2020
13,638 Thijs De Visschere Dossierbeheerder Syndicus 24/09/2020
13,637 René Laureys Geen 24/09/2020
13,636 Blanche Broda gepensioneerd 24/09/2020
13,635 Kristien De Wulf Maatschappelijk werker 24/09/2020
13,634 Nina Ducornait Bediende HR 24/09/2020
13,633 Dante Van Hooydonck bediende 24/09/2020
13,632 machteld vandenbroecke huisvrouw 24/09/2020
13,631 Herman Willems 24/09/2020
13,630 Bart de wilde bedende 24/09/2020
13,629 chantal meire 24/09/2020

Over

Met dit initiatief worden de krachten gebundeld vanuit verschillende disciplines en sectoren om op te roepen tot een rationeler en humaner coronabeleid. Het is niet de bedoeling het virus te minimaliseren, het debat te polariseren of de deur open te zetten naar complottheorieën.

Pers: Het manifest werd gepubliceerd op 27/08/20 in De Morgen ‘Dringende vraag paniekvoetbal te vermijden’

Redactie: Deborah Anné